Võlanõustamine


Küsimus: Töötasu arestimine30.08.2011

Kohtutäitur on arestinud mu pangaarved miinimumpalga suuruses. Kuna ma saan invaliidsuspensioni ja puudega inimese toetust, siis laekub mu pangaarvele igakuiselt 200 eurot. Sain aga hiljuti üle mitme aasta tööle ja et mitte oma rahast päriselt ilma jääda, siis lasin kanda oma palga üle teise inimese pangakontole. Tean, et see on ebaaus, aga samas arvestades minu olukorda (üürikorter ja ravimid jne) siis ainuvõimalik.
Nüüd sai kohtutäitur teada minu töötamisest ja tegi töökohta avalduse töötasu arestimiseks. Nüüd ongi mul küsimus: palju ma reaalselt oma palgast kätte saama pean. Pension on tulemas minu arvele 200 eurot ja palk on keskmiselt 300 eurot teise inimese arvele.
Soovin vastust võimalikult lihtsas ja arusaadavas keeles, mitte vaid juriidilisi paragrahve.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

sissetuleku arestimisel tuleb arvestada kahte asja:
1. sissetuleku liiki
2. sissetuleku suurust.

Teie juhtumi puhul on tegemist kolme erineva sissetulekuga. Puudega inimese sotsiaaltoetus ei ole arestitav, kuna seda makstakse Teile Teie puudest tulenevate lisakulude (ravimid jmt.) katteks.
Teie juhtumi puhul võib invaliidsuspensionist arestida poole (sest omate ka töötasu).
Töötasu arestimise kohta soovitan vaadata skeemi Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt, vt. link:
http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/t%C3%B6%C3%B6tasu-arestimise-skeem
Oletatavasti jääb arestitav osa alla 20 euro. Täpset vastust kahjuks öelda ei saa, sest puuduvad andmed kogumispensioni jmt. kohta.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe