Võlanõustamine


Küsimus: Viiviste-intresside vähendamine09.09.2011

Sain kohtumääruse makseettepanekuga, kus avaldaja nõuab järgmist: põhinõue 1545,79 eurot (selline summa mulle väljastati aastal 2007, tagasi suutsin maksta 5 kuud, siis jäingi võlgu), kõrvalnõuded: intress 29.16% aastas alates 8.01.2008 kuni 25.04.2008 summas 216,14 eurot; viivis 29,16% aastas alates 08.11.2007 kuni 18.08.2011 summas 449,71; võla sissenõudmisega seotud kulud 106,72 eurot. Viivis ja intress on lepingus kokku lepitud. Leping lõpetati aprill 2008, siis muutuski kogu summa korraga sissenõutavaks.

Nõudele lisandub jooksev viivis kuni põhinõude täitmiseni järgmiselt: põhinõue - 0,079900% päevas summalt 1545,14 eurot alates 02.09.2011 ehk siis see sama 29.16% aastas.

Kohtuväliselt ei olnud nad nõus intresse ega viiviseid vähendama, õigupoolest summa, mida nõuti, oli 1000 eurot suuremgi, kuna kokkuleppele ei saanud, siis esitasid nad maksekäsu kiirmenetlusavalduse.

Küsimus: kui suure tõenäosusega kohus vähendab intresse-viiviseid ehk kas mul on mõtet maksekäsu kiirmenetlusavaldusele vastuväide teha?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

maksekäsu kiirmenetluse raames ei kaalu kohus nõude sisulist õigsust vaid jälgib, et vormiliselt oleks kõik korras. Kui soovite intresside ja viiviste vähendamist, siis peate seda ise taotlema. Selleks tulebki esitada vastuväide. Jälgige hoolega, et Teie vastuväide oleks esitatud ÕIGEAEGSELT.
Edasi läheb asja menetlemine üle Teie elukohajärgsele Maakohtule. Kohus kaalub kas ja millises osas intresse ja viiviseid vähendab. Millise otsuse kohus lõpuks langetab, sõltub konkreetsetest asjaoludest ning seda on olemasoleva info põhjal raske ette ennustada.
Kui huvi, võite tutvuda avalike kohtulahenditega ehk leiate sealt midagi enda jaoks kasulikku:
http://www.kohus.ee/kohtulahendid/index.aspx

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe