Võlanõustamine


Küsimus: Kas kohtutäituril on õigus keelduda miinimumpalka säilitada?14.09.2011

Arusaamatuse tõttu tekkis tahtmatu võlgnevus kohtutäituri ees. Märtsi algul sai klaaritud üks nõue, sest sai lõpuni makstud. Kuna raha oli kinni peetud nii tööandja poolt kui ka pangakontolt, siis tekkis ülemaksmine ja kohtutäitur tagastas pangakontole mingid summad. Sel hetkel olin töötu ja kasutasin raha samal päeval ära arvete maksmiseks (üür, arved jne). Paar päeva hiljem sain e-kirja sama täituri büroost teatega, et eksikombel on tagastatud topeltsumma. Kontrollisin pangakontot, mingit sama summa topeltlaekumist polnud, kuid täituri kontolt oli tulnud kaks ülekannet erinevate summadega. Vastasin teatele ja küsisin selgitust. Vastuses oli, et üks summadest on kantud eksikomel. Summaks 99,63 eurot. Selline kanne tõesti oli aga ma ei saanud enam seda tagastada, kuna olin juba raha ära kasutanud. Selgitasin seda ka oma kirjalikus vastuses. Saan aru et olin kasutanud ära raha, mida polek tohtinud, kuid kasutamise hetkel ma tõesti ei teadnud seda ning segadust tekitas ka esimene teade, milles väideti, et mingi summa on topelt tagastatud, millele ma oma arust õigusega vastu vaidlesin. Ja kuna aktiveerus kohe järgmise kohtutäituri nõue, siis olen olukorras, kus ikka kätte jäävast miinimumpalgast ma ei ole suutnud tekkinud võlgnevust tagastada. Nüüd on aga sama kohtutäitur saatnud nii pangale kui tööandjale arestimiskäsu korraldusega miinimumpalka mitte säilitada ning minu avaldusele miinimumpalga säilitamiseks vastab eitavalt, kuna mul polevat sellele õigust.
Kuidas sellist võlgnevust üldse käsitletakse - kas see klassifitseerub sama nõude osana, mis oli tol hetkel täitmisel, või liigitub uueks nõudeks kuna võlgnevus on nüüd konkreetselt mitte täiteasja võlausaldaja ees, vaid kohtutäituri ees? Kas kohtutäituril on õigus keelduda miinimumpalga säilitamisest sellises olukorras?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

esmapilgul ei tundu, et tegemist võiks olla nõudega, mille puhul seadus ei näe ette miinumumpalga säilitamist. Seega peaks kohtutäitur kolme tööpäeva jooksul tühistama kontoaresti ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku ehk siis miinimumpalga suuruse summa.
Kui Teie probleem ei lahene ja peate vajalikuks kohtutäituri tegevuse peale kaebuse esitamist, soovitan lugeda:
http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kohtut%C3%A4ituri-tegevuse-kohta-kaebuse-esitamine

Jõudu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe