Võlanõustamine


Küsimus: Kuidas saada kokkuleppele jõukohase summa maksmises?21.09.2011

Tere
olen mures, kuna minu naaber vedas mind ninapidi ja tõi mulle kaela võlakoorma. Tegime temaga siis hiljem ka kokkuleppe, et maksan iga kuu talle 100 eurot aga rohkemaks ma pole võimeline kuna kasvatan üksi last ja olen üksikema. Aga tema tahab, et ma maksaksin talle 150 eurot aga mul pole seda võinalik maksta kuna olen invaliid. Kas on mul mingit võimalust jääda selle summa juurde 100 eurot, kui olen nõustunud, et hakkan maksma 150 eurot, kuigi tean, et see pole mul võimalik. Ja kui on võimalik, siis kuidas kirjutada uut lepingut või sõnastada nii, et ma maksan talle 100 eurot.
Minu lugu on nii, et tema ostis minu kõrval korteri ja tahtis katust vahetada. Käis mulle peale kui uni, et ma annaks loa. Ma selgitasin talle, et mul pole selle jaoks raha, et mul on niigi võlg panga ees aga tema tuli juttuga, et see paber on ainult formaalsus ja palus, et kirjutaksin alla, et olen nõus katuse vahetusega. Hiljem ta kasutas seda paberit kohtus minu vastu ja tõi mulle kaela võla 2290 eurot.
Mida peaksin tegema?
Ette tänades.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kui suur summa Teil igas kuus naabrile maksta tuleb, on (kirjeldatud põhjal otsustades) esmajoones Teie ja tema omavahelise kokkuleppe küsimus.
Võrdluseks saan vaid tuua: võlanõude sundtäitmise korral (kohtutäituri poolt) peab seaduse järgi jääma võlgnikule igas kuus elamiseks miinimumpalga suurune summa tema enda ja kolmandik iga ülalpeetava kohta. Teie puhul seega 370,69 eurot kuus.
Juhul kui Teil läbirääkimised üldse ei õnnestu, soovitan pöörduda võlanõustaja vastuvõtule ning paluda abi/tuge läbirääkimiste pidamiseks.
Infot Teie elukohas tegutseva võlanõustaja kohta leiate vajadusel Sotsiaalministeeriumi kodulehelt:
http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/noustamisteenused.html

Edu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe