Võlanõustamine


Küsimus: Kas peretoetusest võib täitur kohtukinni pidada?11.10.2011

Selline küsimus, et minu kahes pangas olevad kontod on arestitud. Olen kuulnud, et kohtutäitur ei tohi riiklikku peretoetust puutuda aga kontolt on näha, et kolme kuu lastetoetuse on lihtsalt ära võtnud. Kolme kuu, kuna lapsed lõpetasid 9.klassi ja asusid õppima kutsekooli ja suvekuude eest tagantjärgi saadud summa, millega olen arvestanud. Ühte panka läheb töötasu, mis on miinimum ja elatis. Teise panka läheb ainult peretoetus. Kas nüüd olengi sellest rahast ilma, see on ikkagi lastele mõeldud toetus?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

pangaarve arestimise puhul tuleb vaadelda kaht asja: sissetuleku liiki ja suurust. Seadusest tulenevalt ei tohiks kohtutäitur riiklikku peretoetust arestida (TäM paragarhv 131). Samuti ütleb aga seadus (TäM paragarhav 132), et võlgnikule peab igas kuus jääma elamiseks alampalga suurune summa tema enda ja 1/3 alampalga suurune summa iga tema ülalpeetava kohta.
Kui Teie küsimusest õigesti aru saan, on ühe panga kaudu see summa Teile tagatud.
Võite siiski teha kohtutäiturile avalduse ja paluda raha tagastada, kuna on tegemist mittearestitava sissetuleku liigiga.
Kohtutäituri tegevuse peale kaebus tuleb esitada täiturile endale. Kui saadud vastus ei rahulda või on vastuolus seadusega, võib asja vaidlustada kohtus.
Kaebuse esitamise kohta saate lugeda ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe