Võlanõustamine


Küsimus: Peale arestimist kättesaadav summa14.10.2011

Olen uurinud mitmest kohast oma küsimusele vastust, aga need on siiani olnud erinevad ja vasturääkivad. Sooviksin kindlat vastust.
Nimelt olen grupipensionär ja sissetulek on 192 eurot + 32 eurot. Isiklikku korterit ei oma. Töökohta seoses tervisliku olukorraga omada ei suuda. Võlgnevusi on kolme kohta - inkassosse. Hetkel veel kontot arestitud ei ole, kuna püüan maksta nii vähe-palju kui vähegi suudan (kogu võlg 2000 eurot). Aga nii söögiraha kui ravimite raha pea-aegu enam ei jäägi. Kui mingil ajal minu konto arestitakse, siis kui palju võidakse minu ca 220 euro suurusest sissetulekust arestida?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustiku kohaselt peab võlgnikule jääma igas kuus elamiseks üks miinimumpalga suurune summa ehk siis 278,02 eurot.
Riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt võib aga kinni pidada kuni pool riiklikust pensionist, kuid pensionärile säilitatakse seejuures vähemalt 50 protsenti rahvapensioni määrast. Rahvapensioni määr on hetkel 128,45 eurot ning pool siis vastavalt 64,23 eurot.
Küll on aga olemas Riigikohtu lahend, mis põhimõtteliselt keelab poole pensioni arestimise kui selle tulemusena jääb võlgnikule igakuiselt elamiseks vähem kui miinimumpalga suurune summa.

Kindlat vastust selle kohta, kui suurt osa Teie sissetulekust konto arestimise puhul arestima hakatakse, on tõesti raske anda. See sõltub mõneti nii kohtutäiturist kui ka Teie enda aktiivsusest oma õiguste kaitsel. Ehk siis: juhul kui arestimisakti alusel jääks Teile vähem raha kätte kui alampalk, peate ise tegema vastava avalduse kohtutäiturile ning paluma alampalga suuruse summa säilitamist.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe