Võlanõustamine


Küsimus: Ekselukaaslasega ostetud korter on müüdud, kuid osa laenu ikka tagastamata, kas tõesti pean mina kõik maksma?23.11.2011

Tere. 2008. aastal sai endise elukaaslasega korter ostetud. Elukaaslane teenis lõviosa palgast ja pärast tema töökaotust pidime minu väikesest palgast ära elama, mistõttu ei suutnud me pangalaenu tagastada. Nüüdseks on korter kohtutäituri poolt maha müüdud, aga pank ootab seda vahesummat. Kuna endine elukaaslane, kellega laen sai koos võetud (laenulepingu järgi vastutame me mõlemad võrdsetes osades), ei tee koostööd ja on kõik kohustused ainult minule veeretanud, siis pank nõuabki ainult minult seda summat, sest mina käin ametlikult tööl ja tema mitte. Ka kohtutäiturikulud pidin ma üksinda kandma. Kolm aastat ei ole ma pangale suutnud tasuda midagi, sest pidin maksma kommunaalvõlgu, mille tekitas ka mu endise elukaaslase sõber oma perega, elades selles korteris ja ma kasvatan üksinda last. Olen ise aktiivselt pangaametnikega suhelnud ja enne ka kohtutäituriga, kes tegeles selle korterimüügiga. Kohtutäitur pandi sellepärast, et ekselukaaslane polnud nõus vabatahtlikult seda korterit müüma, aga mina soovisin korteri müümist, et likvideerida võlgu. Et seda vahesummat vähendada, tegi pangaametnik ettepaneku minna notarisse ja kirjutada võlakirjale alla, mida mina ja ekselukaaslane pangale võlgu olen. Ma ei ole ju nõus selle nõudega, sest mina ei pea ju tema osa maksma, aga panka see ei huvita, muidu teevad seda kohtu teel. Nemad soovivad minult kogu võlasummat, väites, et ekselukaaslasest pole midagi võtta ja teda ei ole võimalik tabada. Mida ma pean tegema? Kas selle juhtumi puhul ei kehti see aegumine, s.t 3 aastat pole ma pangale suutnud midagi tasuda? Kuidas teha nii, et ka teine pool vastutaks?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

arvan, et aegumissätet Te rakendada ei saa, sest võlausaldaja ehk pank ei lase nõudel aeguda vaid esitab enne hagi kohtule. Teie küsimusest ei selgu, kas olete notariaalse võlatunnistuse allkirjastanud või mitte. Kui olete, siis on aegumise tähtaeg nagunii pikem.
Teise laenuvõtja suhtes on Teil õigus esitada tagasinõue, ehk siis, kui Teie tasute pangale, peab tema Teile poole sellest hüvitama. Praktikas on see aga tihti raskesti rakendatav.
Olemasolev info ei ole kahjuks piisav, et anda Teile konkreetseid tegevusjuhiseid. Lahendused (mh. pankrot) sõltuvad võlasumma suurusest, võlgniku sissetulekute ning muu vara olemasolust jne.
Soovitan Teil igal juhul pöörduda võlanõustaja poole.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe