Võlanõustamine


Küsimus: Mida teha, kui ei saa maksta nii suurt summat, kui pank soovib?27.12.2011

Tere! Võtsin 4 aastat tagasi Bigpangast laenu. Kuskil 2 aastat pole maksnud midagi, kuna olin töötu jne. Nüüd elan ja töötan välismaal. Sissetulek on väike ja minu palgast pean ära elatama 3 inimest. Bigpank on andnud asja inkassole üle. Me ei ole leidnud kompromissi, kuna pank ütleb, et ainus võimalus on neil pakkuda maksepuhkust kus ma maksaksin ainult intresse ja see summa oleks 75 eurot kuus aasta aega ja siis aasta pärast oleks 135 eurot kuus. Aga kuna mul on veel muid laene ka, siis ma olen võimeline maksma ainult 60 eurot. Kui küsisin, et mis võimalused on, siis vastati mulle, et konto arestitakse ja asi läheb kohtusse. Siin tekib küsimus, et mida ma siis tegema peaksin, ma tahaksin hakata maksma aga see summa neile ei sobi. Mis mõttes konto arestitakse, kas siis see konto, mis mul on siin välismaal? Eestis on kõik kontod kinni. Ja kui praegu ma ei suuda maksta seda 75 eurot, vaevalt ma seda ka aasta pärast suudaksin. Millised on minu võimalused või kelle poole ma peaksin pöörduma. Sooviksin maksta, aga seda summat mida nemad nõuavad, ma pole suuteline maksma. Kui ma vaatan oma lepingust, siis selle paari aastaga on laenulõppsumma tõusnud 110 000 krooni (7000 euroni umbes), kas see on võimalik? Laenu on võetud 50 000 krooni, tagasimaksev summa, mis minul lepingus on 160 000 krooni ja nüüd inkasso ütleb 270 000. Kuidas see on võimalik?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

see, et BIGBANK'ile võlgu jäädes summad umbes kolmekordistuvad, on tavaline ning tuleneb lepingujärgsetest intressidest, väga suurtest sissenõudekuludest jmt.
Väheste vahendite korral on BIGBANKiga hea lahenduse saavutamine keeruline. Soovitan Teil maksekokkuleppe sõlmimiseks koostada võimalikult hästi põhjendatud taotlus, et võlausaldajale saaks tõesti selgeks, et Teie maksevõime on 60 eurot ja mitte rohkem. Tihti ei taha võlgnikud avaldada infot oma muude võlakohustuste, igapäevaste väljaminekute jmt. kohta. Läbirääkimisi soovitan pidada eelkõige panga endaga.
Kui Te pangaga maksekokkuleppele ei jõua, tuleb pangal tõesti pöörduda kohtusse, sest
a) muidu nõue aegub (reeglina 3 aastaga, kuid on rida asjaolusid, mil aegumise tähtaeg katkeb),
b) vajab pank täitedokumenti (siinse juhtumi puhul kohtuotsus), et pöörduda kohtutäituri poole ja algatada sundsissenõudmine.
Juhul kui pank esitab Teie vastu hagi kohtule, peaksite kindlasti kaitsma end ebamõistlike intresside, viiviste, sissenõudekulude eest (esitades vastuväide, osaledes kohtuprotsessis). (Soovitan Teil tutvuda ka ühe samateemalise Riigikohtu lahendiga: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-167-09 ).

Jõudu ja edu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe