Võlanõustamine


Küsimus: Kas kohtutäitur võib kinni pidada jõulupreemia?29.12.2011

Tere,
Kohtutäitur on arestinud arve ja sinna laekus jõulupreemia 100 eurot, kas kohtutäituril on õigus kogu summa kini pidada? Ette tänades!

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustiku paragrahv 132 lg 3 ütleb:
Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust.
Seega peaks osa preemiast kuuluma ikkagi Teile. Igal juhul peaksite kohtutäituriga suhtlema ja esitama talle kirjaliku avalduse preemiaraha mittetäieliku arestimise kohta.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe