Võlanõustamine


Küsimus: Kui tasusin võla, kas kohtutäituri tasu maksmise kohustusest oleks tulnud mind informeerida?09.01.2012

Panga ees tekkis võlg 17.12.2009, mida ei suudetud raske majandusliku olukorra tõttu tasuda, asi läks täiturile - täituri tasu on 649 eurot (võlg oli 25 000 krooni). 05.05.2010 on pangale võlg tasutud (refinantseering). Arvasin, et sellega ongi asi korras, sest mingit teadet kusagilt ei tulnud, et pean midagi veel maksma. Nüüd selgus, et täituri tasu tuleb ikka tasuda.
1) tasu on ebaproportsionaalselt suur (täitur saatis antud menetluse käigus vaid menetluse alustamise teate)
2) kas oleks pidanud mulle keegi ka mingi info/meeldetuletuse saatma, et täituri tasu ikka vaja tasuda. Minule kui juriidikas täitsa võhikule (saan küll aru, et seaduse mitte tundmine ei ole vabanduseks) tuli see täieliku šokina ja on materiaalselt võimatu täita....

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

esmapilgul tundub kohtutäituri tasu tõepoolest suur. Täpsemalt soovitan kohtutäituri tasude kohta lugeda Kohtutäituri seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/13334300) ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt (http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/tasud).
Samast saate ka infot kaebuse esitamise kohta: http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kohtut%C3%A4ituri-tegevuse-kohta-kaebuse-esitamine

Edu soovides,
Kaidi Silver-Schöbe