Võlanõustamine


Küsimus: Kas ajutisest töövõimetuspensionist (128 eurot) võib kohtutäitur osa ära võtta?10.01.2012

Tere.
Ainuke sissetulek on ajutine töövõimetuspension 128 eurot, kas ka sellest võib kohtutäitur osa ära võtta. Peab ju jääma iga kuu kätte miiniumpalk. Palun vastake. Ette tänades.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

üldiselt võib pensionist arestida Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel poole, kuid vaid juhul kui võlgnikule on muudest sissetulekutest tagatud palga alammäära suurune summa igas kuus elamiseks.
Seega justkui ei oleks Teie juhtumi puhul kohtutäituril õigus pensionist midagi ära võtta. (See ei kehti kui tegemist on elatisraha nõudega.)
Samas ei tohi unustada, et võlgnik on ise kohustatud edastama kohtutäiturile infot oma sissetulekute ja ülalpeetavate kohta. Kui Te seda küll juba olete teinud, peaksite ikkagi veel suhtlema kohtutäituriga ja esitama avalduse miinimumpalga suuruse summa (290 eurot) jätmise kohta igas kuus Teie pangaarvele.
Soovitan Teil lugeda ka vastused.ee portaalist rubriigist Täitemenetlus, kus 05.04.2011 on KT Elin Vilippus vastanud analoogsele küsimusele.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe