Võlanõustamine


Küsimus: Mis tingimustel loetakse 18-aastast ülalpeetavaks?02.03.2012

Tere,
Kohtutäitur arestis arveldusarve juba ligi aasta tagasi, sain iga kuu kätte elatusmiinimumi ja summa, mis oli 3 ülalpeetava eest. Nüüd aga saan ainult 2 ülalpeetava eest, kuna üks laps sai 18-aastaseks, aga samas ta õppib gümnaasiumi viimases klassis ja ei oma sissetulekut ning on ta ju ikkagi minu ülalpeetav. Kas on mõnes seaduses kirjas mis vanuseni saan last nimetada ülalpeetavaks?
Ette tänades

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

ülalpidamist reguleerib Perekonnaseadus, mille § 97 lg 3 kohaselt on ülalpidamist õigustatud saama: ...
2) laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni;
...
Teil tuleb esitada kohtutäiturile avaldus, mil põhjendate, et Teie laps õpib gümnaasiumis ja on Teie ülalpeetav.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe