Võlanõustamine


Küsimus: Kas kohtutäituril on õigus eirata minu kirju ja avaldusi?14.05.2012

Tere,
Kuhu ma peaksin oma murega pöörduma? Kunagi tekkis võlg ja asi läks Narva kohtutäiturile. Ise elan 150km eemal ja nii saan asju ajada e-kirja teel. Saatsin kahe alaealise lapse sünnitunnistused ja ka avalduse, et ta jätaks kontole siis ettenähtud summa, kuna ta arestis arve ja kätte ei saa ma sealt sentigi. Aga kohtutäitur ei vasta mu kirjadele ja vene keelt ma ei oska, et võib olla asi siis eestkeelsetes kirjades. Ma olen ju nõus oma võlga maksma, aga kogu summat kahjuks korraga ei saa.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

Täitemenetluse seadustik (paragrahv 133) näeb ette, et kohtutäitur tühistab võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku (üks palga alammäära suurune summa võlgniku ja 1/3 suurune summa palga alammäärast iga ülalpeetava kohta.)
Kui kohtutäitur Teie kirjadele ei vasta (eesti keele oskus ei tohiks siin küll rolli mängida) ja mittearestitava summa suurust Teie kontol ei korrigeeri, soovitan pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole. Kontakt: www.kpkoda.ee, kus rubriigist Kohtutäiturid leiate ka infot kaebuse esitamise kohta.

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe