Võlanõustamine


Küsimus: Millal aegub maksekäsu kiirmenetlusega välja nõutud võlg?16.05.2012

Tere.
Maksekäsu kiirmenetlus oli. Sel juhul võlg aegub 10 aastaga. Kuna see aegumine algab? Maksekäsu kiirmenetluse dokumenti ei ole veel kohtutäituri kätte toimetatud. Ja kui kohtutäitur on selle 10 aastaga osalise võla kätte saanud, kas siis ülejäänud võlg saab aegunuks tunnistada? Ette tänades.

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

üldiselt algab aegumistähtaeg nõude sissenõutavaks muutumisest ehk siis maksetähtajast. Samas näeb seadus aga ette terve rea momente, mil aegumine katkeb või peatub. Eelkõige on see nõude tunnustamisega võlgniku poolt, milleks loetakse nõude osalist tasumist, intresside maksmist, tagatise andmist vmt. Aegumine katkeb ja algab uuesti ms. ka täitedokumendi (maksekäsu kiirmenetluses maksekäsk) kohtutäiturile täitmiseks esitamisega.
Seega kui kohtutäitur Teilt nö. osa võlga kätte saab, siis sellega aegumine katkeb.
Soovitav on võimalusel siiski asuda võlga maksma enne kui see kohtutäiturile sissenõudmiseks esitatakse. Vastasel korral tuleb lisaks tasuda ka kohtutäituri tasud ning vastavalt olukorrale ka sundtätimisega kaasnevaid meetmeid nagu sissetuleku, pangakonto või muu vara arestimine jms.

Parimate soovidega,

Kaidi Silver-Schöbe