Võlanõustamine


Küsimus: Kas kohtutäitur võib eraisiku võla katteks arestida tema osa osaühingus?04.06.2012

Kas kohtutäituril on õigus arestida osaühingu osaniku isiklike võlgade katteks temale kuuluv osaühingu osa? Või kas võlausaldaja võib mõne aja möödudes alates võlgniku isiklikest vahenditest võlanõude täitmise ebaõnnestumisest nõuda, et kohus arvaks võlgnikule kuuluvast osaühingust välja vastava võlasumma?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kohtutäituril on õigus arestida võlgnikule kuuluvat vara. Muuhulgas ka osaühingu osakuid. Kui tegemist peaks olema abikaasadele kuuluva osaühinguga, tuleb arvesse võtta ühisvara küsimust.

Lugupidamisega,

Kaidi Silver-Schöbe