Võlanõustamine


Küsimus: Kas varguse eest saadud karistuse tõttu tekkinud võlgnevus aegub?20.06.2012

Tere,
Inimesel on aastast 1995 tekkinud võlgnevus riigimetsa varguse eest. Antud hetkel on võlgnevus (praeguses vääringus ca 30 000 eurot) kohtutäituri käes, kes kinnitab, et see ei aegu ja on kaelas surmani. Kuidas peaks tegutsema, et võlg aegunuks loetaks ja sellega kaasnevalt vabastataks inimesele seatud piirangud oma vara käsutamise osas. Kas 2011. a 5. aprillil muudetud seadus aegumise osas laieneb ka varem tekkinud võlgnevustele? Kuna hakkab aegumisaeg nn. tiksuma, kas võla kinnitamises hetkel (1995) või 2011 aastast, ehk seadusemuudatuse hetkest, sel juhul aeguks käesolev võlgnevus 2021a. Ette tänades

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kahjuks ei selgu küsimusest, mis täpselt on võlanõude sisu. Seepärast ei ole ka võimalik üheselt öelda, kas see võib olla aegunud.
Üldiselt otsustab võlanõude aegumise üle kohus. Kohus võtab nõude aegumist arvesse ainult võlgniku taotlusel ja seega peakski võlgnik pöörduma vastava avaldusega kohtu poole.
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadusega tehtud muudatused puudutavad aegumist tsiviilseadustiku üldosa mõistes ja kehtivad ka enne 2011. aasta 1. märtsi tekkinud aegumata nõuetele.

Edu soovides,

Kaidi Silver-Schöbe