Võlanõustamine


Küsimus: Kui kaua võtab kiirlaenuga raskustesse sattumisel enne kui sissetuleku kallale minnakse?03.07.2012

Olen võtnud kahest kohast kiirlaenu, kokku on koos intressidega üle 2000 euro. Nüüd aga sattusin makseraskusse. Edasi läheb vist kiirmenetlusse. Kui kaua see aega võtab enne kui sissetulekute kallale minnakse? Ja kas inkasso võimaldab maksegraafikut?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

aega, mis kulub kiirmenetluse algatamisest kuni sissetuleku arestimiseni, on väga raske määratleda. Sõltub muuhulgas näiteks sellest, kas Te võlgnikuna esitate vastuväite.
Sissetuleku arestimisel on aluseks täitedokument, milleks kiirmenetluses on Maksekäsk. Seega peab esmalt olema kohus teinud Maksekäsu, millega võlausaldaja saab pöörduda kohtutäituri poole. Inkassod ikka reeglina võimaldavad maksegraafikut, vara arestimise õigust neil ei ole. See käib kohtutäituri kaudu.
Üldiselt soovitan Teil täpsema konsultatsiooni saamiseks pöörduda võlanõustaja vastuvõtule. Teile selgitatakse ka kiirmenetluse põhimõtteid ja vajadusel vastuväite esitamist.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe