Võlanõustamine


Küsimus: Mida peaksin tegema, kui väljanõutud intressid ja viivised on üle mõistuse suured?05.07.2012

Tere,
Jäin raskustesse pangast võetud laenu tasumisega ja nad andsid asja kohtusse. Kohtu poolt saadetud makseettepanekus oli põhivõla suuruseks 715.25 eurot, lisaks intress 27.35% (182.86 eurot), viivised 23,35%(112.66 eurot), võla sissenõudmisega seotud kulud 369,96 eurot, tasumata lepingu sõlmimise tasu 49,77 eurot ja tasu hagi avaldamiselt 47,93 eurot. Ma olen isegi selle võlasummaga nõus aga mitte võla tagasinõudmiseks kulunud summaga. See on lihtsalt ebamõistlikult suur ja minu arvates täiesti laest võetud summa. Kui liita kokku intressid ja viivised ja sissenõudmisega seotud kulud ja tasumata lepingu tasu saame kokku minu põhivõla suuruse ehk 715,25 eurot, ehk siis pank on põrutanud lihtsalt sellise summa nendeks kuludeks, et saada kätte minult seaduses ettenähtud võimalik maksimum aga minu arvates täiesti alusetult, sest ju jookseb ka viivis sellelt laenult mille pean niikuinii kinni maksma. Kuidas sellises olukorras käituda ja milline vastulause sellises olukorras kohtule esitada?

Suured tänud ette vastuse eest,

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

kõige olulisem on, et Teie vastuväide jõuaks kohtusse õigeaegselt ehk siis 15 päeva jooksul ajast, mil makseettepaneku kätte saite. Vastuväidet ei pea isegi põhjendama, piisab kui märgite, et tunnistate põhivõlga, kuid kõrvalnõudeid mitte. Loomulikult võite lisada, et palute viivisemäära vähendamist, ebamõistlikult suurte sissenõudekulude vähendamist jmt.

Maksekäsu kiirmenetlus kohta soovitan täpsemalt lugeda: http://www.juristaitab.ee/kusimused-vastused/kohtusse-poordujale/maksekasu-kiirmenetlus

Kõige olulisem hetkel on esitada vastuväide ettenähtud aja jooksul.

Parimate tervitustega,
Kaidi Silver-Schöbe