Võlanõustamine


Küsimus: Kui palju peab jääma inimesele elamiseks raha kätte?07.05.2011

Inimene oli mõnda aega töötu ja jäi maksmata pangale krediitkaardi eest, algul sellest teavitamata. Nüüd käib inimene tööl ja pank kandis kogu tema võlasumma palgast kohe krediitkaardile. Talle jäi elamiseks veidi üle saja euro. Krediitkaart on aga kinni, seda summat mis sinna läks, ta kasutada ei saa ja pangast öeldi, et nemad ei ava krediitkaarti enne kui ta on jälle 6 kuud tööl käinud. Tal on aga vajalik tööl käia autoga ja elada oleks vaja ka kuidagi, nii et võib tekkida olukord, et tal ei ole võimalik tööle enam minna.
Kui palju peaks jääma inimesel elamiseks raha kui tal on sellised võlad?

Vastus: Kaidi Silver-Schöbe, võlanõustaja, www.alustauuesti.ee

Tere,

eelkõige soovitan (taas) tutvuda krediitkaardi lepingu tingimustega. Oletatavasti on krediitkaardi ajutine sulgemine põhjustatud just konkreetsetest lepingutingimustest. Olukorrale lahenduse leidmiseks peaksite pangaga läbirääkima ning püüdma kompromissile jõuda.
(Seda, kuipalju inimesele sellises situatsioonis elamiseks peab raha jääma, ei sätesta minule teadaolevalt ükski õigusakt.)

Parimate soovidega,
Kaidi Silver-Schöbe