Hoonete restaureerimine-renoveerimine


Küsimus: Kumb on seentele parema toimega, kas Boracol 20 või Puleium Specialiga? 06.11.2012

Kas Boracol 20 toime seentele on siiski samaväärne Puleium Specialiga? Paisatab teie vastustest, et Puleium on parem. Kas ka hinnad on väga erinevad?

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Kemikaalide toime peab olema kontrollitud vastavalt standardile EVS-EN 113. Minu andmetel on mõlemal kemikaalil olemas vastav sertifikaat. Seega on toimelt mõlemad kemikaalid sobivad puitu lagundavate seente tõrjeks.
Eelistus on seotud pigem mõjuga keskkonnale ja inimese tervisele ja nende näitajate põhjal on Puleium Special ohutum. Selle arvamuse kinnituseks olen lugenud EU uuringuid kemikaaliohutuse valdkonnas ja Puleium Speciali toimeaine jodopropünüül-butüülkarbamaat parim võimalik toimeaine, mida kasutatakse muuhulgas isegi kreemides ja teistes nahahooldusvahendites. Lisaks tasub uurida mõlema kemikaali ohutuskaarti ja seal olevaid S ja R lauseid ning nende sisu.