Hoonete restaureerimine-renoveerimine


Küsimus: Kuidas ehitada tuulutuseta puidust põrand tänapäevastest materjalidest selliselt, et vamm seal tegutsema ei pääseks?19.11.2012

Talumaja toa põrand vajas remonti, avamisel avanes üllatav pilt. Kihi soome papi ja kihi vineeri alt tulid välja põrandalauad (plangud 50 mm) mis asetsesid otse mullal. Ei olnu kruusa ega liiva. Eemaldanud lauad paistsid pinnasest talad u.150x150mm. 2/3 sellise põranda seisukorrast oli üllatavalt hea, vaid ühes toa osas oli niiskus põranda alla pääsenud. Arvatavasti on niiskus tunginud sisse läbi vundamendi, kuna pinnas on õue pool aastatega kerkinud. Kui sealt nüüd liigne pinnas eemaldada, peaks vundament taas hingata saama. Või kuidas peaks antud olukorras üldse käituma? Ei tahaks eksida, sest selliselt ehitatud põrand toimis ju hästi ja seda pea 80 pikka aastat. Kõike head soovides ja tänud.

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Nimetatud põrandaalune oli kunagi liivatäidisega, kuid aastatega on sinna sattunud hulgaliselt orgaanilisi aineid ja selle tulemusena on pinnas lagunenud ainete rikas (mullasarnane). Kahjuks näitab praktika, et rajades samadel tingimustel tänapäevase puitmaterjaliga põranda, hakkavad puitu lagundavad seened seda kiiresti lagundama. Põhjuseks puidu langetamis-, kuivatamis- ja ladustamistingimuste erinevused. Seega ei soovita samalaadset metoodikat. Hetkel on kõige kestvamaks puitpõrandaks nn. alt välisõhuga tuulduv põrand, kus pinnasest alates on konstruktsioon - min 150 mm poorset liiva, õhuvahe min 100 mm, põrandatalad (laagid), mille vahele on paigaldatud tuuletõkkeplaat ja soojustus ning lõpuks laudis. Sellise konstruktsiooniga põrandal on vajalik rajada vundamenti ka tuulutusavad (kui neid seal pole), mis peaks suunduma tuulutusvahesse arvestusega, et tuulutusava ülemine äär on allpool põrandatala alumist äärt ja tuutlutusava alumine äär on liivatäitest kõrgemal.