Küttesüsteemid


Küsimus: Kas tahkekütte kasutamisel peaks gaasikatla kraanid kinni keerama või võib nad kokku ühendada?17.10.2014

Tere.
Kui majas 2 katelt: tahkekütte ja gaasikatel (paigaldamisel). Kas peab panema kütteveele enne gaasikatelt kraanid, et kui soov puudega kütta, siis need sulgeda ja gaasikatel välja lülitada või ei ole vaja ja lihtsalt kütan puudega kui samal ajal gaasikatel ka töötab ning hakkab automaatselt gaasi tarbima alles siis, kui tahkeütte katel jahtub.

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Tere.
Soovitav on katlad kraanidega eraldada. Juba kasvõi sellepärast, et ükskõik kumba katelt oleks vajadusel võimalik remontida. Teiseks sellepärast, et gaasikatalaga küttes hakkab läbi teise katla ringlev vesi asjatult kütet jahutama. Tähele tuleb panna, et suletud katlaga oleks alati ühendatud küttesüsteemi paisupaak ja kaitseklapp. Seetõttu tuleks kraanid panna nii peale- kui tagasivoolule, kuid ringluse sulgemiseks piisab neist ühe kinnikeeramisest.