Küttesüsteemid


Küsimus: Õhk-vesi soojusvaheti tasuvusaja arvutamine eelmise aasta andmete järgi06.10.2011

Tere!
Kuna gaasi hind ja kulu on suur, siis uurin alternatiivse küttevõimaluse lisamise kohta. Kui kaaluda õhk-vesi soojuspumba lisamist, siis kuidas oleks võimalik selle tasuvusaega arvutada? Ise olen mõelnud nii, et on teada gaasikatla mark, aasta gaasikulu kuude kaupa ja teada on ju ka temperatuurid aasta lõikes. Kas nende andmete alusel oleks võimalik arvutada kui palju oleks eelmisel aastal kulunud elektrit õhk-vesi soojusvahetiga?

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Täesti mõistlik lähenemine.
Olemasoleva küttekulu hindamiseks on tõesti vaja teada terve aasta gaasikulu ning sedagi, et 1 m3 maagaasis on ca 9,5 kWh energiat. Andmeid konkreetse aasta temperatuuride kohta on võimalik leida KredExi kodulehelt (http://www.kredex.ee/11313), kust on näha, et normaalaasta kraadpäevade arv (kraadpäeva mõiste on seal lahti seletatud) 17 kraadise tasakaalutemperatuuri puhul on 4220. Samuti näete, et aastad on vägagi erinevad ning külma ja mõne muu aasta soojema talve küttekulu peabki erinema, millest pahatihti aru ei saada. Võrrelda saab aga vaid võrreldavaid asju. 2010. aasta on ses mõttes halb, et oli mitmestki varasemast oluliselt külmem.
Õhk-vesi soojuspumba puhul tuleb arvestada, et selle soojatootlikkus sõltub nii välisõhu temperatuurist (parem kõrgematel temeratuuridel) kui ka küttesüsteemi temperatuurist (parem madalamatel temperatuuridel). Seega võiks arvutuslik COP olla umbes 2,5, mitte kõrgem. Ning veel sedagi, et välistemperatuuri langedes alla -10 kraadi, langeb COP sedavõrd, et saadud energia gaasi hinnaga võrdlust enam välja ei kannata.
Elektri ja maagaasi hindu aga ilmselt teate.
Kuna õhk-vesi soojuspumba kasutamisel tuleb niikuinii arvestada lisakütteallikaga, milleks Teil on gaasikatel, siis nende kahe vahel valides on võimalik küttekulusid kokku hoida küll. Iseasi, mis tasuvusajaks tuleb. Arvutada saate ju ainult tänaste hindadega! Konkreetset abi vajades - simmo@gaspre.ee