Küttesüsteemid


Küsimus: Üks gaasikatel kahe korteri peale, kuidas kulu mõõta?19.10.2011

Milliseid mõõdikuid saab kasutada peale gaasikatelt juhul, kui üks gaasikatel on kahe korteri peale?
Mõlemad korterid kasutavad nii sooja vett kui kütet.
Kuidas toimub sel juhul gaasikulu jagamine kahe korteri vahel?

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Lihtsaim viis on mõõta sooja vee kulu, arvutada selle energiasisaldus vastavalt sooja ja külma vee temperatuuride vahele ning küttekulu jagada vastavalt korteri suurusele.
Keerukam ja kulukam viis on kasutada soojusarvesteid. Sel juhul peaks kummaski korteris olema üks soojasisend, kuna muidu tuleks neid arvesteid päris palju. Nüüd saab tarbeveele läinud energia kulu jagada vastavalt kasutatud sooja vee kulule.