Küttesüsteemid


Küsimus: Kuidas vähendada küttekulu20.01.2011

Majas on paigaldatud kondensaat-gaasikatel Junkers CERAPURSMART 22-3. Mul on radiaatoritega küte. Kas see katel töötaks ökonoomsemalt, kui keskküttevee väljundtemperatuur oleks madalam? Kas radiaatorite lisamine (tuba saab soojaks leigemate radiaatoritega) viiks alla ka üldise gaasi kulu? Külmade ilmadega oli küte suhteliselt maksimumi lähedale keeratud. Kui oluline on õhu ja gaasi suhte reguleerimine gaasikulu seisukohalt?

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Teil on täiesti õigus. Kondensaatkatelde kasutegur sõltub küttevee temperatuurist - mida madalam see on, seda paremini avaldub kondensatsiooniefekt, s.t. seda rohkem saab suitsugaasist energiat tagastuvale kütteveele anda. Kui süsteemist tagastuva vee temperatuur on kõrgem kui 50 kraadi (C), siis kondensatsiooniefekt kaob. Selline olukord tekib külmade ilmadega, mis omakorda tähendab, et katel võiks välistemperatuuri arvestava regulaatori abil ise õige temperatuuri leida, et liialt kõrget temperatuuri mitte hoida.
Võrreldes tavakatlaga on kondensaatkatla kasutegur heal juhul kuni 15% kõrgem, seega käib jutt vaid sellest osast.
Gaasi põlemise õige reguleerimine on oluline nii gaasikulu poolest kui ka soojusploki säästmise seisukohast. Oluline on jälgida, et katelt vastavalt tootja juhendile regulaarselt hooldataks. Tavaliselt on nõue 1 kord aastas. Kui tavakatlal ühe aasta vahelejätmisel veel vast midagi ei juhtu, siis kondensaatkatla soojusploki ummistumisel võib tagajärjeks olla terve ploki vahetus. Hoolduse lõpul tuleb loomulikult ka põlemine reguleerida.