Küttesüsteemid


Küsimus: Kuidas käib korteri gaasiküttele üleviimise asjaajamine?22.05.2012

Korteris (kolmetoaline, 74 m2) on olemas keskküte ja keskveesoojendus ning gaas köögis. Peale selle on korteris ka kamin, mis on kohe maja ehitusel (1968. aastal) paigaldatud.

Kas on teoreetiliselt võimalik sellise korteri täielikult gaasiküttele ja gaasiveesoojendusele üle viia? Mismoodi selle juriidiline vormistamine ja kooskõlastamine käib? Ja kuidas arvestatakse üldine küttekulu (peab ju olema mingi proportsioon, mille alusel jääb ikka mingi osa keskkütte eest maksta)? Majas ei ole korteriühistut.

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Siin on hulganisti nii tehnilisi kui asjaajamisega seotud küsimusi, mis tuleb lahendada.
1. Lülitades ennast lahti maja kui terviku küttesüsteemist, lõhute te olemasolevat. Kes selle omanik on? See peab loa andma.
2. Kui maja asub nn. kaugkütte tsoonis, siis te ei saagi seda teha.
3. Gaasikatla suitsuärastuseks peab olema reeglitele vastav võimalus. Suitsukäikude sobivuse kohta saab asja uurida vastava pädevusega korstnapühkija. Kaminakorsten üldjuhul gaasisuitsule ei kõlba. Kui sobivat lõõri pole, tuleb kõne alla nn. "turbo" variant. Sel juhul peavad olema täidetud nõuded suitsutoru asukoha suhtes.
4. Kui maja on planeeritud vaid gaasipliitidele, siis võib juhtuda, et teieni ulatuv majasisene gaasitorustik jääb liiga peenikeseks. See tuleb ringi teha.
5. Hilisema kulude jaotuse otsustab ühistu. Kui seda pole, siis haldaja. Minu teada jääb 10...15% üldisest küttekulust teile alles.
Uurige oma majahaldajalt võimalusi. Pöörduge gaasitarnija poole. Kutsuge mõni gaasitööde paigaldusfirma kohapeale konsultatsioonile.