Küttesüsteemid


Küsimus: Kuidas tehakse kindlaks kortermaja küttesüsteemi renoveerimisvajadus?06.11.2012

Kaugküttega kortermajas plaaniti 5 aastat tagasi küttesüsteemi jaotustorustiku vahetust, kuna torustik ja malmradiaatorid on 50 aastat vanad. Kas selline töö võib tavaliselt tähendada, et vahetatakse püstikud igas korteris (vahetamata radiaatoreid) või remont piirdub vaid jaotustorustikuga kuskil väljastpoolt kortereid?
Millised on riskid seoses plaanitud renoveerimise tegematajätmisega (nt, paks sete kogub torustiku sisepinnale; leiged radiaatorid; torude lõhkumine vm)?
Kuidas tehakse kindlaks renoveerimise vajadus?
Kes vastutab tarbetu küttekulu või võimaliku veeavarii korral (majas on korteriühistu)? Kuidas saab tõendada veeavarii põhjust?
Tänu vastuse eest.

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Tere. Küsimus on üsna hägus, kuid kaasa mõtelda võib ikkagi, kuigi vastust te siit vist ei saa, pigem lisan küsimusi.
1. Minu arvates vajab 50 aasta vanune küttesüsteem vahetust ilma igasuguse pikema mõtlemiseta. Ja siis tervikuna. Põhjus on kasutatud materjalide füüsikalistes muutustes, küttesüsteemi tasakaalustusvõimaluste puudumises, küttesüsteemi suures mahus ja kindlasti ka süsteemi ladestunud mustuses. Kui rahalised võimalused ei luba kõike korraga teha, siis jupikaupa parandades peab alustama kõige haigematest kohtadest, mida siin ära arvata küll ei saa.
2. Renoveerimise vajaduse üle on võimalik otsustada hoone küttekulusid jälgides. Siiski on vajalik kindlasti võrreldavad aastad taandada normaalaastale, et üldse oleks võimalik neid võrrelda.
3. Kes vastutab tarbetu küttekulu eest? Mis on tarbetu küttekulu? Kui süsteem on tasakaalustamata ja külmim korter tahab ka sooja, kas siis paremas olukorras olevate korterite ülekütmine on tarbetu? Too külmetav nii ei arva. Või teeks süsteemi paremaks?
4. Kes vastutab veeavarii eest? Kui toru on läbi roostetanud, siis vastutab omanik, kuid mitte see tegija, kes selle toruga midagi tegi. Kui see tegija puuris augu korralikku torusse, siis vastutab muidugi tema. Ilmselt on erinevaid olukordi võimalik veelgi välja mõelda, kuid alati aitab loogika ja põhjuse-tagajärje seoste mõistmine.