Küttesüsteemid


Küsimus: Kas korrusmaja keldris asuvas kamina ja saunaahjuga puhkeruumis võib hoida suuremas koguses küttepuid?06.12.2012

Tere! Kas korrusmaja keldris asuvas puhkeruumis võib hoida suuremas koguses küttepuid? Puhkeruumis on kamin ja saunaahi, küttekehade kasutamine on keelatud inspektori poolt. Täielikult on lagunenud korstnajalg, suits tungis korterisse, korteri sein on kütmise tagajärjel kahjustatud. Kunagi ei või teada, kellel tuleb tahtmine tuld teha, puud on kohe võtta.

Vastus: Pepe Sussen, pottsepp, korstnapühkija, OÜ Potipoiss, www.potipoiss.ee, www.twitter.com/Potipoiss

Tere,
EVS 812-3 ütleb
5.2.7. Kütuse paigutamine
5.2.7.1. Kütust tuleb hoida selleks ettenähtud ruumis. Kütusekogus, millest piisab kuni kaheks küttekorraks võib hoida kütteseadme läheduses, vastavalt tabelis 1 ettantud ohutuskujadele. Kütuse hoiustamisel peab olema tagatud, et selle pinnatemperatuur ei ületaks 80 C.

5.2.7.2. Kütust ei tohi hoida kütteseadme peal ja hoiustamisruumi seinatemperatuur ei tohi ületada 80 C.

Seega ahju kõrvale ja peale riita ei tohi laduda ja katlaga samas ruumis ei tohi hoida.
Keldris võib hoida, kui selleks on ette nähtud nõuetele vastav (st mitte liiga soe) eraldi ruum.

§ 11. Tuletõkkesektsioonide moodustamine
(1) Ehitise osadest, mis kasutamisotstarbelt või põlemiskoormuselt üksteisest oluliselt erinevad, tuleb moodustada omaette tuletõkkesektsioonid.
(2) Kui ehitise osadel on erinev kasutamisotstarve ja seetõttu ka erinevad kasutusviisid ning kasutusviiside põlemiskoormuste erinevus on alla 300 MJ/m2 kohta, siis võib sellistest ehitise osadest moodustada ühe tuletõkkesektsiooni, välja arvatud lõikes 4 nimetatud juhtudel.
(3) Tuletõkkesektsioonide moodustamisel lähtutakse ehitiste tuleohutusega seonduvatest näitajatest, sealhulgas ehitiste kasutamise ajast ja tuletõkkesektsioonide piirpindalast vastavalt lisale 5.
(4) Ehitise või selle osa kasutamisotstarbest lähtuvalt kuuluvad omaette tuletõkkesektsiooni:
1) elektrijaotla ruumid;
2) liftišaht ja -masinaruumid, välja arvatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga varustatud tulekindlas trepikojas asuvad liftišahtid ja -masinaruumid;
3) evakuatsioonitrepikojad;
4) laoruumid, kui ruumisisene põlemiskoormus on rohkem kui 600 MJ/m2 kohta, välja arvatud laoruumid, mille pindala on alla 10 m2;
5) katlaruumid, kusjuures katlaruumis asuvate kütteseadmete koguvõimsus on üle 25 kW;
6) garaažid;
7) saunad, välja arvatud elu- või majutusruumis asuvad saunad;
8) majutusruumid, kus asuvad saunad;
9) korterid;
10) arhiiviruumid, mille pindala on üle 10 m2 ;
11) ehitises paiknevad keskventilatsiooniseadmed, ventilatsioonikambrid ja ventilatsioonikanalid, välja arvatud üht tuletõkkesektsiooni teenindav ventilatsiooniseade;
12) automaatsete tulekustutussüsteemide keskused ja tulekustutusvahendite tugipunktid.
(5) VI kasutusviisiga ehitises moodustatakse omaette tuletõkkesektsioonid, kui:
1) ehitise alaliste kasutajate arv on üle 25 inimese;
2) ehitises asuvate muu kasutamisotstarbega ruumide pindala ületab 50 m2, sõltumata alaliste kasutajate arvust;
3) ehitises toimuvast tootmistegevusest või ladustamisest tuleneb tule- või plahvatusoht.