Majavamm, hallitusseened


Küsimus: Mida teha, kui vammiga kahjustatud puud puutusid kokku fibo plokkidest ja silikaattellistest seinaga?17.09.2012

Ühes ruumis, mis ei ole praegu köetav (terve maja pole veel köetav) ja kus on põrandaks lihtsalt pinnas, hoidsin küttepuid (enamuses küll vanadest laudadest saetud jupid) ca 2 aastat. Nüüd avastasin, et on tekkinud palju punakaspruuni tolmu. See pani kahtlema majavammi tekkes. Puude alt pinnase lähedalt avastasin mitu majavammi kollet, kus oli näha majavammile omast valkjat kleepuvat seent. Osadele kolletele oli ka koorik peale tekkinud. Tegin nenedest ka pildid. Viisin selle ruumi puudest tühjaks ja plaanin majavammiga kaetud puud lõkkes ära põletada. Kas ma võin kasutada nähtavate seenteta puid kaminas kütteks, kui ma hoian neid väljas puuriidana? Järgmiseks ma plaanin kogu pinnase 30 cm ulatuses välja kaevata. Kuna puud puutusid kokku ka seintega (fibo plokk ja silikaattellis) ja vundamendiga, siis on ka nendel pindadel majavammi näha. Mida nüüd seintega ette võtta, et majavamm ei saaks edasi areneda? Tulevikus on sellest ruumist plaan teha köetava betoonpõrandaga abiruum.

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Kui tegite fotosid, võite neid saata kalle@mycology.ee , saan üle vaadata, kas tõesti oli majavamm või mõni muu puitu lagundav seen.
Olete siiani toiminud õigesti. Kahjustatud puude väljaviimine oli kiiresti vajalik. Õues riidas majavamm reeglina arenema ei hakka, kuigi on üksikuid juhtumeid suve lõpus leitud. Majavamm on meie kliimavöötmes hoonetes leviv seen. Kahjustamata puid võite kasutada, kuid tasub olla hoolikas nende transportimisega, sest nad on kindlasti kaetud eostolmuga.
Pinnase väljaveol sellises mahus on mõtet ainult siis, kui plaanite selle asendada poorse materjaliga (jäme liiv), mis takistab tulevikus vee kapillaartõusu põrandapinnale. Pärast pinnase väljavedu võiks ruumi põranda töödelda boorax pulbriga 200g/m2 ja seina ääred 300 g/m2. FIBO plokist ja silikaattellisest seina soovitan korralikult gaasipõletiga üle kuumutada (NB! jälgige tuleohutust - vahukustuti olgu käepärast!) ja seejärel pritsida kemikaaliga üle (eriti praod ja vuugikohad), oleme selleks soovitanud Puleium Special´i, kuid sobivad ka teised fungitsiidsed kemikaalid (NB! lugege hoolikalt ohutuskaarti ja kasutusjuhendit).
Enne ruumi otstarbe muutmist oleks kindlasti vaja konsulteerida ehitusinseneriga ning koostada vastav renoveerimisprojekt. See aitab vältida üllatusi pärast renoveerimist.