Majavamm, hallitusseened


Küsimus: Mida tähendab toa õhuproovide analüüsil hallitusseente "ülekasv" ja mida peaks ette võtma?19.02.2013

Õhuproovide tulemusena näitas ühes toas hallitusseente üldarvu 400(PMÜ/M3) ja teises toas näitas ülekasvu. Mida tähendab täpsemalt "ülekasv" ja mida peaks ette võtma?

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,

Ülekasv tähendab ühe konkreetse seeneliigi kiiret kasvu söötme tassil. Ülekasvav seeneliik võib pärssivalt mõjutada teiste liikide kasvu samal söötmel. Tegemist on seeneliigiga, mis on oma kasvuomadustelt kiirem, kui teised ruumiõhus esinevad liigid. Ülekasv ei viita alati kõrgele hallitusseente eoste hulgale õhus.

Kalle Pilt