Kahjurite tõrje


Küsimus: Kuidas üraskitest lahti saada?25.04.2011

Meil on probleem üraskitega. Kuna kuur asub maja küljes, siis on nad auklikus teinud kogu sahvri seina ning jooksevad mööda tuba, eriti köögis. Päeval on neid vähem näha, kuid öösel pimedas jookseb neid päris hulganisti ringi (otsivad niisket kohta).
Kuidas nendest lahti saada? Millist tõrjet peaks tegema?

Vastus: Liilika Pukk, teenindusjuht, Rentokil OÜ, www.rentokil.ee

Eestist on siiani leitud 68 liiki ürasklasi. Meie suurim on hiidürask (Dendroctonus micans), pikkusega 6–9 mm, väikseimad aga kääbusüraskid (Crypturgus), vaevalt 1–1,5 mm pikad.
Kõik Eestis elavad ürasklased on seotud puittaimedega. Nad uuristavad puude tüvede ja okste koore alla käike, nii tekib liigiomane käigumuster.
Koore- ja säsiüraskitele on langetatud puu elupaigaks ainult ühe põlvkonna vältel, järgmine generatsioon peab leidma endale uue sigimispaiga, kuivanud puudel nad ei sigi.

Seega, kui Teil on tegemist üraskitega, siis piisab, kui pritsida nende pesitsuskohad insektitsiidide lahusega.
Täpsema liigi määramise võib teha meie bioloog, kui toote mõned mardikad meie kontorisse.