Liikluskoolitus


Küsimus: Kas autokoolis käimisel on vahe, kui teha piiratud juhtimisõigusega- või täisload?08.12.2011

Kas autokoolis käies on oluline teada, kas plaanin teha piiratud juhtimisõigusega load või täisload? Kui esialgu oli plaanis teha piiratud juhtimisõigusega, aga nüüd soovin teha täisload, siis see ei muuda koolis käies midagi?

Kas peale autokooli lõpetamist on mingi aeg, mille jooksul peab ARK-i eksamid tehtud saama?

Kui palju on riigilõivud eksamite sooritamisel?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Autokoolis omandatakse B-kategooria mootorsõiduki juhi kvalifikatsioon ja see annab õiguse Maanteeameti liiklusregistris B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemiseks. Koolituse läbiviimisel valmistatakse koolitatav ette esmase juhtimisõiguse saamiseks. Kui koolituse läbinu on 16- või 17-aastane, on tal õigus asuda taotlema piiratud juhtimisõigust, mis kehtib kuni 18-aastaseks saamiseni. Esmase juhtimisõiguse saamiseks tuleb ka isikul, kes omas piiratud juhtimisõigust, sooritada teooria- ja sõidueksam.

Piiratud juhtimisõiguse omandamise eeliseks on võimalus saada kuni kahe aasta vältel sõidupraktikat lapsevanema juhendamisel. Koos vanemaga omandatud sõidupraktika aitab oluliselt kaasa sõidueksami sooritamisele liiklusregistris ja ohutule sõiduki juhtimisele esmase juhtimisõiguse ajal.

Autokooli poolt omistatav B-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsioon on tähtajatu ehk kehtib kogu elu. Iseasi on muidugi see, kas koolitatu on juba poole aasta möödumisel autokooli lõpetamisest võimeline ilma täiendava sõiduõppeta eksameid liiklusregistris sooritama. Viie aasta möödumisel autokooli lõpetamisest tuleb aga sõidukursus tõenäoliselt suures osas läbida uuesti.

Riigilõivude suurused leiate riigilõivuseadusest ja need on ka leitavad Maanteeameti kodulehel aadressiga: http://www.mnt.ee/?id=10774