Tehnoülevaatus


Küsimus: Mis aja jooksul pean minema autoga kordusülevaatusele?15.11.2012

Kui auto on määratud kordusülevaatusele, kui kiiresti pean seda tegema?

Vastus: Mait Millert, Tehnoülevaataja/II kutsekvalifikatsiooni autotehnik/ülevaatuspunkti juhataja, Maitene OÜ, www.maitene.ee

Määrus ei ütle otseselt, mis aja jooksul peab kodanik auto viima samasse ülevaatuspunkti korduskontrolliks. Seaduseandja eeldab, et auto saadakse enne ühe kuu möödumist korda ja sel juhul võib auto kontrollija piirduda korduskontrollis ainult nende vigade ja puuduste ülevaatamisega, mis sai eelmine kord kirja pandud. Kui auto esitatakse korduskontrolli pärast 1 kuu möödumist, siis viivituse põhjustest olenemata tuleb teha juba uus ülevaatus, kus masin vaadatakse uuesti 100% üle ja siin ei pea autot ette näitama samas ülevaatuspunktis, kus vormistati kunagi kordusülevaatus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/122072011001
§ 8. Ülevaatuse töömaht
(2) Kui sõiduk esitatakse korduvale ülevaatusele ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, on lubatud piirduda kontrollkaardil toodud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.