Väikelaevandus


Küsimus: Kas alla 12 m kogupikkusega laevad, mida kasutatakse kutsetööks, peavad läbima perioodilist tehnoülevaatust?04.09.2014

Kas alla 12 m kogupikkusega laevad, mida kasutatakse kutsetööks, peavad läbima perioodilist tehnoülevaatust? Milline seadus seda reguleerib?

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Tere,
Hetkel kehtiva seaduse sätete kohaselt, ei ole tõepoolest vajalik alla 12-meetrise kogupikkusega laeva (mis on väikelaeva registris, mida omakorda haldab Maanteeamet) perioodiliseks ülevaatuseks ette näidata.

Taolise veesõiduki ülevaatust (peale registreerimist) teostatakse vaid juhul, kui:
Meresõiduohutuseseadus:
3. peatükk
MERESÕIDUOHUTUSALANE TEHNILINE JÄRELEVALVE
§ 12. Laeva tehnilise järelevalve korraldamine
(5) Alla 12-meetrise kogupikkusega laevale, välja arvatud reisilaevale, lootsilaevale ja sadamateenuseid osutavale laevale, kohaldatakse väikelaevale kehtestatud tehnilisi nõudeid.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]

Siiski soovitan pöörduda sama küsimusega Maanteeameti ja Veeteede Ameti poole kui veesõiduk on laevaregistris (haldab Veeteede Amet), kuna sama seaduse kohaselt:
4. peatükk
LAEVA MEREKÕLBLIKKUS JA SÕIDUKÕLBLIKKUS
§ 17. Merekõlblikkuse tunnistus ja sõidukõlblikkuse tunnistus
(21) Merekõlblikkuse tunnistust ja sõidukõlblikkuse tunnistust ei väljastata alla 12-meetrise kogupikkusega laevale. Alla 12-meetrise kogupikkusega laevale väljastatakse iga-aastase ülevaatuse läbimisel tehnilise ülevaatuse kontrollakt.
[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]