Väikelaevandus


Küsimus: Kas skuutriga sõitmiseks peavad olema mingid load?08.05.2013

Kas ma võin skuutriga sõita ilma väikelaevajuhi lubadeta?

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Vastavalt meresõiduohutuse seadusele:
§ 2. Mõisted
7) jett – kokpitita, statsionaarmootoriga vesiturbiinsõiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes;
§ 39. Jeti kasutamise nõuded
(1) Jetti võib juhtida vähemalt 15 aasta vanune isik, kellel on jetijuhi tunnistus või kellel on väikelaeva juhtimise õigus. Jetijuhi tunnistuse väljastab liiklusregistri volitatud töötleja.
(1_1) Jetijuhi tunnistust ei nõuta isikult spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud võistlus- või treeningjeti juhtimisel võistluse või treeningu ajal, kui spordialaliit on talle väljastanud võistluslitsentsi, milles peavad sisalduma vähemalt võistluslitsentsi number, isiku nimi, isikukood, spordiklubi nimi ja registrikood.

Seega, jeti juhtimiseks on vajalik jetijuhi tunnistus, mille küll väljastab Maanteeamet, kuid taotlemiseks vajalik eksam tuleb sooritada jetijuhi väljaõpet korraldava isiku juures.

Lugupidamisega,
Raido Ruse
väikelaevanduse instruktor