Väikelaevandus


Küsimus: Kas ma võin jetiga sõita väikelaevajuhi lubadega?03.06.2013

Kas ma võin jetiga sõita väikelaevajuhi lubadega?

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Tere,

Jetijuhi tunnistus ja väikelaevajuhi tunnistus on tõepoolest erinevad dokumendid.

Nõuded jetijuhile ning jetijuhi tunnistuse vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniministri 31.01.2006 a. määrus nr 11 "Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm" www.riigiteataja.ee/akt/12898613
Määruse § 1 lg 2 sätestab: Määruse nõuded kehtivad Eesti territoriaalvetel ja laevatatavatel sisevetel. Seega on jetijuhi tunnistus siseriiklik dokument.

Nõuded väikelaevajuhile ning väikelaevajuhi tunnistuse vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniministri 29.08.2005 a. määrus nr 225 "Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm" www.riigiteataja.ee/akt/935575

Meresõiduohutuse seaduse www.riigiteataja.ee/akt/106072012051 § 39 lg 1 sätestab: Jetti võib juhtida vähemalt 15 aasta vanune isik, kellel on jetijuhi tunnistus või kellel on väikelaeva juhtimise õigus.

Juhul, kui Teil on väikelaevajuhui tunnistus, annab see õiguse ka jetti juhtida ning eraldi jetijuhi tunnistust taotleda pole vaja.