Väikelaevandus


Küsimus: Kuidas ja mis seadusega on reguleeritud jeti laenutus?07.03.2014

Kuidas ja mis seadusega on reguleeritud jeti laenutus? Kuna jetiga sõiduks on nõutav vastav luba, kas siis ilma vastava loa olemasoluta ei tohigi siis jeti välja laenutada (kuidas siis tänased jetilaenutused toimivad?)

Vastus: Raido Ruse, insener-laevajuht, meretranspordi operaator, MTÜ Lahemaa Mereklubi, www.mereklubi.ee

Osaliselt võib lugeda ilma jetijuhi tunnistuseta jetiga sõitmist ka seaduserikkumiseks, vastavalt seadusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/12898613
Siiski võib jeti juhile teha väljaõpet eraldi veesõidukitel, kui instruktoril e. jeti laenutajal on jetijuhi tunnistus (väikelaevajuhi tunnistus seda vasturääkivalt ei luba!). Samuti kui jeti väljarendiks mõeldud ala on mõeldud treeninguteks ja võistlemiseks, on samuti kooskõla seadusandlusega olemas.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge julgelt Veeteede Ameti poole (www.VTA.ee), kelle haldusalasse antud teema kuulub.
Parimat