Perekonnaõigus


Küsimus: Kas notariaalset vara jagamise kokkulepet on võimalik hiljem kohtus vaidlustada ja kas EVP-de eest maa erastamise tagajärjel on majaga kinnistu nüüd ühisvara?09.04.2012

Oleme abikaasaga lahutamas ja uurisin juba siin varem esitatud samateemalisi küsimusi.
1) Lugesin küsimust: http://www.vastused.ee/loe/oigus/perekonnaoigus/3147/mehel-puudus-enne-abiellumist.html
Te vastate, et jagatakse ikkagi ½. Kas siin ei kehti Perekonnaseaduse §25. Ühisvara, lg. (2) Abikaasa lahusvara moodustavad: 3) esemed, mille abikaasa omandab oma lahusvarasse kuuluva õiguse alusel või /.../ või lahusvaraga tehtud tehingu alusel? Selle järgi uue maja hinnast see osa, mis kaeti lahusvara müügist saadud rahast, peaks ju kuuluma lahusvara hulka?
2) Ühtlasi lugesin, et hiljem saab kohtus vaidlustada vara jagamist, kuigi me praegu oleme suusõnaliselt kokku leppinud?
http://www.vastused.ee/loe/oigus/perekonnaoigus/3078/kas-vara-jagamist-voib.html
Kuigi varasuhe lõpeb kohe pärast abielu lahutamist (§ 35), on abikaasal õigus 30 aasta jooksul nõuda vara jagamist. Kas notariaalset vara jagamise kokkulepet on samuti hiljem võimalik kohtus vaidlustada ja uuesti vara jagamist nõuda? Milline seadus seda määrab?
3) Erastasin abielu ajal 1998.a. ostueesõigusega maa päranduseks saadud taluhoonete ümber. Erastamine toimus EVP-de eest, millest osa sain oma vanematelt ja osa ostsid nad raha eest juurde. Ma sel ajal õppisin ja sissetulekut ei olnud. Lisaks vähendati Maareformiseaduse § 223 lg. (9) alusel meie poja sündimisega seoses minu makstavat osa 25000.- EEK-i võrra. EVP-de kinget vanematelt mulle ei vormistatud. Kas mingis arhiivis on see EVP-de omandamine ja liikumine fikseeritud? Kas minu maa osa kuulub ühis- või lahusvara hulka ja kui suures osas?
Aitäh ja jõudu Teile!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Üldjoontes on abielu ajal omandatud vara (va kinke või pärimise teel omandatu) abikaasade ühisvara, kuid teatud juhtudel on tõepoolest võimalik, et kaldutakse ühisvara jagamisel võrdsuse põhimõttest kõrvale, kui asjaolud seda võimaldavad. Siinkohal on oluliseks märksõnaks asjaolude tõendamine, mis annaks aluse võrdsuse printiibist kõrvalekaldumiseks.

Ühisvara jagamist on tõepoolest õigus nõuda 30 aasta jooksul, kui seda eelnevalt tehtud ei ole. Kui olete sõlminud notariaalses vormis kokkuleppe ühisvara jagamise osas, siis sisuliselt puudub õigus seda hiljem vaidlustada, kuna dokument on vormistatud mõlema poole tahte kohaselt ning vabatahtlikult.

Kohtupraktikat arvestades kaldun pigem arvama, et kinnistu kuulub Teie ja abikaasa ühisvara hulka.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand