Tööõigus


Küsimus: Kas teise kutse ja kõrghariduse omandamine on tasemeõpe?24.05.2011

Kui juba kutse ja kõrgharidus on omandatud, kas siis järgmise kutse omandamine on tasemeõpe ja töötaja peab saama tasulist õppepuhkust?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tasemekoolitus võimaldab mittestatsionaarses õppes või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom (TäKS § 3 lg 2).
Seaduse mõistes on iga uue kutse- või eriala omandamine, tasemekoolitus ning selle kohta puudub piiritlus, kui palju neid töötaja omandab.
20 kalendripäeva õppepuhkuse eest aastas tuleb tööandjal keskmist töötasu maksta.
Täiendavat infot ja soovitusi leiate meie küsimuste vastustest alljärgnevatelt linkidelt:

http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/695/taiskasvanute-koolituse-tasu-maksmine.html

http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/821/oppepuhkuse-tasustamine.html

Õiguse ja õigluse tasakaalu tunnetust,

Tiit Kruusalu

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu