Tööõigus


Küsimus: Kas mitme töötaja palgaalandus võib olla vormistatud ühisele dokumendile?13.02.2012

Tere. Aasta alguses vähendati minu palka (0,8-le), nüüd veebruaris vähendati jälle (0,75-le). Leping tehti ühisele paberile, kuhu panime allkirjad. Kui palju on lubatud palkasid alandada ja kas neil on õigus lepingut teha ühisele paberile? Ette tänades

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötasu saab erandina alandada asjaoludel, mida tööandja ei võinud ette näha ehk majandusliku (põhjendatud) seisundi tõttu. Töötasu võib alandada kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära (TLS § 37 lg 1).
Järgides võrdse kohtlemise põhimõtet, võib tööandja kehtestada selle korralduse või käskkirjaga. Teie töölepingut saab muuta üksnes poolte kokkuleppel, seetõttu ühtse dokumendiga seda käsitleda ei saa.

Töötasu vähendamisel on Teil õigus keelduda töö tegemisest tasu alandamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja tööpanus peavad olema proportsionaalsed.

Täiendavaid vastuseid samal teemal:

http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/2031/tootasu-vahendamine-too-mitteandmise.html

http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/1804/kuidas-vastata-toolepingu-tingimuste.html


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu