Politsei


Küsimus: Kas seoses elatisrahadega politseisse avalduse tegemine piirab inimese liikumisvabadust? 06.08.2012

Tere,
Elatisrahad on eksabikaasale kohtu kaudu määratud ja eelmise aasta lõpus ka kohtutäituri poole täitmisele pööramiseks viidud. Siiani ei ole laekunud ühtegi eurot. Ainus vastus, mille olen siiani saanud, on see, et isik töötab mitteametlikult ja mingeid võimalusi mul elatisrahale sel põhjusel ei ole. Kas tõesti rohkem midagi teha ei anna? Olen kuulnud, et kohtutäiturid teevad oma tööd erinevalt ja mõne tegutsemine kannab vilja, mõnel mitte. Kas võiksin vahetada kohtutäiturit, kes asjaga tegeleb? Kas seoses elatisrahadega politseisse avalduse tegemine piirab inimese liikumisvabadust? Eksabikaasa töötab mitteametlikult Soomes. Kas võiks sellest abi olla? Tänan!

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tere

Kohtutäiturit on kohtul Teie avalduse alusel võimalik taandada kohtutäituri seaduse § 9 alusel, kuid selleks peavad olema tõsised valestitegemised, tegematajätmised jne. Antud juhul, kui isik töötab mitteametlikult välisriigis, jäävad ka kõige tublimate kohtutäiturite käed lühikeseks.

Politseisse saab avalduse teha küll, kuid see ei pruugi tuua soovitud tulemust. Isik võib saada karistada ning peab tasuma ka kohtukulud, siis sellega tema varaline olukord veelgi halveneb ning lapsele raha andmine võib olla sel juhul veelgi raskendatum. Vaata ka seda vastust: http://www.vastused.ee/loe/oigus/perekonnaoigus/3040/isa-maksa-elatist-kas.html

Teie mehe liikumisvabadust ei piirata va see aeg, kui politsei menetluse raames on vajalik, et ta oleks kättesaadav ja ilmuks ülekuulamisele ja vajadusel kohtusse.

Meeldivat päeva jätku!