Küttesüsteemid


Küsimus: Gaasikatla küttevee temperatuur09.02.2011

Milline oleks eramaja gaasikatla optimaalne küttevee temperatuur ning milline optimaalne põrandaküttetorustikku mineva vee temperatuur, et gaasikulu hoida võimalikult madalal ning samas on toas soe (21-22 kraadi)? Tegu Buderus katlaga ning uue elamuga.

Vastus: Simmo Paomets, tehniline juht, Gaspre OÜ, www.gaspre.ee

Lühike vastus oleks, et gaasikatla temperatuur peab olema madlaim võimalik, et tagada ruumides teile sobiv temperatuur.
Gaasikulu sõltub katla temperatuurist küll, kuid palju rohkem majast kui soojatarbijast - suuremad radiaatorid ja tihedam põrandaküttetorustiku samm võimaldavad hoida madalamat pealevoolu temperatuuri, kuid kogu hoone soojavajadus sellest ei muutu. See sõltub juba maja soojapidavusest - kui head on seinad, põrandad, laed, aknad, uksed, ventilatsioon jpm.
Kindlasti mõjutab küttekulu ajapikku küttesüsteemi kogunev mustus. See halvendab soojusülekannet nii katlas (on vaja tõsta katla temperatuuri) kui ka küttekehades (nii radiaatorites kui ka põrandaküttes). Paljudest erinevatest materjalidest kokkupandud küttesüsteemides tekib selline mustus paratamatult.
Lõpuks: kui põrandasse mineva küttevee temperatuur on näiteks 35 kraadi, siis arvatavasti peaks katla temperatuur olema ca 50 kraadi, kuna gaasil seinakatlad (tootja pole oluline) üldjuhul kogu põrandakütteks vajalikku veehulka tagada ei suuda. Õige temperatuuri saamiseks on põrandakütte segamissõlm.