Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kindlustusjuhtumi puhul lammutustööd peab teostama ametlik ettevõte või võib kasutada oma abijõudu?02.06.2017

Tere!

Kas kindlustusjuhtumi puhul lammutustööd peab teostama ametlik ettevõte või võib kasutada oma abijõudu ja kas kindlustus sellisel juhul lammutustööde eest ka midagi korvab?

Tervitades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja hüvitab tekkinud kahju. Kahju hüvitatakse tavaliselt rahas. Tavaliselt ei ole kindlustuslepingus piiranguid või kokkuleppeid, kes võib või peab ehitise lammutustöid teostama.

Kui ehitis on saanud kahjustada nii, et selle taastamiseks tuleb kahjustunud ehitis lammutada, siis hüvitatakse lammutamise kulu, kui selle kulu hüvitamises on kindlustuslepingus kokku lepitud.
 

Küsimus: Kas nii ongi, et minu korteri veeavarii tõttu tekkinud allkorteri kahjustuse pean lihtsalt kinni maksma, lisainfot saamata?01.06.2017

Tere. 30.03.2017 juhtus minu korteris hilja õhtul veeavarii. Avarii tõttu sai kannatada allolevas korteris esiku kipsplaatidest ripplagi pindalaga umbes 4,5 ruutmeetrit. See selgus järgmisel päeval, kui käisin kannatanu korteris vabandamas ja enda poolt abi pakkumas. Selle kohta perenaine ütles, et kindlustus remondib ise. Ühe nadala parast ta nõudis minu kaest 1500 eurot kahju huvitamiseks, kuna minu korter oli kindlustamata. Imestades, et nii väike remont võib nii kallis olla, küsisin tööde ja materjalide kalkulatsiooni, mis siiamaani saamata. 07.04.2017 kasin kindlustuses sama küsimusega, kuid seal ka ei saanud ei ülevaatuse akti ei tööde kalkulatsiooni, jääb mulje, et mind lihtsalt ignoreeriti. Siiamaani oodatud informatsiooni asemel sain 19.05.2017 e-mail-i teel kindlustuse poolt kahju huvitamise arve summas 1308.05 eurot, millega ei ole nõus. Kas kindlustus teeb õigesti, hoides mind teadmatuses ja selja taga tegutsedes?Mida ma pean ette võtma, kui ei ole arve summaga nõus?Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Nõude esitaja peab tõendama nõude alust ja ulatust. Kui kindlustusandja esitas Teile tagasinõude, siis peab kindlustusandja nõude suurust Teile ka põhjendama, sh esitama vastava kalkulatsiooni.

Rääkige kindlustusandjaga läbi. Pakkuge, mis summa hüvitamisega Te nõus olete. Kui Te kindlustusandjaga vaatamata läbirääkimistele kokkuleppele ei saa, siis saate pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitusorganisse, vt http://eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas mina kui lapsevanem pean tasuma sõiduki remondi, kui laps sõitis autole sisse?01.06.2017

Tere.
Minu alaealine 16.a laps sõitis jalgrattaga kõrvalteelt peateele sisse uuele sõiduautole. Loomulikult on süüdi laps. Sõiduk sai väga kõvasti viga, jalgratast enam ei ole. Laps viidi haiglasse. Sõidukil olemas kõik kindlustused. Kas mina kui lapsevanem pean tasuma sõiduki remondi? Kas kindlustus nõuab minult raha sisse? Kas omanik saab ka mulle rahalist nõuet esitada?

Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju tekitaja peab tekkinud kahju hüvitama. Seega, kui inimene jalgrattaga kahjustab sõidukit, siis tuleb see kahju inimesel hüvitada. Kahju tekitaja vastutust ei vähenda see, et kahjustatud asi oli kindlustatud. Kui kahjustunud asja remondi maksab kinni kindlustus, siis võib kindlustus nõuda kahju tekitajalt väljamakstud hüvitise tagasi. Kahjustunud asja omanik võib kahju tekitajalt nõuda seda osa kahjust, mida kindlustusandja ei hüvita, näiteks omavastutus vmt.

Vastutus lapse tekitatud kahju eest on sätestatud võlaõigusseaduse § 1052 ja 1053. Vanemad vastutavad, sõltumata oma süüst, ka 14–18-aastase tekitatud kahju eest, kui nad ei tõenda, et nad on teinud kõik, mida saab mõistlikult oodata, et ära hoida kahju tekitamist.
 

Küsimus: Mida teha, kui ma ei ole nõus minu hävinud auto eest pakutava summaga?01.06.2017

Tere
Juhtus autoavarii. Mina süüdi ei olnud. Minu sõiduk kuulutati hävinuks, sest ei ole majanduslikult otstarbekas remontida. Nüüd üritavad mulle kompenseerida auto turu keskmise väärtuse. Mida teha, kui ma ei ole sellise summaga nõus, sest hindan autot kallimaks kui turu keskmine hind. Mis on minu võimalused ning kuidas käituda? Milliseid lisakulutusi peab kindlustus lisaks kompenseerima? Milliseid kuludokumente on vaja esitada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te ei ole nõus kindlustusandja hinnanguga Teie sõiduki väärtusele, siis rääkiga kindlustusandjaga läbi. Selgitage kindlustusandjale, millele tuginedes arvate, et Teie sõiduki väärtus on pakutust kõrgem. Kui see tulemuseni ei vii, siis püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele saada, et sõiduki väärtuse hindab erapooletu ekspert.

Üldine kirjeldus, mis kahju kuulub hüvitamisele on LKF-i veebilehel, vt https://lkf.ee/images/files/Liiklus_hyvitatavkahju_veebitekst4.pdf
 

Küsimus: Kas liikluskindlustus peaks hüvitama ka haiglavoodikoha tasu, kuna sunnitud 2-3 kuud haiglas taastusravil olema?01.06.2017

Autole sõideti tagant sisse ja tagaistmel olnud õde sai raskeid vigastusi ja haiglas vaagna ja mitme muu luumurruga.
Kas liikluskindlustus peaks hüvitama ka haiglavoodikoha tasu, mis tuleb sadades eurodes, kuna ta peab 2-3 kuud haiglas taastusravil olema? Kas on võimalik otsasõitnud juhilt või kindlustuselt saada hüvitist puuduva palga osas?
Kuna elab 2. korrusel ilma liftita majas, kas saaks kindlustuselt või süüdlaselt nõuda lifti ehituseks tasu, sest pole kindel, kas edaspidi suudab ise nii palju trepist kõndida?
Tänud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumi korral hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja näiteks
- kannatanu ravikulud, sh hooldusravi ja kulu ravimitele, samuti haigla voodikoha tasu
- kannatanu töövõimetusest tingitud sissetuleku vähenemise
- kannatanu vajaduste suurenemisest tekkinud kahju, näiteks kulutused meditsiinilistele abivahenditele (prillid, proteesid, ratastool vmt), põetajale vmt.
- mittevaralise kahju

See, kas lifti ehitamise kulu on hädavajalik kulu, mis tuleks kannatanu vajaduste suurenemise läbi tekkinud kahju hüvitamiseks kanda, ei saa kõiki asjaolusid teadmata hinnata. Kindlasti ei saa nõuda lifti ehitamise kulu ette, st kui ei ole kindel, et seda kulu tuleb kanda.
 

Küsimus: Kui kindel saan olla LKF-i juures asuva lepitusorgani erapooletuses?01.06.2017

Meie kahju liiklusõnnetuses käsitleb LKF kuna süüdlase autol puudus liikluskindlustus. Kuna ei saanud kokkuleppele auto turuväärtuses, siis pöördume lepitusorgani poole. Kui kindel saan olla LKF-i juures asuva lepitusorgani erapooletuses? Kas kindlustus peab hüvitama samaväärse auto (enne avariid) turuväärtuse, pidades silmas ka lisasid, mis olid meie purunenud autol olemas? navigatsioon, võtmeta käivitus, käed vabaks, püsikiiruse hoidja jne. Need olid meile auto ostmisel olulised.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Lepitaja on sõltumatu erialaasjatundja. Lepitusorgani menetluskorras on karmid reeglid, mis lepitajale kehtivad ja tagavad lepitaja sõltumatuse. Asjaolu, et LKF lepitusorgani korraldajana on vaidluse üks osapool võib tekitada kahtluse lepitaja erapooletuses, kuid kinnitan, et kahju hüvitamise funktsioon ja lepituse korralduse funktsioon ei ole omavahel seotud. Lepitaja on erapooletu.

Kui vaidlus käib sõiduki väärtuse üle, siis on tavaline, et väärtuse määrab lepituse protsessi käigus sõltumatu asjatundja. See sõltumatu asjatundja ei ole lepitaja ise.

Kindlustus peab hüvitama tekkinud kahju. Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Hindamisel, kas sõiduk on samaväärne tuleb hinnata kõiki asjaolusid, sh sõiduki varustust. Kas antud vaidluses sõiduki lisavarutus sõiduki väärtust mõjutab ei saa ega oska ma öelda, sest ma ei tea kõiki asjaolusid. Kui ma teaks kõiki asjaolusid, siis ei saaks ma samuti LKF-i juhatuse liikmena nõu anda.
 

Küsimus: Kas on võimalik Eestis toimunud avarii hüvitis enda kontole saada, kuna remondi jaoks leidsin hea pakkumise Lätist?01.06.2017

Tere, Kui kaua pärast hüvitise määramist on aega hüvitise saamiseks/kasutamiseks? Kas on võimalik eraisikul raha oma arvele saada?
Sõidukile tagurdati tagumisse tiiba sisse aga sooviks terve auto korraga ära teha. Kuna Lätist sain parema pakkumise siis kas on võimalik Eestis toimunud avarii hüvitis enda kontole saada?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada tekkinud kahju. Sõiduki kahjustumisel on kahjuks eelkõige sõiduki remondi mõistlik kulu. Kui olete leidnud mõistliku remondi tegija mõistliku hinnaga Lätist, siis andke sellest kindlustusandjale teada. Kindlustusandja võib nõustuda sellega, et hüvitis on väiksem ning hüvitis kantakse peale remondi tegemist Läti remondiettevõtte arvele.

Sõiduki kahjustumisel on hüvitise kandmine kannatanu pangakontole erandlik. See on võimalik vaid kannatanu ja kindlustusandja kokkuleppel. Kindlustusandja on tavaliselt valmis maksma hüvitise rahas kahjustatud isiku pangakontole, kui
- kahjustus on selline, et sõiduk läbiks tavapärase tehnoülevaatuse ka seda kahjustust kõrvaldamata
- kahjustuse kõrvaldamine ei nõua pleki- ega värvitöid ja võib arvata, et kahjustatud isik tuleb ise kahjustuste kõrvaldamisega toime
- kahjustatud isikul endal on tahe, oskus, kogemus ja võimalus kahjustus kõrvaldada
- sõiduk oli enne kindlustusjuhtumit kahjustatud nii, et kindlustusandja hüvitamiskohustus on väiksem sõiduki taastamise kulust
 

Küsimus: Kas LKF on täheldanud oma statistkas veoautode kindlustustariifide tõusu?28.04.2017

Tere
Rekade kindlustusi tõstetakse megakiirusel ja teevad seda kõik kindlustused, kes pakkuvad rekadele. Näide: üleeelmise kvartali kindlustusmakse 279 eurot, järgmine kvartal juba 359 eurot ja nüüd uueks kvartaliks pakkumine 540 eurot (ühtegi õnnetust pole konkreetse autoga juhtunud) ja kõik kes pakuvad kindlustusi rekadele, nendel kõigil on hinnad tõusnud samas tempos.
1.Kas LKF on täheldanud oma statistkas ka tõusu?
2.Kui jah siis millest see tuleneb?
3.Kas siin ei ole ka juba kartellikokkuleppe hõngu tunda? Kes kontrollib kindlustusandjate tegevust? Kelle poole peaks pöörduma, et seda asja uuritaks natukene?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sobivima kindlustusmakse leidmiseks on mõistlik kasutada LKF-i kalkulaatorit, vt https://hermes.lkf.ee/. Seal on kindlustusandjate otsemüügi pakkumised. Küsimuses toodud kindlustusmakse suurenemine on minu hinnangul erandlik ja ei kajasta kogu turu käitumist.

1. Jah, ka keskmine liikluskindlustuse kindlustusmakse suureneb.

2. Liikluskindlustuse kindlustusmakse suurenemine on tingitud eelkõige sellest, et kindlustusandjate väljamakstavad hüvitised kasvavad. Hüvitiste kogusummat mõjutab kahjude arv ja iga kahju suurus. Vaadates veoautode statistikat on näha, et 2015. aastal põhjustati veokiga 2 848 liikluskindlustuse juhtumit, 2016. aastal 3 142 juhtumit. Ainuüksi veokiga põhjustatud juhtumite arv on kasvanud 10%. Sellele lisandub keskmise kahju suurenemine, mis tuleneb muu hulgas ka tavalisest elukalliduse tõusust.

3. Kartellikokkuleppe hõngu ei ole. Liikluskindlustuse hinnad kujunevad vabas ja tihedas konkurentsis. Seda kinnitab muu hulgas ka LKF-i eelviidatud kalkulaator – kindlustusandjate pakutavad kindlustusmaksed erinevad teineteisest oluliselt.

Kindlustusandjate tegevust kontrollivad vastavad riigiametid. Eelkõige Finantsinspektsioon, aga ka näiteks Konkurentsiamet ja teised.

Kui Teil on põhjendatud kahtlus, et kindlustusandjad on sõlminud omavahel kartellikokkuleppe kindlustusamaksete osas, siis pöörduge Konkurentsiameti poole.
 

Küsimus: Kas saan kindlustuse ebamõistlikku nõuet vaidlustada, sest ei ole nõus, et tekitasin nii suure kahju nagu fotod näitavad?26.04.2017

Kirjeldan oma juhtumi ja vajan veidi nõu: nimelt põhjustasin liiklusõnnetuse enese teadmata parklas ja kannataja andis asja politseisse, kes mind juba trahvis sündmuskohalt nn. põgenemise korral ja nüüd tegeleb asjaga edasi kindlustus, kes soovib minult välja nõuda ebamõistliku remondisumma. Minu auto liikluskindlustus oli kehtiv. Minu auto sai ka kannatada ja kahjustused olid pindmised - siiani ei ole auto remondis käinud ja ausalt ei näe ka eriti vajadust, sest midagi ei ole eriti näha. Teise auto fotod (küsisin selle ulmesumma peale) on ebamõistlikud, nagu tegemist oleks olnud tõsise kokkupõrkega, mille remondisumma eeldaks detaili väljavahetamist vms. Olenemata sellest, et olen tunnistanud ennast süüdi politseis ja kindlustuses, kuigi tõesti ei saanud aru, et olin teist autot kriipinud, nõutakse minult kui sõiduki juhilt välja ebamõistlik summa. Kas ma saan seda kuidagi vaidlustada? Ja kuidas õnnetus parklas üldse juhtus: sõitsin parklast välja kriipides teist autot väljasõidult boksilt.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju suurust saab vaidlustada. Vaidlustamiseks peate esitama tõendid, millele tuginete väites, et kindlustusandja hüvitis kahju suuremas summas, kui Teie tekitatud kahju. Küsige kindlustusandjalt remondikalkulatsioon ja esitage asjatundja arvamus, mis tööd olid kahjustuste kõrvaldamiseks liigsed või ülemäära kallid.

Vaid sõiduki remondi asjatundja saab hinnata, kas kahjustunud detaili saab parandada või tuleb see välja vahetada. Näited olukordades, kus detaili saab ja kus ei saa taastada leiab LKF-i kodulehelt, vt https://lkf.ee/images/files/Asendamine_taastamine(3).pdf.
 

Küsimus: Kust peaks leidma sõltumatu eksperdi, kes annaks arvamuse, kuna kindlustus ei aktsepteeri kahju?20.04.2017

Tere.
Talvel teed lükates juhtus õnnetus. Sõitsin traktoriga lund lükates kraavi. Selle tagajärjel purunes esiklaas, peegel, kapott ja esirippsüsteem. Nüüd aga kindlustusfirma vaidleb, et kapott ei saanud puruneda õnnetuse tagajärjel. Nüüd sooviksin saada eksperdi hinnangut. Kes vaataks selle oma pilguga üle ja annaks nõu kuidas edasi minna.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete kindel, et kapott sai selle juhtumis kahjustada, siis püüdke esmalt kindlustusandjaga ise läbi rääkida. Paluge, et kindlustusandja selgitaks, millele tuginedes arvatakse, et kapott selles juhtumis kahjustada ei saanud. Selgitage omalt poolt, kuidas vastav kapoti kahjustus tekkis.

Kui läbirääkimised ei õnnestu, siis võib vaidluse lahendamisel abi pakkuda kindlustuslepitaja, vt lepitusorgani kohta täpsemalt siit http://eksl.ee/et/kindlustusvaidlus-202.

Kui soovite enne vaidluse jätkumist jõuda ise selgusele, kas kapott sai selles juhtumis kahjustada, siis leidke näiteks interneti abil mõni liiklustehnilise või autotehnilise ekspertiisi tegija.

Kui vaidluses kindlustusandjaga õigusalast nõu, siis leidke mõni advokaadibüroo või muu õigusabi teenuse osutaja.