Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kindlustus võib maksmisest keelduda põhjusel, et tegemist oli liiklusreeglite tahtliku rikkumisega vms?27.09.2018

Tere,
Põhjustasin jalgrattaga sõites liiklusõnnetuse, kui sõitsin mööda kõnniteed ja ei märganud kõrvalteelt lähenevat autot. Sõlmitud on eluaseme vastutuskindlustus, mis peaks kahjud katma. Kas kindlustus võib maksmisest keelduda põhjusel, et tegemist oli liiklusreeglite tahtliku rikkumisega vms.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On tavaline, et vastutuskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata tahtlikult tekitatud kahju. Samas, Teie küsimuse tekstist ei nähtu, et oleksite kahju tahtlikult tekitanud.

Vaadake on kindlustuslepingust järgi – kas ja mis tingimused on lepingus kokku lepitud liiklusõnnetuse läbi kahju tekitamisel. Vajadusel pöörduge kindlustusandja poole, selgitage olukorda ja küsige kindlustusandalt nõu.
 

Küsimus: Mida teha, kui kindlustus ei soovi korvata omavastustust ja ei usu minu avarii selgitust ja fotosid?19.09.2018

Tere.
Sõitsin Norras otsa mägrale. Teadmatusest ei teatanud kohalikule politseile intsidendist vaid helistasin oma kasko kindlustusse. Kindlustus ostetud läbi vahendusfirma. Nüüd raiub kindlustus, et tegemist pole otsasõiduga loomale vaid kivile, äärekivile mis iganes. Kuigi piltidel paistavad selgelt kahjustatud kohas looma karvad. Ja nad ei soovi korvata omavastustust kuigi mul ostetud kasko, kus loomaga kokkupõrke omavastustus 0%. Lisaks küsimus, kas kindlustusfirma võib nõuda kasutatud stange paigaldust, kuigi ma ei ole sellega nõus.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te ei ole nõus kindlustusandja otsusega ja läbirääkimised kindlustusandjaga on luhtunud, siis on mõistlik pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorganisse, vt http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.

Kahju hüvitamise üksikasjad võivad olla kokku lepitud sõidukikindlustuse lepingus. Kui vastavaid kokkuleppeid ei ole, lähtutakse kahju hüvitamise üldreeglitest. Sõiduki taastamine kasutatud varuosaga on tavaline praktika, kui kasutatud varuosaga saab taastada sõiduki õnnetuse eelse seisu.
 

Küsimus: Kas omanik saab nõuda sõiduki taastamist, kui kulu selleks on turhinnaga võrdne?07.09.2018

Kui sõiduki väärtus ja taastamise väärtus on võrdsed, kas siis omanikul on õigus nõuda taastamist? Kas on mingi kindel piir märgitud kus on veel õigust nõuda taastamist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kahju hüvitamisel saab asja omanik nõuda auto taastamise kulu hüvitamist, kui taastamise kulu on võrdne auto väärtusega peale taastamist. Erilistel juhtudel võib taastamise kulu olla auto väärtusest isegi suurem.

Sõidukikindlustuse lepingus on vastavad piirid ja see, kellel on vastava otsuse tegemise õigus eraldi kokku lepitud.
 

Küsimus: Kas kindlustusselt tohib kasutada remondifirma nõusolekuta talle saadetud infot (remondipakkumist)?07.09.2018

Tere!
Olen automüügi ettevõtte tegevjuht. Tegime kindlustusele kalkulatsiooni (koos piltidega) ja pakkumise sõiduki remondiks (kasko).
Kindlustusettevõte kasutas meie pilte ja kalkulatsiooni konkureeriva pakkumise saamiseks.
Küsimus: kas kindlustusselt tohib kasutada meie nõusolekuta talle saadetud infot? (meie pole kindlustusseltsiga lepingulises suhtes)

Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja kohustus on selgeks teha kahju suurus. Sõiduki kahjustumisel on kahju suuruseks vähim mõistlik kulu sõiduki taastamiseks. Selleks, et vähim mõistlik kulu välja selgitada, on aegajalt vaja saada sõiduki taastamise kulu hinnang mitmelt remondiettevõttelt.

Kuivõrd küsimuses ei ole kõik osapooltevahelise suhte asjaolusid toodud (näiteks, kas esindate kannatanut teavet kindlustusele saates), ei saa anda Teie küsimusele ühest vastust. Pigem tundub, et kindlustusandja tohib kasutada Teie tehtud fotosid ja kalkulatsiooni kahju suuruse kindlakstegemiseks.
 

Küsimus: Mida peaks tegema kui olen saanud alusetu kindlustushüvitise nõude?16.08.2018

Mida peaksin edasi tegema, kui olen saanud kindlustushüvitise nõude, kuid pole liiklusõnnetuses osalenud. Kirjas seisab, et tagasinõude aluseks on liikluskindlustuse seaduse § 57 lõige 1. Kuidas üldse saab keegi esitada selliseid nõudeid. Kas ei peaks olema liiklusõnnetus vormistatud ja tõestatud? Nii võiks ju igaüks esitada selliseid nõudeid.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse § 57 lõike 1 kohaselt esitab Eesti Liikluskindlustuse Fond tagasinõude kindlustuskohustusega isikule või sõiduki valdajale, kui kindlustusjuhtum põhjustati kindlustuslepinguta sõidukiga. On liikluskindlustuse fondi valik, kas esitada tagasinõue kindlustuskohustusega isikule (sõiduki omanik või sõiduki vastutav kasutaja liiklusregistri andmete järgi) või sõiduki valdajale (tavaliselt sõiduki juht).

Kui väidate, et ei ole liiklusõnnetuses osalenud, aga saite sellise tagasinõude, siis võib olla tegu olukorraga, kus Teile kuuluva sõidukiga, millel ei olnud kehtivat liikluskindlustust, põhjustati kahju. Liikluskindlustuse fond on kahju hüvitanud ja nõuab seaduse alusel seda Teilt tagasi.

Pöörduge tagasinõude esitaja poole, et esitada vastulause – tooge välja asjaolud, millele tuginedes väidate, et Teil ei ole kohustust seda tagasinõuet tasuda.
 

Küsimus: Kes vastutab, kui autol on kolm omanikku ja üks neist omavoliliselt sõites teeb avarii?18.06.2018

Autol on kolm omaniku ning autol puudub kindlustus. Üks omanik otsustab omavoliliselt autoga sõitma minna ning põhjustab kannatanutega ning vara hävimisega liiklusõnnetuse, siis kes võetakse vastutusele ja millisel määral?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusreeglite rikkumise, sh kindlustuseta sõitmise ja teistele kahju tekitamise eest võetakse vastutusele sõiduki juht. Liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest karistatakse sõiduki juhti rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ehk kuni 400 eurot.

Kui liikluskindlustuseta sõidukiga tekitatakse kahju, siis selle kahju hüvitab kannatanule põhjustaja sõiduki viimati kehtinud liikluskindlustuse lepingu kindlustusandja või Eesti Liikluskindlustuse Fond. Peale kahju hüvitamist esitatakse tagasinõue sellele, kes on sõiduki omanik või vastutav kasutaja liiklusregistri andmetes. Kui sõidukil on liiklusregistri andmete järgi kolm omanikku, siis võib kindlustusandja nende hulgast valida, kellele tagasinõude esitab.
 

Küsimus: Kas see on lubatud, et hävinenud palkmaja asemele pakub kindlustus puitkarkassmaja?12.06.2018

Tules hävines palkmaja täielikult. Kindlustatud oli maja taastamisväärtuse peale. Kindlustusselts pakub aga moodulmaja hinda taastamisväärtuseks (puit karkass maja) mis pole sugugi võrreldav palkmaja hinnaga. Kas selline tegutsemisviis ei ole pisut ühepoolne. Minu käest pole keegi küsinud millises majas ma elada tahaksin. Suure hoone puhul ulatub hinna vahe kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Võrreldav seik siia: kuni avariini sõitsin mersuga siis peale avariid kindlustus arvab, et piisab sapakast küll!
Teine küsimus on turuväärtuse vähenemise kohta. Päästeameti kinnitusel maja hävines täielikult ja taastada pole seal midagi. Kuidas saab olla, et maja väärtus oli ikkagi veel 45000.- eurot. Esitasin ka järelpärimise (hindamis akti kohta) kahjukäsitlejale kuid ei ole veel vastust saanud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamise üldreeglid on võlaõigusseaduses. Kindlustuslepingus võib olla kokku lepitud üksikasjalikum kahju suuruse hindamise metoodika. Kuna kindlustuslepingu üksikasjad ei ole teada, siis ei ole võimalik Teie küsimusele ammendavalt vastata.

Üldiselt tuleb hoone kahjustumisel maksta hüvitis, mis kulub hoone taastamisele õnnetuse eelsesse seisu. Hinnangu, kas hoone jäänuseid saab kasutada või tuleb plats puhtaks teha, teeb ehitusasjatundja.

Kokkuvõtvalt – oodake ära kindlustusandja vastus. Uurige, kas kindlustusandja vastus läheb kokku kindlustuslepingus kokku lepituga. Kui olete jätkuvalt seda meelt, et kindlustusandja otsus on vale, siis püüdke kindlustusandjaga läbi rääkida. Selgitage kindlustusandjale oma seisukohti. Kui Te kokkuleppele ei saa, siis saate pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas on võimalik sõiduki omanikuvahetusel üle kanda ka kindlustus?12.06.2018

Sõiduki omanikuvahetusel kindlustuse üle kandmine uuele omanikule. Kuidas teha ja on see võimalik?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse leping läheb sõiduki omaniku vahetumisel automaatselt üle uuele omanikule. Sõiduki omandanud isik asub automaatselt kindlustusvõtja kohale alates tema omanikuks registreerimisest liiklusregistris. Üksikasjad vt siit https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/s%C3%B5iduki-omaniku-muutumine.

Ka sõidukikindlustuse leping läheb vastavalt võlaõigusseaduse § 494 sõiduki omandajale automaatselt üle.
 

Küsimus: Kes korvab kahju kui süüdlasel juhil puudus vastav juhiluba?06.06.2018

Tere,
Toimus avarii, kus süüdi olnud osapoolel puudus juhiluba ja auto oli firma nimel. Kannatada said mõlemad autod tugevasti.
Kas kindlustus korvab kahjud (auto remondi) mõlemale osapoolele? Ja kellelt hiljem nõutakse raha tagasi ja millises ulatuses?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui juhiloata autojuht põhjustab liiklusõnnetuse, siis tema juhitud auto liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab õnnetuse teise osapoole kahju. Selle kahju nõuab kindlustusandja hiljem juhiloata autojuhilt kogu makstud hüvitise ulatuses tagasi.

Selle auto, mida juhiloata liiklusõnnetuse põhjustaja juhtis, kahju liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita. Seda kahju võib nõuda sõidukikindlustuse kindlustusandjalt, kui sel sõidukil oli vabatahtlik sõidukikindlustuse leping. Samas tuleb arvestada, et sõidukikindlustuse lepingus võib olla kokku lepitud, et hüvitist vähendatakse, kui kahju põhjustab juhiloata juht.
 

Küsimus: Kas tagasinõuet saab ka osamaksetega tasuda ja kas lisandub intress?01.06.2018

Tere.
Toimus avarii, mina jäin süüdi. Kindlustus oli aegunud 10 päeva ehk siis kindlustust mul polnud. Saan aru, et kindlustus maksab kannatanule kulud kinni ja nõuab mult selle hiljem tagasi. Küsimus on, kas tagasimakset saab ka osamaksetega teha ja kas lisandub intress?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui liikluskindlustuseta autoga põhjustatakse kahju, siis hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja kannatanule kahju ja nõuab hiljem hüvitise kahju tekitajalt või kindlustuskohusega isikult tagasi.

Tavaliselt saab kindlustusandjaga kokku leppida, et tagasinõuet saab tasuda osade kaupa. Sellisel juhul võib, aga ei pruugi, kindlustusandja küsida intressi. Suhelge kindlustusandjaga, et tagasinõude maksmises kokku leppida.