Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas käituda, kui tundub, et Lätis toimunud avarii osas tehakse mulle liiga?20.04.2016

Juhtus avarii Lätis. Osapooled kokkuleppele ei jõudnud. Kutsuti politsei, kes koostas protokolli. Lisatud sai seletused kirjalikult (sai kirja pandud kaasreisija kontaktandmed) ja korrektne joonis. Minu autos oli kaasreisija. Lätlane oli üksi autos. Asi läks Lätis politsei komisjoni. Vastus, et ei suuda tuvastada, kes kellele otsa keeras. Tunnistajaid ei ole. Kindlustus otsustas 50/50. Asi on veninud ligi kaheksa kuud. Ise arvan, et tehakse liiga. Tee-ehituse tsoonis tipptunnil, arvan, et eespool oleval sõidukil on eesõigus teha manööver ja siis järgmisel sõidukil. Kuidas edasi toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te ei ole rahul Läti kindlustusandja otsusega ja Te ei jõua kindlustusandjaga läbirääkimistel kokkuleppele, saate selle otsuse vaidlustada kohtus. Vaidluse lahendamiseks saate pöörduda Eesti kohtusse.
 

Küsimus: Kas rolleri kindlustuse peab koheselt pikendama, või võib siis teha, kui korda saab ja sõitma hakkab?19.04.2016

Kui rolleril lõppeb ära liikluskindlustus 21.04.2016 ja tal ei ole võimalik seda kohe uuesti teha, kas siis rakendub sundkindlustus või kuidas edasi toimetada, rollerit on ka vaja natuke korrastada, sõita nagunii kohe ei saa. Kas ta peab koheselt kindlustuse lõppedes selle uuesti tegema või teeb siis, kui korda saab ja sõitma tahab hakata. Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõidukit ei kasutata, siis ei pea liikluskindlustuse lepingut olema lepingu lõppemisele järgneva 12 kuu jooksul.

Näiteks, kui leping lõppeb 21.04.2016 ja rollerit ei kasutata, siis ei pea lepingu sõlmima enne kui alates 22.04.2017. Kui roller saab korda ja hakatakse kasutama enne 22.04.2017 tuleb ka leping sõlmida enne rolleri kasutusele võtmist.

Eeltoodu ei kehti, kui peale lepingu lõppemist tehakse muutusi liiklusregistri andmetes.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustusest võib kahjukäsitleja pöörduda politsei poole kui avarii põhjustas lubadeta isik?06.04.2016

Kas liikluskindlustusest võidakse pöörduda politsei poole kui avarii põhjustas juhtimusõiguseta isik?
Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandja võib pöörduda politseisse, et selgitada juhtumi asjaolusid.

Kui küsimusega mõeldakse, kas kindlustusandja võib anda politseile info selle kohta, et kahju põhjustas juhtimisõiguseta juht, siis tuleb arvestada, et iga isik tohib teatada talle teatavaks saanud õigusrikkumisest.
 

Küsimus: Kuidas lahendada olukord, kus naaberfirma värav tekitab juba kolmandale autole kahju, ehk siis kolmanda kahjujuhtumi?30.03.2016

Tere
Kellel lasub süü, kui naaberfirma värav, mis oleks avatuna justkui fikseeritud seina külge konksuga, liigub tuulega vastu selle ees parkinud sõiduautot? Värava peale on teibiga kleebitud A4 paberil silt: "Selle värava ette palun mitte parkida. Värav võib autot kahjustada."
Kas selline paberist silt annab mingisuguse õiguse? Tegemist on juba kolmanda kahjujuhtumiga selle sama väravaga ning omanikud ei kavatsegi aeda korda teha või korrektselt fikseerida ning parkimiskohtade tõttu ei jää ka muud valikut. Vastutust too firma samuti ei võta kuna nemad on kleepinud sildi.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui värava omanik on juhtinud sõiduki juhi tähelepanu asjaolule, et sellesse kohta sõidukit parkides võib värav sõidukit kahjustada ning praktikas on sellesse kohta pargitud sõiduk ka varem värava liikumise tõttu kahjustada saanud, siis võib arvata, et värava omanikult hüvitise nõudmine ei ole asjakohane. Samuti võib olla selle sõiduki sõidukikindlustuse kindlustusandjal alus kahju hüvitamisest keeldumiseks, sest selline kahju ei ole sõiduki juhi jaoks ootamatu.

Selles olukorras ei jää muud üle, kui proovida värava omanikuga läbi rääkida, leidmaks probleemile lahendus. Seda olukorda ei saa lahendada kindlustuse või kindlustamise abil.
 

Küsimus: Kas takso kindlustus on kohustuslik ja miks on taksokindlustus mitu korda kallim kui tavakindlustus?24.03.2016

Kas takso kindlustus on kohustuslik ja miks on taksokindlustus 4 korda kallim kui tavakindlustus? Mõnel kindlustusfirmal lausa 40 korda kallim.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuskohustuse osas ei erine takso muust sõidukist. Taksol peab olema kohustuslik liikluskindlustus. Taksol võib olla vabatahtlik sõidukikindlustus.

Kindlustuslepingut sõlmides tuleb kindlustusandjat teavitata, et sõidukit kasutatakse taksona siis, kui kindlustusandja seda küsib.
Takso suhtes sõlmitud liikluskindlustus võib olla kallim seetõttu, et tõenäosus, et taksoga põhjustatakse kahju on suurem, kui tavalise sõidukiga.
 

Küsimus: Kas auto liikluskindlustuse tasu tõuseb, kui autoga on kiirust ületatud?23.03.2016

Tegin võõra autoga kiiruseületamise. Nüüd tahan seda sama autot oma nimele kirjutada. Kas mu liikuskindlustus tõuseb, kui ma olen kiirust ületanud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Mina ei tea, et kindlustusandja arvestaks kindlustusmakse määramisel sellega, kas juht on kiirust ületanud või mitte.
 

Küsimus: Kas kindlustusel võib viivitada auto remondi hüvitamisega, kuni uurijalt tuleb otsus - see võib tulla ka poole aasta pärast?23.03.2016

Meil toimus 3 nädalat tagasi avarii, kus vastu tulev auto kaldus vastassuunda. Kokkupõrge oli meie autoga ja meie taga liikunud sõidukiga. Avariis oli ka vigastatuid. Uurija ütleb, et vähemalt 6 kuud läheb veel uurimisega.
Vastaspoole kindlustus keeldub enne meie autot taastamast, kui pole uurijalt vastust ega otsust avarii kohta. Meie osas on asi üsna selge, et me ei ole avarii põhjustajad. Politseil on olemas ka tunnistaja, kes kõike nägi.
Nüüd ongi küsimus, et kas kindlustusel on õigus viivitada meie auto remondiga? Kui nüüd auto seisab vähemalt 6 kuud remonditöökojas, siis muutub sõiduk kasutamiskõlbmatuks. Kas kindlustus peab siis korvama ka seismisest tekkinud kahjud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja on kohustatud kõik vajalikud toimingud kahju hüvitamiskohustuse ja selle suuruse selgitamiseks tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates.

Kui kindlustusjuhtumi kohta on algatatud tsiviilkohtu-, kriminaal-, väärteo- või lepitusmenetlus ja menetluses tuvastatavatel asjaoludel on oluline tähtsus kahju hüvitamise kohustuse olemasolu või ulatuse seisukohalt, pikeneb eel nimetatud toimingute tegemise tähtaeg nende asjaolude selgitamise aja võrra. Eeldatakse, et menetluses tuvastatavatel asjaoludel ei ole kahju hüvitamise kohustuse olemasolu ega ulatuse seisukohalt olulist tähtsust.

Seega kindlustusandja võib viivitada kahju hüvitamisega vaid siis, kui uurimise tulemusel on oluline tähtsus Teile kahju hüvitamise seisukohast. Kindlustusandja peab Teile selgitama, mis asjaolu hüvitamist takistab.

Rääkige kindlustusandjaga läbi. Kui kindlustusandja vastus Teid ei rahulda ja arvate, et uurimise tulemusel ei ole olulist tähendust kahju hüvitamiskohustuse osas, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda liikluskindlustuse lepitusorganisse, vt http://lkf.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas kindlustus võib kahjusumma tagasi nõuda, kui hiljem selgus, et olin avarii põhjustamise ajal alkoholitunnustega?17.03.2016

Toimus avarii. Mina olen avarii põhjustaja. Mõlemad osapooled teavitasid liikluskindlustust, et toimus selline asi. Teadsin, et tol hetkel olin kaine. Kindlustusfirma saatis mulle meilile garantiikirja, et hüvitab kannatanu auto remondikulud teatud kindlas summas. Hetkel on mõlema auto kohta lause: Makstud sõidukikahju hüvitis: summa on täpsustamisel või sõidukikahju ei hüvitata.
Hilisemal juurdlusel selgus, et olin ikkagi kahju põhjustamise hetkel alkoholijoobes. Avariigrupp politseist fikseeris olukorra. Küsimus: Kindlustusel on õigus nõuda minult tagasi kahjusumma raha. Kas võivad summad veel muutuda, mis algselt garantiikirjas kirjas ning kas liikluskindlustus 100% tõenäosusega nõuab selle minult sisse? Kuna seoses selle juhtumiga peatati juhtimisõigus 4-ks kuuks ning auto seisab aianurgas, võin kindlustuspoliisi peatada selleks perioodiks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on õigus nõuda väljamakstud hüvitis roolijoodikust kahju põhjustajalt tagasi. Tavaliselt kindlustusandjad kasutavad seda õigust.

Kahju summa võib sõiduki remondi käigus muutuda. Ilmneda võivad varjatud vigastused, samuti võib selguda, et mõnd osa saab vahetamise asemel taastada vmt.

Liikluskindlustuse lepingut ei või lõpetada põhjusel, et sõiduki juhi juhtimise õigus on neljaks kuuks peatatud. Liikluskindlustuse lepingu lõpetamise alused on liikluskindlustuse seaduses sätestatud.
 

Küsimus: Kuidas teada saada tööandja auto kindlustusfirmat?17.03.2016

Tere
Sooviksin teada saada tööandja kindlustusandja kuid kindlustuspoliis on tööandja käes ja mulle andmeid ei anta. Kas tööandja saab eelnevalt nõuda minult veel remontimata auto remondikulude hüvitamist või alles peale auto remondi teostamist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandja saab teada LKF-i päringust, vt https://vs.lkf.ee/pls/xlk/!sysadm.ic_insurance_cover_pkt.show_form?p_purpose=DRIVE.

Võib arvata, et soovite teada sõidukikindlustuse kindlustusandjat. Seda ei saa muul viisil teada, kui küsida seda kindlustusvõtjalt ehk antud juhul tööandjalt.

Kui tööandja on saanud sõidukikindlustuse kindlustusandjalt hüvitise sõiduki taastamiseks, siis seda kahju osa tööandja Teilt nõuda ei saa.
Kui peate tööandjale sõiduki kahjustumise läbi tekkindu kahju hüvitama, siis võib tööandja seda Teilt nõuda ka enne sõiduki taastamist.
 

Küsimus: Kas 8 aasta taguse avarii kindlustuse nõue on juba aegunud?16.03.2016

Tere!
Aastal 2008 toimus liiklusõnnetus, kus sõitsin teise auto mahakandmisele ning šokiseisundis lahkusin sündmuskohalt. Autodel olid kindlustused peal ja õnneks kahju oli õnnetuses ainult varaline. Minu kindlustus hüvitas auto, mis läks mahakandmisele ja hiljem nõudis seda summat minult sisse, kuna sündmuskohalt lahkusin. Ei tea üldse, kas see oli õige, kuna minul ju kindlustus ikkagi oli ja paberid kõik korras aga sai siis maksegraafik tehtud ning maksma hakatud. Mingil hetkel aga ei olnud võimalik enam maksta ja sinna see jäigi. Paar korda helistati ja uuriti, miks ei maksa jne, kuid mingile lahendusele nagu ei jõudnudki. Seda siis maksin otse kindlustusfirmale mitte kohtutäiturile vms. Ent kontot arestitud ei ole ja minu teada asja kohtusse pole antud. Tänaseks aga on juba 8 aastat vaikus olnud ning siit ka küsimus. Kas selline nõue on juba tänaseks aegunud või kas kellelgi on veel võimalik/õigus minult seda summat tänasel päeval sisse nõuda või vara arestida vms?
Ette tänades!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete kindlustusandjaga maksegraafiku teinud ja olete jätnud maksed õigel ajal tegemata, siis võib kindlustusandja nõuda Teilt võla tasumist.

Seda, kas saate mittemaksmise põhjendusena tugineda nõude aegumisele, ei saa ilma kõiki asjaolusid teadmata vastata.