Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas teada saada, miks mu auto liikluskindlustus on nii ebanormaalselt kalli?19.04.2018

Tere,

Mul on vana auto 2007a. Ford Mondeo. Minu liikluskindlustuse makse on ebaloomulikult suur. Sooviks teada saada, miks nii?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse maksed erinevad seltsiti ja teeninduskanalite lõikes märkimisväärselt. Esmalt võrrelge eri seltside hindasid. Kõige mugavamalt saab liikluskindlustuse hindasid võrrelda LKF-i kalkulaatoris, vt www.lkf.ee/kalkulaator.

Liikluskindlustuse hinna määrab iga kindlustusandja ise. Seega täpse vastuse, miks makse selline on nagu ta on, saate vaid kindlustusandja käest. Asjaolud, millest liikluskindlustuse makse suurus tavaliselt sõltub on loetletud siin https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/liikluskindlustuse-kindlustusmakse. Sõiduki vanusest liikluskindlustuse makse tavaliselt ei sõltu.
 

Küsimus: Kas ebaselge süü korral võib juhtumiga tegelemine üle minna teisele kindlustusseltsile?12.04.2018

Kuna teise autojuhi kindlustus saatis minule seltsile täna juhi seletuskirja, kus ta ei tunnista end 100% kahju põhjustajaks, siis minu kindlustus ei saa kahju edasi käsitleda ja nüüd sellega tegeleb teise autojuhi selts. Kas seadus lubab nii teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui liikluskindlustuse juhtumis saab kahjustada või hävib sõiduk, millel oli kehtiv liikluskindlustuse leping, siis saab kannatanu tavaliselt valida, kas nõuda kahju hüvitamist:
- kindlustusandjalt, kellega oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping (ehk oma kindlustusandja) või
- kahju põhjustaja kindlustusandjalt

Erandina ei hüvita oma kindlustusandja kahju, kui kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad ei saavuta kokkulepet selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Seega, kui esitasite liikluskindlustuse lepingu alusel nõude oma kindlustusandjale ning peale seda selgus, et asjaolud ei ole selged, siis on õige, et seda juhtumit käsitleb edasi teine kindlustusandja.
 

Küsimus: Kas pidevast tööstressist äkki tekkinud südamevigastus (rütmihäire ja muud) ei olegi õnnetusjuhtum?10.04.2018

Kas pidevast tööstressist äkki tekkinud südamevigastus (rütmihäire ja muud) ei olegi õnnetusjuhtum st kas selline vigastuse tekkimise mehhanism ei ole võrdne õnnetusega? Vigastus ei ole siis oluline sest tegemist on haigestumisega? Siis surma puhul ju ka ei ole kindlustuskaitset juhul muidugi kui ise sured. Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumi kirjeldus on kokku lepitud kindlustuslepingus. Tavaliselt on kindlustusjuhtumiks trauma nagu venitus, põrutus, luumurd, põletus. Haigust ei loeta õnnetusjuhtumiks. Seega üldiselt ei ole aja jooksul tekkinud südame rütmihäire vmt haigus õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum.

Laiema kindlustuskaitse saate siis, kui sõlmite lisaks õnnetusjuhtumikindlustuse lepingule ka elukindlustuse lepingu.
 

Küsimus: Kui ma registreerin sõiduki Leedu registrisse (mootorratas), siis kas ma saan sellele Eestis liikluskindlustust teha?10.04.2018

Tere. Kui ma registreerin sõiduki Leedu registrisse (mootorratas), siis kas ma saan sellele Eestis või Leedus liikluskindlustust teha? Teema selles, et mootorratas USA-st toodud ja on Leedu registris. Kuna Eesti nõuab tüübikinnitust, mida ei ole võimalik teha, siis oleks võimalus jätta sõiduk Leedu registrisse.
Äitäh

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eestis tegutseva kindlustusandjaga saab liikluskindlustuse lepingu sõlmida vaid Eesti liikusregistris oleva sõiduki suhtes. Kui mootorratas on Leedu registris, siis saab sellele teha vaid Leedus tegutseva kindlustusandja liikluskindlustuse.

Liiklusseaduse kohaselt peate liikluses kasutatava mootorsõiduk registreerima Eesti liiklusregistris viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist.
 

Küsimus: Kas on määratud mingi kindel aeg, mis aja jooksul peab autoremondi ettevõte tegema kindlustusele hinnapakkumise?05.04.2018

Kas on määratud mingi kindel aeg, mis aja jooksul peab autoremondi ettevõte tegema kindlustusele hinnapakkumise?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlat tähtaega autoremondiettevõttele sõiduki taastamise kalkulatsiooni tegemiseks seaduses või mujal õigusaktis sätestatud ei ole. Võlaõigusseaduse § 489 lõike 1 kohaselt peab kindlustusandja tegema viivitamata kindlaks hüvitamisele kuuluva kahju suuruse.
 

Küsimus: Kui pikk on liiklusõnnetuses tekkinud kahju teatamise aeg kindlustusfirmasse?03.04.2018

Tere. Kui pikk on liiklusõnnetuses tekkinud kahju teatamise aeg kindlustusfirmasse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumist tuleb kindlustusandjat viivitamata teavitada. Liikluskindlustuse juhtumi puhul tuleb see tähtaeg ka liikluskindlustuse seaduse § 37 lõikest 1. Kõikide kindlustusteenuste kohta tuleb see tähtaeg võlaõigusseaduse § 448 lõikest 1.
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada kindlustuselt minu auto remonttööde akti ja hinnakalkulatsiooni koopiat?22.03.2018

Tere, juhtus liiklusavarii, minu autole sõideti otsa, lasin auto kahjud ära hinnata, kas mul on õigus saada remonttööde akti ja hinnakalkulatsiooni koopiat või need dokumendid on kindlustuse poolt mulle kättesaamatud? Kas nende dokumentide alusel võin valida endale sobiva remonditöökoja või tuleb uus hinnapakkumine võtta?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teil on õigus küsida ja saada kindlustusandjalt teavet, mis puudutab Teile kahju hüvitamist, sh sõiduki taastamiskulude kalkulatsioon. Ju on Teil õigus saada ka auto remonttööde akti, aga pean tunnistama, et ma ei tea, mis akt see on.

Ühe remondiettevõtte koostatud kalkulatsiooni alusel ei pea teine remondiettevõte tööd tegema. Kui soovite, et töö teeks teine remondiettevõte, siis peab see teine ettevõtte ise tööde mahu ja maksumuse hindama ehk oma kalkulatsiooni koostama.
 

Küsimus: Kui minu masinale on tekitatud liikluskahju, siis kas mul on õigus see kahju rahas kontole saada?21.03.2018

Tere, loen Riigiteatajast ja Liikluskindlustus fondi lehekülgedelt kahjude hüvitamisest, tore aga kusagil pole kirjas miliste maksvahenditega hüvitatakse kahju? Nimelt oli mul liiklusavarii kus minu autole sõideti tagant otsa. Lasin kindlustuse poolt pakutud firmas hinnata kahjud aga mulje jääb, et kahjusid hüvitatakse vaid taastamise vormis. Sooviksin ise masina taastada ja kahju lasta rahas hüvitada.
Küsimus: Kui minu masinale on tekitatud liikluskahju ja selle on hinnanud kindlustuse poolt aktsepteeritud firma, siis kas mul on õigus see kahju rahas kontole saada? Kuna see ju on üks kahju hüvitamise viis siis miks mult nõutakse veel mingeid lisa kahjude kalkulatsioone?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on kahjustunud, siis ei ole tavaliselt õigust nõuda liikluskindlustuse hüvitist kannatanu pangakontole, vt liikluskindlustuse seadus § 26 lõige 4.

Kindlustushüvitise võib välja maksta rahas, kui:
- sõiduk on hävinud, s.t seda ei ole võimalik taastada või sõiduki taastusremont on ebamõistlik, või
- sõiduk on kahjustunud ning kindlustusandja ja kahju kannataja on kokku leppinud, et kindlustushüvitis makstakse rahas

Seega, kui sõiduk on kahjustunud, hüvitab kindlustusandja kahju, tasudes sõiduki taastusremondi maksumuse remondi tegijale. Kui kannatanu nõuab, annab kindlustusandja taastusremondi tegijale garantiikirja, et ta tasub remondi maksumuse kahju kannatanu eest.

Üksikasjalikumad selgitused on LKF-i veebilehel https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/s%C3%B5idukikahju-h%C3%BCvitamine-rahas.
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada hüvitist, kui paar päeva pärast avariid tuvastati õlaliigese vigastus?20.03.2018

Toimus liiklusõnnetus, kus olin kannataja rollis, süü tõendatud ja auto läks turuväärtusega hüvitamisele, selles osas küsimusi ei ole. Küll aga sain õnnetuses ka ise vigastada, kohapeal käis kiirabi, kes tol hetkel vigastust ei fikseerinud, vaid suunas erakorralise meditsiini osakonda, kui kaebus jätkub. Ülejärgmisel päeval läksin EMO-sse, kus fikseeriti vasaku õlaliigese osaline nihestus, seostati ka avariiga, täideti paberid. Haiguslehte ma ei võtnud. Kas mul on õigus saada hüvitist? Vigastus liigitub justkui keskmise kergema vigastuse liigi alla, paranemine võtab arstide hinnangul aega 3-6 nädalat.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teil on õigus nõuda kahju eest vastutava sõidukijuhi liikluskindlustuse kindlustusandjalt hüvitist, kui saite liiklusõnnetuses tekkinud tervisekahjustuse tõttu kahju.

Hüvitatakse varaline kahju ja mittevaraline kahju. Varaline kahju on näiteks ravikulu ja saamata jäänud tulu. Mittevaraline kahju hõlmab kannatanu valu ning kannatusi.

Huvi korral vt täpsemalt siit https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/h%C3%BCvitatav-kahju.
 

Küsimus: Kas teenusepakkujal peab olema ATV-le tehtud kasko kindlustus kui ATV-d renditakse jäärajal sõitmiseks?16.03.2018

Sooviks teada, mis õigused on kliendil sellises olukorras, kuna tundub loogiline, et kahjujuhtumiga tegeletaks läbi kindlustuse. Lisaks sooviks teada kas on võimalik kontrollida kindlustuse poolt aktsepteeritud parandusteenuste pakkujaid, kuna arve tuli firmalt, mille osanik antud motosõiduki rendi teenusepakkuja samuti on ning mis tegeleb krediidiinfo kohaselt hoopis metallkonstruktsioonide tootmisega.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jäärajal sõitmiseks välja renditud ATV-l ei pea olema vabatahtlikku sõidukikindlustust ehk kaskokindlustust.

Küsimusest võib mõista, et Te lõhkusite renditud ATV ning ATV omanik nõuab Teilt kahju hüvitamist. Kui see nii on, siis esmalt vaadake, mis on kirjas rendilepingus. Mõelge, kas on midagi, millele saate tugineda väites, et Teie ei vastuta tekkinud kahju eest. Kõiki asjaolusid teadmata tundub mulle, et Te ei saa keelduda kahju hüvitamast seetõttu, et Teie hinnangul olnuks loogiline, et ATV on kindlustatud.

Ma ei tea, et oleks kindlustusandjate poolt aktsepteeritud ATV-de parandamise töökodade nimekirja.