Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui kindel saan olla LKF-i juures asuva lepitusorgani erapooletuses?01.06.2017

Meie kahju liiklusõnnetuses käsitleb LKF kuna süüdlase autol puudus liikluskindlustus. Kuna ei saanud kokkuleppele auto turuväärtuses, siis pöördume lepitusorgani poole. Kui kindel saan olla LKF-i juures asuva lepitusorgani erapooletuses? Kas kindlustus peab hüvitama samaväärse auto (enne avariid) turuväärtuse, pidades silmas ka lisasid, mis olid meie purunenud autol olemas? navigatsioon, võtmeta käivitus, käed vabaks, püsikiiruse hoidja jne. Need olid meile auto ostmisel olulised.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Lepitaja on sõltumatu erialaasjatundja. Lepitusorgani menetluskorras on karmid reeglid, mis lepitajale kehtivad ja tagavad lepitaja sõltumatuse. Asjaolu, et LKF lepitusorgani korraldajana on vaidluse üks osapool võib tekitada kahtluse lepitaja erapooletuses, kuid kinnitan, et kahju hüvitamise funktsioon ja lepituse korralduse funktsioon ei ole omavahel seotud. Lepitaja on erapooletu.

Kui vaidlus käib sõiduki väärtuse üle, siis on tavaline, et väärtuse määrab lepituse protsessi käigus sõltumatu asjatundja. See sõltumatu asjatundja ei ole lepitaja ise.

Kindlustus peab hüvitama tekkinud kahju. Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Hindamisel, kas sõiduk on samaväärne tuleb hinnata kõiki asjaolusid, sh sõiduki varustust. Kas antud vaidluses sõiduki lisavarutus sõiduki väärtust mõjutab ei saa ega oska ma öelda, sest ma ei tea kõiki asjaolusid. Kui ma teaks kõiki asjaolusid, siis ei saaks ma samuti LKF-i juhatuse liikmena nõu anda.
 

Küsimus: Kas on võimalik Eestis toimunud avarii hüvitis enda kontole saada, kuna remondi jaoks leidsin hea pakkumise Lätist?01.06.2017

Tere, Kui kaua pärast hüvitise määramist on aega hüvitise saamiseks/kasutamiseks? Kas on võimalik eraisikul raha oma arvele saada?
Sõidukile tagurdati tagumisse tiiba sisse aga sooviks terve auto korraga ära teha. Kuna Lätist sain parema pakkumise siis kas on võimalik Eestis toimunud avarii hüvitis enda kontole saada?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada tekkinud kahju. Sõiduki kahjustumisel on kahjuks eelkõige sõiduki remondi mõistlik kulu. Kui olete leidnud mõistliku remondi tegija mõistliku hinnaga Lätist, siis andke sellest kindlustusandjale teada. Kindlustusandja võib nõustuda sellega, et hüvitis on väiksem ning hüvitis kantakse peale remondi tegemist Läti remondiettevõtte arvele.

Sõiduki kahjustumisel on hüvitise kandmine kannatanu pangakontole erandlik. See on võimalik vaid kannatanu ja kindlustusandja kokkuleppel. Kindlustusandja on tavaliselt valmis maksma hüvitise rahas kahjustatud isiku pangakontole, kui
- kahjustus on selline, et sõiduk läbiks tavapärase tehnoülevaatuse ka seda kahjustust kõrvaldamata
- kahjustuse kõrvaldamine ei nõua pleki- ega värvitöid ja võib arvata, et kahjustatud isik tuleb ise kahjustuste kõrvaldamisega toime
- kahjustatud isikul endal on tahe, oskus, kogemus ja võimalus kahjustus kõrvaldada
- sõiduk oli enne kindlustusjuhtumit kahjustatud nii, et kindlustusandja hüvitamiskohustus on väiksem sõiduki taastamise kulust
 

Küsimus: Kas LKF on täheldanud oma statistkas veoautode kindlustustariifide tõusu?28.04.2017

Tere
Rekade kindlustusi tõstetakse megakiirusel ja teevad seda kõik kindlustused, kes pakkuvad rekadele. Näide: üleeelmise kvartali kindlustusmakse 279 eurot, järgmine kvartal juba 359 eurot ja nüüd uueks kvartaliks pakkumine 540 eurot (ühtegi õnnetust pole konkreetse autoga juhtunud) ja kõik kes pakuvad kindlustusi rekadele, nendel kõigil on hinnad tõusnud samas tempos.
1.Kas LKF on täheldanud oma statistkas ka tõusu?
2.Kui jah siis millest see tuleneb?
3.Kas siin ei ole ka juba kartellikokkuleppe hõngu tunda? Kes kontrollib kindlustusandjate tegevust? Kelle poole peaks pöörduma, et seda asja uuritaks natukene?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sobivima kindlustusmakse leidmiseks on mõistlik kasutada LKF-i kalkulaatorit, vt https://hermes.lkf.ee/. Seal on kindlustusandjate otsemüügi pakkumised. Küsimuses toodud kindlustusmakse suurenemine on minu hinnangul erandlik ja ei kajasta kogu turu käitumist.

1. Jah, ka keskmine liikluskindlustuse kindlustusmakse suureneb.

2. Liikluskindlustuse kindlustusmakse suurenemine on tingitud eelkõige sellest, et kindlustusandjate väljamakstavad hüvitised kasvavad. Hüvitiste kogusummat mõjutab kahjude arv ja iga kahju suurus. Vaadates veoautode statistikat on näha, et 2015. aastal põhjustati veokiga 2 848 liikluskindlustuse juhtumit, 2016. aastal 3 142 juhtumit. Ainuüksi veokiga põhjustatud juhtumite arv on kasvanud 10%. Sellele lisandub keskmise kahju suurenemine, mis tuleneb muu hulgas ka tavalisest elukalliduse tõusust.

3. Kartellikokkuleppe hõngu ei ole. Liikluskindlustuse hinnad kujunevad vabas ja tihedas konkurentsis. Seda kinnitab muu hulgas ka LKF-i eelviidatud kalkulaator – kindlustusandjate pakutavad kindlustusmaksed erinevad teineteisest oluliselt.

Kindlustusandjate tegevust kontrollivad vastavad riigiametid. Eelkõige Finantsinspektsioon, aga ka näiteks Konkurentsiamet ja teised.

Kui Teil on põhjendatud kahtlus, et kindlustusandjad on sõlminud omavahel kartellikokkuleppe kindlustusamaksete osas, siis pöörduge Konkurentsiameti poole.
 

Küsimus: Kas saan kindlustuse ebamõistlikku nõuet vaidlustada, sest ei ole nõus, et tekitasin nii suure kahju nagu fotod näitavad?26.04.2017

Kirjeldan oma juhtumi ja vajan veidi nõu: nimelt põhjustasin liiklusõnnetuse enese teadmata parklas ja kannataja andis asja politseisse, kes mind juba trahvis sündmuskohalt nn. põgenemise korral ja nüüd tegeleb asjaga edasi kindlustus, kes soovib minult välja nõuda ebamõistliku remondisumma. Minu auto liikluskindlustus oli kehtiv. Minu auto sai ka kannatada ja kahjustused olid pindmised - siiani ei ole auto remondis käinud ja ausalt ei näe ka eriti vajadust, sest midagi ei ole eriti näha. Teise auto fotod (küsisin selle ulmesumma peale) on ebamõistlikud, nagu tegemist oleks olnud tõsise kokkupõrkega, mille remondisumma eeldaks detaili väljavahetamist vms. Olenemata sellest, et olen tunnistanud ennast süüdi politseis ja kindlustuses, kuigi tõesti ei saanud aru, et olin teist autot kriipinud, nõutakse minult kui sõiduki juhilt välja ebamõistlik summa. Kas ma saan seda kuidagi vaidlustada? Ja kuidas õnnetus parklas üldse juhtus: sõitsin parklast välja kriipides teist autot väljasõidult boksilt.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju suurust saab vaidlustada. Vaidlustamiseks peate esitama tõendid, millele tuginete väites, et kindlustusandja hüvitis kahju suuremas summas, kui Teie tekitatud kahju. Küsige kindlustusandjalt remondikalkulatsioon ja esitage asjatundja arvamus, mis tööd olid kahjustuste kõrvaldamiseks liigsed või ülemäära kallid.

Vaid sõiduki remondi asjatundja saab hinnata, kas kahjustunud detaili saab parandada või tuleb see välja vahetada. Näited olukordades, kus detaili saab ja kus ei saa taastada leiab LKF-i kodulehelt, vt https://lkf.ee/images/files/Asendamine_taastamine(3).pdf.
 

Küsimus: Kust peaks leidma sõltumatu eksperdi, kes annaks arvamuse, kuna kindlustus ei aktsepteeri kahju?20.04.2017

Tere.
Talvel teed lükates juhtus õnnetus. Sõitsin traktoriga lund lükates kraavi. Selle tagajärjel purunes esiklaas, peegel, kapott ja esirippsüsteem. Nüüd aga kindlustusfirma vaidleb, et kapott ei saanud puruneda õnnetuse tagajärjel. Nüüd sooviksin saada eksperdi hinnangut. Kes vaataks selle oma pilguga üle ja annaks nõu kuidas edasi minna.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete kindel, et kapott sai selle juhtumis kahjustada, siis püüdke esmalt kindlustusandjaga ise läbi rääkida. Paluge, et kindlustusandja selgitaks, millele tuginedes arvatakse, et kapott selles juhtumis kahjustada ei saanud. Selgitage omalt poolt, kuidas vastav kapoti kahjustus tekkis.

Kui läbirääkimised ei õnnestu, siis võib vaidluse lahendamisel abi pakkuda kindlustuslepitaja, vt lepitusorgani kohta täpsemalt siit http://eksl.ee/et/kindlustusvaidlus-202.

Kui soovite enne vaidluse jätkumist jõuda ise selgusele, kas kapott sai selles juhtumis kahjustada, siis leidke näiteks interneti abil mõni liiklustehnilise või autotehnilise ekspertiisi tegija.

Kui vaidluses kindlustusandjaga õigusalast nõu, siis leidke mõni advokaadibüroo või muu õigusabi teenuse osutaja.
 

Küsimus: Kas koguriskikindlustus peaks kahjud hüvitama kui põhjustajaks on kolmas isik?13.04.2017

Alumine naaber ehitas korterisse sauna. Selle tagajärjel on minu korteris põrandale tekkinud kahe kuu jooksul kahjustused. Sauna ehituseks luba ega kooskõlastusi ei ole. Kahjustused on tekkinud ebapiisava ventilatsiooni ja hüdroisolatsiooni tõttu. Kas koguriskikindlustus peab mulle korvama põranda taastuskulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Koguriskikindlustuse puhul hüvitatakse kahju, mille hüvitamist ei ole lepingus välistatud. Ei ole nii, et kui kahju tekitab kolmas isik, siis igal juhul kahju hüvitatakse.

Tavaliselt on koguriski põhimõttel sõlmitud kodukindlustuse kindlustusjuhtumiks äkiline ja ettenägematu sündmus. Äkiline ja ettenägematu on sündmus, mis leiab aset kiireloomuliselt ehk äkiliselt ja mille toimumist või millest tingitud kahju ei saa klient vahetult mõjutada ning mille toimumine kindlustusperioodil ei ole kliendile teada.

Vaadake oma kindlustuslepingust, mis kahju hüvitamine on välistatud. Tavatu ei ole, et ei hüvitata ebakvaliteetsest projekteerimisest või ehitamisest tekkinud kahju. Samuti ei hüvitata kahju, mille põhjuseks on sobimatud ehitusvõtted või ebakvaliteetsed ehitusmaterjalid.
 

Küsimus: Kas mul on õigust korteriühistust nõuda omaosaluse tasumist, kuna selle maja küljes olev atribuut vigastas minu autot?13.04.2017

Tere!
Kas mul on õigus nõuda korteriühistult kriibitud auto eest minu arve tasumist? Tormiiili käigus lendas kortermaja küljes olev vihmavee plekist toru vastu minu 3 kuud vana autot ning tegi ca 15cm kriimu tagauksele. Kasko on küll peal, omaosalusega 190 eurot, kuid see on vaja maksta, kahju kogusummas ca 600 eurot. Kas mul on õigust korteriühistust nõuda omaosaluse tasumist, kuna selle maja küljes olev atribuut vigastas minu autot?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldades, et parkisite nõuetekohaselt ning parkimiskohas ei olnud hoiatussilte vmt olukorda, mis oleks viidanud suurenenud kahju tekkimise ohule, siis saate kahju hüvitamist nõuda ühistult, mis vastutab tekkinud kahju eest.
 

Küsimus: Kes kindlustus korvab auto remondi, kui purjus inimene tuli autole ette ja on politsei poolt süüdlaseks arvatud?04.04.2017

Tere,
juhtus avarii, kus purjus inimene tuli autole ette (politseis registreeritud, inimene süüdi), kes sellisel juhul korvab auto remondi (autol kaskot ei ole)?

Tänud ette,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus teisele isikule sõidukiga tekitatud kahju eest. Teisisõnu hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja kahju põhjustanud sõidukijuhi eest tema tekitatud kahju. Liikluskindlustusega ei ole kindlustatud sõiduk.

Seega hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja küsimuses toodud näite puhul jalakäija kahju arvestades tema enda osa tekkinud kahjus. Sõiduki omaniku kahju liikluskindlustuse kindlustusandja küsimuses toodud näite puhul ei hüvita.

Kui sõidukil ei olnud vabatahtlikku sõidukikindlustust, siis saate jalakäija tekitatud kahju nõuda vaid jalakäijalt.
 

Küsimus: Mis aja jooksul peab vormistama kahju, et korteriühistu kindlustuse raames hüvitaks korteris tekkinud kahju?30.03.2017

Tere!

Meie korteris juhtus veeuputus, mis oli tekitatud ummistatud toru pärast, mis kuulub korteriühistule. KÜ esimees käis kohal juhtumi päeval ja samas käisid ka, samal päeval muu põhjuse pärast, olid majas. Santehnikud ja esimees ise kinnitas, et KÜ vastutab selle juhtumis eest, sest ummistatud toru kuulub KÜ-le. Me saime e-meili teel santehnikult ka kinnituse, et nende arvates põhjus on torus. Me ei ole ekspertiisi tellinud. Meil kahjuks sellel ajal ei olnud kindlustust endal. KÜ-l kindlustus on olemas.
Me oleme teinud kahjuhinnangu ja esitanud korteriühistule, aga seda me oleme teinud alles 2 kuud peale juhtumit ja samal päeval kui juhtum juhtus, me ei ole koos KÜ esimehega fikseerinud õnnetust kirjalikult. Nüüd KÜ esimees ütleb, et kuna 3 päeva jooksul me ei ole fikseerinud juhtunut kirjalikult, me ei saa midagi KÜ-lt nõuda. Kas on neil õigus ja kas me saame sellisel juhul midagi ette võtta ja kuidas on õige käituda edasi.

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Väide, et korteriühistult ei saa midagi nõuda, kui juhtunut ei ole kolme päeva jooksul alates toimunust kirjalikult fikseeritud, ei saa üldiselt olla õige. Küsige ühistult, millele tuginedes ühistu sellisel seisukohal on.

Kuna juhtumis võib olla veel asjaolusid, siis rääkige ühistuga täpsemalt läbi, millele tuginedes nad keelduvad Teie kahju hüvitamast.

Ühistus vastutuskindlustuse lepingu olemasolu või tingimused ei mõjuta Teie õigust nõuda ühistult kahju hüvitamist.
 

Küsimus: Mis aja jooksul peab kindlustusselts vastama ja kas LKF ekspertiisi otsust saab vaidlustada?30.03.2017

Tere, juhtus juba üle kuu aja tagasi liiklusõnnetus, milles mina olen kannataja. Käisin juba kindlustusseltsis kohapeal sõidukit näitamas ning suusõnaliselt mainiti mulle, millist summat nad saaksid hüvitada. Meili teel saatsin neile oma nägemuse hüvitatavast summast ning paar päeva hiljem (21.03) vastasid nad, et üks võimalus on pöörduda LKF ekspertiisi poole sõiduki hindamiseks ning leppida kokku, et eksperdi hinnang on pooltele siduv.
Saatsin vastu meili küsimusega, et mis on aga nende poolt pakutav hüvitise summa (ma ei oska muidu arvestada, kas on vaja pöörduda eraldi ekspertiisi või nõustuda nende poolt pakutava summaga). Nüüdseks ei ole nad mulle juba üle nädala aja vastanud ega helistanud, kuigi olen saatnud mitu meili, et ootan vastust.
Kas on mingisugune kindel aeg, mille jooksul kindlustusselts peab mulle teatavaks tegema oma otsuse? Ning kui pöördudagi LKF ekspertiisi poole, siis kas tõesti ekspertiisi otsus ei kuulu edasivaidlemisele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab kindlustusandja tegema kahju hüvitamise otsuse ja hüvitama kahju mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest. See tähtaeg pikeneb, kui mõjuval ja kindlustusandjast mitteoleneval põhjusel ei ole võimalik kõiki vajalikke toimingudi teha. Siis peab kindlustusandja sellest ka kannatanu teavitama ja viivitust põhjendama.

On õige, et kindlustusandja võib küsida sõiduki väärtusele LKF-i hinnangu. Kui LKF annab kindlustusandjale hinnangu, siis selle põhjal teeb kindlustusandja otsuse. Kindlustusandja otsust saate vaidlustada ka siis, kui see otsus tugineb LKF-i hinnangul.

Võimalus on ka ette kokku leppida, et kindlustusandja tellib hinnangu ja kahju hüvitatakse nii nagu hinnangus on. Kui nii on kokku lepitud, siis sellega ju vaidlus lõppeb. Oluline on, et see on vabatahtlik kokkulepe Teie ja kindlustusandja vahel. Tavaliselt sõlmitakse selline kokkulepe lepitusmenetluse käigus liikluskindlustuse lepitusorganis.