Liiklus ja sõidukid

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas ma pean nõustuma kindlustuse valikuga: hüvitatakse terve ning avariilise auto hinnavahe või pean tulema remonti Eestisse?14.03.2019

Tere, autoga juhtus õnnetus, kus ainsaks osalejaks olin mina. Esitasin kindlustusele andmed ning sain ka hinnapakkumise remondiks. Asun välismaal ning lähiajal pole plaanis Eestisse tulla. Kuna välismaal auto remontimine on ligilähedane auto väärtusele, andis kindlustus kaks varianti: kas auto läheb “mahakandmisele” ning mulle tasutakse terve auto ning kahjustatud auto väärtuse vahe või pean tulema remonti Eestisse.
Kas mul oleks õigus nõuda ka mingit muud lahendit? Hetkel ei ole minu jaoks kumbki lahendus mõeldav, kuna hüvitise suuruse “mahakandmisel” saan teada alles siis kui olen selle variandi valinud või Eestisse remonti tulles pean veel pool aastat sõitma katkise autoga.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuse järgi võib eeldata, et tegu on sõidukikindlustuse kindlustusjuhtumiga. Sel puhul on kahju hüvitamise reeglid tavaliselt kindlustuslepingus kokku lepitud. Vaadake oma kindlustuslepingust järgi, kuidas olete lepingu sõlmimisel kokku leppinud.

Kindlustusandja pakutud variandid tunduvad mulle mõlemad kahju hüvitamise eesmärgiga kooskõlas olevat. Siiski ei saa ma aru küsimuses toodud väitest, et hüvitise suuruse, kui autot ei taastata, saate teada alles siis, kui olete selle variandi valinud. Miks ei võiks enne valiku tegemist välja uurida, mis on kahjustuseta auto väärtus ja kahjustunud auto väärtus.

Kokkuvõtvalt - vaadake esmalt oma kindlustuslepingust järgi, mis on kokkulepitud kahju hüvitamise reeglid. Sealt selguvad Teie valikuvõimalused. Kui lepingust valikud ei selgu, siis suhelge kindlustusandjaga, et selgeks teha, mis summa nad "mahakandmisel" Teile maksavad. Nii saate pakutud variantide vahel otsustada.
 

Küsimus: Kas korteriomandi kindlustuse korral korvatakse majafassaadi veekahjustuse korral kogu fassaadi taastamine või "minu osa"?13.03.2019

Tere,
Kahjustunud on maja välisviimistlus, st maja fassaad, mis kuulub kaasomandisse. Mina kui klient olen kindlustanud ainult oma korteriomandi ja selle juurde kuuluva välisviimistluse. Mida sellisel juhul kindlustusleping katab? Kas kogu majafassaadi taastamise või ainult minu korteriomandi proportsionaalse osa tekkinud kogukahjust? Kas mul on võimalik taotleda seda kompensatsioonina ja teostada töid ise?
Olen tänulik iga info või soovituse eest

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kindlustatud esemeks on korteriomand, siis on lisaks korteri reaalosale kindlustatud ka korteriomanike kaasomand sellises osas, mis vastab Teie osale – korteri üldpinna osa kõikide hoone korterite üldpinnast ehk osa kogukahjust.

See, kuidas hüvitise väljamaksmine käib, on kokku lepitud Teie kindlustuslepingus. Tavaline on see, et kaasomanikud tellivad remonditöö. Osa sellest remonditöö maksumusest kannab kindlustusandja kindlustusvõtja eest. Kindlustusvõtja enda kanda jääb omavastutuse osa, kindlustuseta kaasomanikud kannavad kulu ise.
 

Küsimus: Kas see seadus toimib, et puudega inimese liikluskindlustus on poole hinnaga?13.03.2019

Riigi teatajas on kirjas, et puudega inimesele on kindlustusfirma kohustatud andma 50% soodustust. Olen seda täna neljalt kindlustusfirmalt küsinud ja keegi ei tea sellest midagi. Võetakse vastamise aega ja peetakse nõu ülemustega. Kehtib see seadus siis või ei kehti? Või mõne kindlustaja juurest saab sellist soodustust, teiste juurest aga mitte? Kui see nii on, siis kust tavakodanik selle kohta infot saaks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Seadus, millele küsimuses viitate enam ei kehti. Täna kehtivas seaduses ei ole sätet, mis kohustaks kindlustusandjat andma soodustust.

Kindlustusmakse suuruse ja asjaolud, millest see sõltub on iga kindlustusandja määrata. Mina ei tea, et mõni kindlustusandja pakuks puudega inimesele soodsamat liikluskindlustust.

Liikluskindlustuse makse arvutamiseks on mugav kasutada liikluskindlustuse fondi kalkulaatorit, vt https://www.lkf.ee/et/kalkulaator.
 

Küsimus: Kas korterites juhtunud avariide puhul on kindlustus soostunud arvestama ka kulumit?27.02.2019

Autode ja liiklusvahendite puhul arvestatakse kindlustusjuhtumi puhul kulumit ja ei maksta välja uue auto hinda ja ei remondita autot sellisesse seisus, nagu tehasest oleks tulnud. Jalgratastest kompenseeritakse vaid jääkväärtuse osa. Teisiti aga on lugu korterite remondi kompenseerimisel kohtuvaidluste puhul st kindlustus otsib välja süüdlase ja nõuab sellelt korteri remondi eest raha välja oma lepingupartnerite kõrgete hindadega ja umbkaudsete kalkulatsioonide põhjal.
Kas võiks paluda teie arvamust selle probleemi puhul. Võibolla saate tuua näiteid või kohtulahendeid, kus ka korterites juhtunud avariide puhul on kindlustus soostunud arvestama kulumit. Kuidas saab olla õiglane selline praktika, et paarkümmend aastat remontimata st amortiseerunud korteri remondi peab see majaelanik, kelle korerist ühine torustik lekkima hakkas, praeguste turuhindadega kinni maksma? Niimoodi ju kahjukannataja rikastub alusetult? Õiglane oleks ju kahjutekitajal maksta ainult jääkväärtuse summa piires? Ülejäänud summa peaks maksma kindlustus, kes on lubanud oma kliendile uueväärse eest tasumise?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kodukindlustuse kahju hüvitamise üksikasjad on kokku lepitud kodukindlustuse lepingus. Seega ei saa üldist vastust anda. Küsimuses toodud väited nagu oleks kindlustushüvitise arvutamisel üldiselt tavaks kulumiga arvestada, ei pruugi olla õiged. On ju näiteks liikluskindlustuse puhul tavaline, et kindlustusandja kannab kasutatud sõiduki remontimisel kogu remondikulu, st remondi summast kulumit maha ei arvata.

Kahju hüvitamise alusmõte on, et kahju hüvitamisega püütakse panna kannatanu olukorda, mis oleks võimalikult sarnane juhtumi eelse olukorraga. Asja kahjustumisel on eesmärgiks vara koosseisu säilitamine, st näiteks veekahju saanud korteris tuleb taastada põrandad, seinad ja mööbel. See, et peale remonti võib korteri seisund olla parem, kui enne, on paratamatu ja selle võrra ei saa hüvitist vähendada. Oleks ju ebaõiglane, kui kasutatud, kuid kasutuskõlbliku mööbli asemel antakse raha nii, et kannatanu peaks enda jaoks uue mööbli soetamiseks raha juurde panema.
 

Küsimus: Kas kelleltki on õigus hüvitist nõuda, kui libedal teel kukkumise järel vajas eakas inimene haiglaravi?14.02.2019

Tere.
Vanainimene kukkus libedal kõnniteel nii õnnetult, et pidi veetma nädal aega haiglas, kuhu ta õnnetuskohalt kiirabiga viidi ja kus talle mingid vardad sisse pandi. Seejärel veel paar nädalat taastusravi teises haiglas. Mingeid elukindlustuslepinguid tal ei ole. Kas sellisel juhul on võimalik kellegi käest ravikulusid sisse nõuda? Kas korrusmajade vahelised teed peaksid ka olema kuidagi liivatatud või kruusapurused või midagi sellist? Või piisab tänapäeval ainult lume ära lükkamisest? Samas oli ka ülekäik, halvimal juhul oleks võinud kukkuda ka sõiduteele. Majal on olemas haldurfirma, kuid kas kõnniteed on nende või linnaosavalitsuse pärusmaa?
Tänud ette.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui inimene kukub ja saab viga seetõttu, et kinnistu omanik ei ole teed piisavalt hooldanud, siis saab kahju hüvitamist nõuda kinnistu omanikult. See, kas nõue esitada korteriühistule või kohalikule omavalitsusele, sõltub, kelle kinnistul inimene kukkus.

Näiteks viide kohtulahendile https://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-territooriumi-omanik-peab-huvitama-libedal-teel-kukkumise-kahju.
 

Küsimus: Kas on reguleeritud kellele ja kelle kontole makstakse auto remondi hüvitis (ei jõudnud autot veel oma nimele vormistada?05.02.2019

Toimus liiklusõnnetus, kus minu juhitud ja ostu-müügilepinguga minule kuuluv auto on kannatanu. Tehnilises passis on veel eelmine omanik (ei ole jõudnud veel autot ümber registreerida).
Kas seadusega on reguleeritud kellele ja kelle kontole makstakse hüvitis (soov on ise auto korda teha)?
Kas on määratud kalkulatsioonist mingi %, mis makstakse hüvitiseks st kas pean auto registreerima ümber enne kui mulle hüvitis välja makstakse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Õigus hüvitisele on sellel, kes oli sõiduki omanik liikluskindlustuse juhtumi ajal. Kui Te olite sõiduki omanik õnnetuse ajal, kuid seda teavet ei olnud liiklusregistris, siis peate tõendama omandit muul viisil.

Kui sõiduk on kahjustunud, st ei ole hävinud, siis tavaliselt kannab kindlustusandja sõiduki remondi maksumuse otse autoremondiettevõttele. Vaid kokkuleppele kindlustusandjaga võib kindlustusandja maksta sõiduki taastamise hüvitise kannatanu enda pangakontole. Hüvitise suurus ei sõltu sellest, mis viisil hüvitis välja makstakse.

See, et vormistate sõiduki peale õnnetust liiklusregistris oma nimele, ei tõenda, et olite omanik õnnetuse ajal. Küsige kindlustusandjalt täpsemat juhist sõiduki ümberregistreerimise kohta.
 

Küsimus: Kas mul on õigus lasta auto remont teostada teises ettevõttes?05.02.2019

Kui mu sõidukile on võetud remondikalkulatsioon kindlustuse soovitud ettevõttest kuid olles nüüd kuulnud eelnevate klientide kogemuste põhjal, et töö võib jääda venima ning mitte vastata ootustele, siis kas mul on õigus lasta remont teostada teises ettevõttes?
Juhul kui teise ettevõtte kalkulatsioon peaks tulema eelmisest natuke suurem siis kas see vahe tuleb mul endal tasuda?
Lisaks kas kahjukäsitleja võib remonditöökojale väljastada garantiikirja ilma mind sellest informeerimata? Ehk olukord kus kahjukäsitlejal on olnud remondikalkulatsioon olemas mitu nädalat, kuid ei ole mind sellest informeerinud, siis kas võib olla olukord kus sõiduk on minu teadmata juba suunatud taastusremonti?

Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui tegemist on liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitatava kahjuga, siis võib kannatanu valida sobiva koha, kus remont teostatakse. Kui kannatanu valitud kohas on remont kallim, kui mõistlik kulu sõiduki taastamisele, siis tuleb vastav vahe kanda kannatanul endal. Eeltoodud põhimõtted on liikluskindlustuse seaduse § 26 lõikes 2.

Kindlustusandja võib garantiikirja väljastada peale kahju hüvitamise otsust. Garantiikirja väljastamisest ei pea kannatanut teavitama. Samas ei tähenda garantiikirja väljastamine, et sõidukit asutakse tingimata remontima – lepingu remondiettevõttega sõiduki taastamise kohta sõlmib sõiduki omanik ehk kannatanu. Kindlustusandja ei telli remondi teostamist, vaid üksnes kannab remondi kulu.

Kui tegemist on vabatahtliku sõidukikindlustuse juhtumiga, siis on hüvitamise üksikasjad kokku lepitud kindlustuslepingus.
 

Küsimus: Millise valemi järgi "taksokindlustuse" hinda arvutatakse?05.02.2019

Kuna "taksokindlustust" kui sellist pole olemas, siis küsimus, millise valemi järgi taksokindlustuse hinda arvutatakse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse ja ka sõidukikindlustuse kindlustusmakse sõltub paljudest asjaoludest ning need on kindlustusandjate lõikes erinevad. Tavaline on, et kindlustusmakse sõltub sõiduki kasutusotstarbest, sh sõltub makse sellest, kas sõidukit kasutatakse taksona.

Sõiduki kasutamine taksona on üks tegur kindlustusmakse arvutamise valemis. Näiteks, kui sõidukit ei kasutata taksona, siis on selle sõiduki kindlustusmakse arvutamisel vastava teguri väärtus 1,0. Aga sama isiku sama sõiduki, mida kasutatakse taksona, vastav tegur näiteks 5,0. Teguri väärtused ja asukoht valemis sõltub kindlustusandjast.
 

Küsimus: Kui kaua on kindlustusseltsil aega kahjude hüvitamiseks?05.02.2019

Tere
Kui kaua on kindlustusseltsil aega kahjude hüvitamiseks? Tegemist on siis sõiduki täieliku hävimisega mida ei taastata. Kindlustusselts venitab ja kuna õnnetus juhtus välismaal, siis toob juba nädalaid põhjenduseks selle, et nad ei ole sõidukit Eesti transportinud ja see võtab aega. Kas on ka mingi maksimaalne aeg või võivad nad kuid venitada tuues põhjuseks, et ei ole aega olnud sõiduk Eesti toimetada ja läheb aega?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab viivitamata tegema kindlaks hüvitamisele kuuluva kahju suuruse. Hüvitis tuleb välja maksta kohe, kui kindlustusandja on kindlustusjuhtumi toimumise ja kindlustusandja täitmise ulatuse kindlaks määramiseks vajalikud toimingud lõpetanud.

Kui tegu on liikluskindlustuse juhtumiga, siis on kindlustusandja kohustatud kõik vajalikud toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. See tähtaeg pikeneb, kui kindlustusandjal ei ole mõjuval ja temast mitteoleneval põhjusel võimalik kõiki vajalikke toiminguid teha ettenähtud aja jooksul teha.

Vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingus võib olla samuti kokku lepitud aeg päevades, mille jooksul nõude käsitlemise toimingud tuleb teha.

Kokkuvõtvalt – küsige kindlustusandjalt, millal sõiduk Eestisse toimetatakse ning, millal lõpetab kindlustusandja toimingud kahju hüvitamiseks.
 

Küsimus: Kui ostan sõiduki, mis on hiljuti läbi teinud avarii, siis kas liikluskahju võib tulla koos sõidukiga minu nimele?31.01.2019

Tere, soovin osta sõidukit, mis on teinud hiljuti avarii. LKF liikluskahjude kontroll näitab selle sõiduki vastutuse ulatuseks 100%, aga "summa on täpsustamisel või kahju ei hüvitata". Kui ma selle sõiduki ostan, siis kas liikluskahju võib tulla koos sõidukiga minu nimele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse registris on kindlustusjuhtumi juures teave, mis kuupäeval õnnetus juhtus ning sõiduki juht ja sõidukiga seotud isikud õnnetuse ajal. Seega, kui ostate sõiduki peale õnnetust, registreerite selle oma nimele, siis see õnnetus ei kajastu Teie kahjuajaloos. Küll jääb teave õnnetuse põhjustamisest sõiduki kahjuajalukku. Kindlustusmakse võib sõltuda nii isiku kui ka sõiduki kahjuajaloost.