Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kindlustusandja saab minult nõuda ekspertiisi tellimist ja hüvitamist?10.10.2019

Tere!
Sõitsin metskitsele otsa ning auto sai seejuures kannatada. Kõik oli korrektselt politsei ja kindlustusandjaga fikseeritud, autol olemas kasko. Kindlustusandja oli nõus hüvitama õnnetusega tekkinud kahjud, mis väliselt näha olid. Juhtus aga nii, et ka ACC radar, mis asub auto iluvõre taga, lakkas peale avariid töötamast. Kindlustusandja väidab, et selline rike ei ole antud õnnetust arvestades tavapärane ning keeldub seda oma kuludega korda tegemast. Kindlustusandja nõue on, et telliksin ning hüvitaksin ise radari defekteerimise ning kui selgub, et radari rike on õnnetusest põhjustatud, nagu ma väidan, on nad valmis hüvitama nii ekspertiisi kulud kui vajaliku remondi. Kindlustuslepingust ei leia ma ühtki klauslit, mille alusel kindlustusandja minupoolset ekspertiisi tellimist nõuaks. Suheldes ise erinevate ekspertidega sel teemal, on vastus, et ka väiksem kokkupõrge võiks radari töökorda rikkuda. Samuti on selline ekspertiis kulukas.

Kas kindlustusandjal on õigus minult ekspertiisi tellimist nõuda või oleks siiski õige, et nemad sellise ekspertiisi tellivad ning hüvitavad, et kindlaks teha, et minu nõue on õige?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

See, kas ekspertiisi kulu peab kandma kindlustusandja või kindlustusvõtja sõltub väga paljudest detailidest. Seetõttu ei saa ühest vastust ilma kõiki asjaolusid teadmata anda.

Näiteks on üks variant, et tõestate oma väiteid nende ekspertide hinnangutega, kellele oma e-kirjas viitate.

Teine variant on proovida kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda, et hinnangu kulu kannab kindlustusandja ja kui selgub, et radar ei ole juhtumis kahjustada saanud, siis maksate kindlustusandale hinnangu kulu tagasi.

Kui Te kindlustusandjaga kokkuleppele ei saa ja olete veendunud, et kindlustusandja otsus ei ole õige, saate pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitusorganisse, vt http://www.eksl.ee/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kes hüvitab kahju kui kindlustamata sõiduk sõitis peateel sisse kõrvalteelt sõitvale sõidukile, kes ei andnud teed?03.10.2019

Kindlustamata sõiduk sõites peateel sõitis sisse kõrvalteelt sõitvale sõidukile, kes ei andnud teed, vastav liiklusmärk (anna teed) on ristmikul olemas. Kes hüvitab sõidukile tekitatud kahju?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitaja andmed leiate mugavalt kahju põhjustanud sõiduki registreerimismärgi ja õnnetuse aja järgi LKF-i päringust, vt https://vs.lkf.ee/pls/xlk/!sysadm.ic_insurance_cover_pkt.show_form?p_purpose=CLAIM.
 

Küsimus: Kas kopra poolt langetatud puu läbi tekkinud kahju on kindlustusujuhtum?02.10.2019

Kui kahju on tekkinud läbi närilise poolt langetatud puu ja langenud puu asetseb 95 % osas minu kinnistul, kas siis vaatlusakti koostaja oleks pidanud välja kutsuma mind kui kinnistu omanikku ja laskma tutvuda tekkinud kahju asjaoludega kohapeal või on kindlustusel õigus esitada mulle tagasinõue ilma minu osaluseta vaatluse juures? Kas vaatlusaktis esitatud situatsioon on üheselt pädev või võib kindlustusfirma selle andmeid tagasinõude esitamise juures muuta? Vaatlusakt on kinnitatud kahe allkirjaga. Kas kopra poolt langetatud puu läbi tekkinud kahju on kindlustusujuhtum? Kui kopra poolt langetatud puu langemise aeg on teadmata, kas siis kindlustus võib otsida juurde lisaandmeid ilmajaamalt, et lisada kindlustusjuhtumi juurde 6 kuu jooksul olnud arvatavad tormituuled kindlustusjuhtumi piirkonnas, et nõudele sisse tuua uus asjaolu tormituule näol.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kuna küsimuses ei ole täpsustatud, mis kindlustusteenusega on tegu, siis saab vaid üldistades vastata – kopra poolt langetatud puu kukkumine võib olla kindlustusjuhtum. Täpse vastuse saab anda üksnes hinnates konkreetse kindlustuslepingu tingimusi.

Kui sündmuskoha vaatlus on võimalik ilma kinnistu omanikuta, siis ei pea kinnistu omanik seal juures viibima. Vaatluse käigus kogutakse ju üksnes teavet selle kohta, mis seis oli objektil vaatluse ajal, sh tavaliselt käivad sinna juurde fotod või ka video. Vaatlusakti kinnitavad need inimesed, kes vaatluse juures osalesid.

Kui hiljem selgub, et vaatlusaktis toodu ei ole õige (võib ju olla, et vaatlusel osalejad jätsid midagi kahe silma vahele), siis võib üks või teine osapool täiendavaid tõendeid esitada.

Saan küsimusest aru, et kindlustusandja on hüvitanud Teie kinnistul asunud puu kukkumisest tuleneva kahju kolmandale isikule ja on nüüd Teile vastavas osas tagasinõude esitanud. Kindlustusandja peab tagasinõuet tõendama. Tõendiks on sündmuskoha vaatlusakt, aga ka muud võimalikud tõendid.
 

Küsimus: Kui olen mopeedi vastutav kasutaja 2 a, siis kas liikluskindlustuse koefitsient auto ostmise ajaks langeb?04.06.2019

Tere!
Olen hetkel 16 ning soetamas endale mopeedi. 2 aastat hiljem plaanin endale sõiduauto soetada. Kui ma olen mopeedil vastutava kasutajana need kaks aastat, siis kas minu liikluskindlustuse koefitsient langeb ning kas sõiduauto liikluskindlustus on tänu sellele odavam? (võrreldes siis olukorraga, kus mopeed jääks soetamata ning kindlustusajalugu ei koguneks)

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Iga kindlustusandja teeb ise oma reeglid, kuidas inimese kindlustus- ja kahjuajalugu kindlustusmakse määramisel arvesse võtta. Ma ei tea kõikide kindlustusandjate vastavaid reegleid nende kõikides üksikasjades. Seega väga täpse vastuse saamiseks tuleb Teil oma küsimus esitada igale kindlustusandjale. Ka siis tuleb arvestada, et kindlustusandja võib kindlustusmakse arvutamise metoodikat igal ajal muuta.

Ma arvan, et mopeediga seotud kindlustusajalugu sõiduautole üle ei kandu. Kindlustusriski mõttes on mopeedi juhtimine ja auto juhtimine piisavalt erinevad riskid.
 

Küsimus: Kas on kohustuslik vormistada liikluskindlustus haagisele (treilerile), haagis iseseisvalt liikluses ju ei osale?29.05.2019

Kas on kohustuslik vormistada liikluskindlustus haagisele (treilerile)? Haagis iseseisvalt liikluses ju ei osale, ainult järelveetavana.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jah, liikluskindlustuse leping peab olema ka mootorsõiduki liiklusregistrisse kantud haagisel. Liikluskindlustuse seaduses on kirjas, millal hüvitatakse kahju haagise liikluskindlustuse lepingu alusel – näiteks siis, kui kahju põhjustati haagisega autoga ja veduk jääb tuvastamata. Ka võib juhtuda, et pargitud haagis pääseb liikuma nii, et põhjustab ise kahju.
 

Küsimus: Kas pesulas tekkinud kriimude korrastmine kasko arvelt suurendab ka edaspidiseid kaskomakseid?28.05.2019

Tere.
Avastasin (peale autopesu), et külgedele on tekkinud paar kriimu, ühel pool üks ja teisel pool kaks, kuna autol on peal ka kaskokindlustus siis kas nende eemaldamine võiks kasko alla minna, kas antud juhul tuleb tasuda ka omavastustus, kui jah siis kas iga kriimu kohta eraldi või kõik kokku?
Lisaks, kas sellise juhtumi puhul kasko kasutamine suurendab ka kaskomakseid, kuigi kahjustus ei ole enda süül tekitatud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tavaliselt on küll nii, et kui lepingu alusel on hüvitist makstud, siis on kindlustusmakse järgmisel aastal suurem. See, et kahju ei ole tekkinud kannatanu süül, ei oma tavaliselt tähendust.

Kuna selliste kriimude puhul on palju asjaolusid – kas tekkisid pesulas või olid enne, kas tegu on tavalise kulumisega või mitte jne jne, siis saan anda vaid soovituse – pöörduge kindlustusandja poole ja paluge kahju ära hinnata. Siis saate otsustada, kas lasete hüvitise eest selle korda teha või mitte.
 

Küsimus: Kas mul on õigus suuremat summat küsida või siis ikkagi paluda auto kordategemist?28.05.2019

Tere.
Kindlustus hindas mu auto mahakandmisele, kuna remondi hind oleks 5000€. Nad tegid pakkumise auto hüvitamiseks 6000€ ulatuses.
Olen vaadanud sama marki autosid, mille läbisõit on poole suurem ja nende hind on üle 7000€. Seega ma ei saa endale samaväärset sõiduvahendit selle 6000€ eest asemele. Kas mul on õigus suuremat summat küsida või siis ikkagi paluda auto kordategemist?
Lisaks kas paagis olev kütus (paak oli enne avariid peaaegu täis tangitud) ja ka uue auto puhul, omanikuvahetus kuulub korvamisele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kahju hüvitatakse sõidukikindlustuse lepingu ehk kasko alusel, siis on kahju hüvitamise üksikasjad kindlustuslepingus kokku lepitud, sh on kindlustuslepingus kirjas, millal auto taastatakse ja millal loetakse hävinuks.

Liikluskindlustuse puhul kehtib tavaliselt üldreegel – kui sõiduki remondi hind on sõiduki väärtusest väiksem, siis on sõiduk kahjustunud ja hüvitatakse sõiduki remondi kulu. Kui remondi hind ületab sõiduki väärtust, siis loetakse sõiduk hävinuks ja hüvitatakse sõiduki väärtus.

Kui sõiduk on hävinud, siis peab hüvitise eest saama hävinuga samaväärse sõiduki. See, kas sõidukil on paak kütust täis või on tühi, ei mõjuta sõiduki hinda. Ei saa nii arvutada, et sõiduki väärtus pluss paagis oleva kütuse hind. Nii nagu ei saa arvutada sõiduki väärtus pluss klaasipesuvedeliku hind, mootoriõli hind, klaasipuhastajate hind jne.

Kui Te ei ole rahul kindlustusandja pakutava sõiduki väärtusega, siis võite küsida suuremat summat. Andke kindlustusandjale teada, mis summat soovite ja millele oma soovis tuginete. Proovige kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda. Kui kokkuleppele jõudmine ei õnnestu ja olete veendunud, et kindlustusandja otsus ei ole õige, saate vaidluse lahendamiseks pöörduda lepitusorgani poole, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas kannatanu autol puuduv tehnoülevaatus mõjutab kuidagi liikluskahju hüvitamist?20.05.2019

Tere,
juhtus liiklusõnnetus, kus auto B tagurdas parklas otsa autole A. Vormistasime kohapeal dokumendid ja auto B juht tunnistas, et on liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi. Mõlemal autol on liikluskindlustuslepingud olemas, kuid mina kui auto A juht avastasin, et minu autol puudub kehtiv tehnoülevaatus. Tahtsin küsida, kas see mõjutab kuidagi liikluskahju hüvitamist või ei puutu see antud juhul asjasse?
Tänan väga!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kannatanu sõiduki tehnoülevaatuse puudumine tavaliselt ei mõjuta kahju hüvitamist liikluskindlustuse lepingu alusel. Mõju võib olla üksnes siis, kui ka kannatanul oli mingi osa õnnetuse tekkimises ning sõiduki tehniline seisukord oli õnnetuse üks põhjustest.
 

Küsimus: Kas kaskofirmal on õigus KÜ-lt raha tagasi nõuda kuna maja katuselt kukkus jääkamakas autole?17.04.2019

Korteriühistu liikme auto oli pargitud talvel maja esisele platsile, kust tema autole kukkus peale katuselt lumi. Korteriühistu sai hiljuti tema auto kaskokindlustuselt tagasinõude seoses kasko poolt hüvitatud autoremondiga. Kas kaskofirmal on õigus raha tagasi nõuda (kuna tegemist on esiteks vabatahtliku kindlustusega ning teiseks KÜ liige on sisuliselt iseendale põhjustanud kahju - eramaja ees minu enda autole minu katuse pealt kukkunud lume tekitatud kahju maksaks ju kasko nii või naa kinni kui omavastutus on makstud ja kasko ei tule mult endal ju sama raha tagasihüvitamist nõudma?) või on korteriühistul õigus keeluda tagasinõude maksmisest?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusfirmal on õigus korteriühistult väljamakstud hüvitis tagasi nõuda, kui kindlustusandja hüvitas ühistu liikme sõidukile maja katuselt kukkunud lume läbi tekkinud kahju.

See, et sõidukikindlustus on vabatahtlik ei tähenda, et tagasinõude õigust ei ole. Peale kahju hüvitamist läheb kannatanu nõue kindlustusandjale üle. Ühistu ja selle liige on kaks eri isikut, seega ei ole tegu iseendale tekitatud kahjuga.

Üldiselt vastutab ühistu maja katuselt lume kukkumise läbi tekkinud kahju eest, seega ei ole ühistul ka alust tagasinõude tasumisest keelduda. Erandlik võib olukord olla näiteks siis, kui ühistu juhtis näiteks sildiga tähelepanu, et sellele kohale parkimine on ohtlik.
 

Küsimus: Kas täpsustaksite millised lahendused on siis, kui teised kaasomanikud (sh ka kahju põhjustaja) remontöid ei telli?21.03.2019

Tere,
Palusin nõu antud kaasomandi kindlustusjuhtumi kohta:
http://www.vastused.ee/otsi1.html?c=0&q=K20180&x=12&y=7
Kas saate palun täpsustada millised lahendused on siis, kui teised kaasomanikud (sh ka kahju põhjustaja) remontöid ei telli. Kas on mul võimalik taotleda oma kindlustusele vastava kompensatsiooni väljamaksmist või siis tööde teostamist ainult maja selles osas, kus asub minu korteriomand?
Suur tänu

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Olukorras, kus kahjustunud asja teised kaasomanikud ei ole nõus kahjustunud asja parandama, tuleb kindlustusandjal tavaliselt hüvitis välja maksta rahas. Siiski võib olla, et Teie kindlustuslepingus on üksikasjalikumalt või teisiti kokku lepitud. Sel juhul tuleb käituda nii nagu kindlustuslepingus kokku lepitud.

Pöörduge oma kindlustusandja poole ja selgitage olukorda. Oma kindlustusandjalt saate ka vastuse, kuidas edasi toimida.