Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui minu ülemine naaber uputas mind, siis kas mul on õigus nõuda kindlustuse omavastutus kahjutekitaja käest välja?18.03.2020

Tere
Kui minu ülemine naaber uputas mind, siis kas mul on õigus nõuda kindlustuse omavastutus kahjutekitaja käest välja?(Parandustöödega tegeleb kindlustus)

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jah. Kui kortermaja ülemine naaber alumist uputab, siis on alumisel naabril õigus nõuda oma kahju uputajalt tagasi. Kui kahju hüvitab kannatanu kodukindlustuse kindlustusandja, siis saab nõuda omavastutust, ülejäänud remondisumma nõuab tagasi kindlustusandja.
 

Küsimus: Kuidas toimida, kui kindlustuse saadetud kahju likvideerija on kodule veel rohkem kahjustusi teinud?02.03.2020

Tere,
Oleme olukorras, kus kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi kahju likvideerima saadetud ehitusettevõte on teinud rohkem kahju kui kasu (rikkunud vara, torud lekivad, elekter ei tööta, jne). Kindlustusandja huvi on hüvitada võimalikult minimaalsed kahjud ning ehitaja väidab, et tema pole teinud (kuigi on hulganisti materjali tõestamaks, et eelpool loetletu varasemalt toimis/oli rikkumata). Kindlustusandja esindaja eirab kirju ning edastatud ekspertarvamusi (k.a. riiklikult tunnustatud ekspertide seisukohad). Kuidas sellises olukorras toimida? Kas ainus reaalne lahendus on pöörduda kohtu poole või on mõni alternatiivne lahendus (n. Ehitusjärelvalve, vms)? Tunnen, et olen teinud kordi rohkem kui tavatarbijalt nõuda saab, kuid endiselt pole lahenduseni jõudnud.
Kui ette võtta kohtulik lahend ja saavutada soovitud tulemus, kas kindlustusandjalt saab välja mõista ka juriidilised kulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimus tundub nüansirohke ning seetõttu on rakse anda ühest soovitust.

Kui tegu on kindlustusvaidlusega, siis saab enne kohtusse pöördumist kasutada kindlustuslepitaja abi, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan. See, kas tegu on kindlustusvaidlusega või mitte, sõltub eelkõige sellest, kes tellis remonditöö. Kui remondilepingu sõlmis kindlustusandja, siis on ka töö kvaliteet kindlustusandja vastutada.

Kui remondilepingu sõlmisite ise ja kindlustusandja maksis välja hüvitise, mille eest remont teostati, siis ei ole tegu kindlustusvaidlusega.
 

Küsimus: Kust uurida, kas leitud kindlustuspoliisi alusel on võimalik kindlustuse õigusjärglaselt hüvitist saada?27.01.2020

Tere,
Minu ema tegi minu lapsele 1997a tolleaegses Haapsalu Eesti Kindluses lastekindlustuse, mille poliisi ta leidis oma dokumentide seast. Kuna eesti kindlustuse nimi on mitmeid kordi muutunud (hansapank, swedpank) siis kelle poole peaksin info saamiseks pöörduma? Peale 2014a oleks pidanud laps kindlustussumma kätte saama ja poliisis ei ole ajaliselt seda osa täpsustatud, sooviks ikkagi uurida kas veel on võimalus lapsel summa kätte saada ja kelle poole peaks pöörduma?

Kena päeva!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimusest tuleb välja, et leping sõlmiti Eesti Elukindlustuse AS-iga. Tänaseks on see kindlustusportfell Swedbank Life Insurance SE käes. Pöörduge palun info saamiseks nende poole, telefon 613 1606, e-post elukindlustus@swedbank.ee.
 

Küsimus: Kui kaua võib kindlustus liikluskahju menetleda, poolteist kuud möödas ja mul pole mingit infot?21.01.2020

Tere,
mu parkivale autole sõideti 01.12.2019 parklas otsa. Kohal käis politsei ja fikseeris õnnetuse ja aitas pabereid kindlustuse jaoks täita. Enda autole tellisin kindlustuse poolt treileri järgi ning auto viidi kindlustuste poolt aktsepteeritud kahjukäsitleja õue peale. 02.12.2019 käisin ka ise seal kohapeal ja fikseerisin õnnetuse ja täitsin vajalikud paberid.
Kuni tänase päevani 17.01.2020 ei ole mul kindlustuse poolt ühtegi teavitust ega otsust, et mis toimub, kas tehakse või millal tehakse mu auto korda. Mitte midagi.
Vastavalt Liikluskindlustuse seadusele:
§ 39. Kindlustusandja kahju hüvitamise kohustus kindlustusjuhtumi toimumisel

leian, et minu arvates pole liikluskindlustus oma kohustusi täitnud. Siit küsimus, et millised on minu, kui kannatanu õigused? On mul õigus nõuda mingit kompensatsiooni, kindlustuse endiselt tegemata töö eest? Või peaksin rahulikult edasi ootama, lootuses, et jaanipäevaks ikka asi selgeks saab? Jalutamine on ju tervisele kasulik.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsige palun kindlustusandjalt, mille taga asi seisab. Kui kindlustusandja ei vasta Teie pöördumisele, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda liikluskindlustuse lepitusorgani poole, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.

Kui kindlustusandja on asjakohatult viivitanud nõude käsitlemisel, siis saate nõude viivist.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustuse koefitsient muutub ebasoodsamaks ka juhul kui lõpuks ma süüdi ei olnudki?21.01.2020

Kui liikluskindlustus tegeleb mingi küsimusega, ning lkf-is antud sõiduki puhul on näha, et kirjas on "Nõue on käsitlemisel", siis kas antud hetkel juba tõuseb liikluskindlustuse tegemise maksumus? Ning kui selgub, et kannatanule ei ole vaja midagi hüvitada, ehk seesama "liiklusõnnetus" kaob sealt lõpuks jäädavalt ära, siis kas koefitsient langeb tagasi või on samaks jäänud - nii juhi kui ka auto puhul?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tavaliselt võetakse kindlustusmakse arvutamisel kahjuajaloo andmetena arvesse need juhtumid, mille kohta on kindlustusandja teinud otsuse, et tegu on kindlustusjuhtumiga, st kahju kuulub hüvitamisele.

Samas, iga kindlustusselts määrab ise reeglid, mille järgi kindlustusmakse arvutatakse ning sellest üldreeglist võib olla erandeid.

Mõistlik on enne lepingu sõlmimist võrrelda liikluskindlustuse hindasid, näiteks LKF-i kalkulaatori abil, vt https://www.lkf.ee/et/kalkulaator. Kui selts valitud, siis võite seltsist üle küsida, kas selle juhtumi mõju on arvesse võetud või mitte.
 

Küsimus: Mille alusel nõuda välja kahju tekitajalt omavastutuse summa?10.01.2020

Ülemine naaber tekitas mittekorras veesüsteemi tõttu meie korterile veekahjustuse. Ülemises korteris elab härra, kes on valla eestkostel. Kindlustus hüvitas meie korteris tehtud remondi, vald hüvitas kindlustusele nende poolt esitatud summa. Kindlustus soovitas ka omavastutuse osa vallalt välja nõuda kuna kahjul oli konkreetne põhjustaja ja põhjuseks oli lihtsalt lohakus (katkise kraani alla paigutatud ämber hakkas vett üle ajama). Vald aga nõuab nüüd minult konkreetseid kohtulahendeid, mille alusel nad peaksid mulle minu poolt tasutud omavastutuse osa välja maksma.

Head

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vastavaid kohtulahendideid ma ei tea, kuid see ei tähenda, et Teil ei ole õigust kahju hüvitamist nõuda. Kui vald on kahju tekitaja asemel tasunud kindlustusele tagasinõude Teie korteri remondi eest, siis võib arvata, et nõude alus tuleb võlaõigusseaduse § 1053 lõikest 5. Omavastutuse osa on Teie kantud kahju ning saate seda samal alusel vallalt nõuda.
 

Küsimus: Kas avarii korral peab ka süüd tunnistav osapool teatama kindlustusandjale juhtunust, vältimaks rahalist nõuet?25.11.2019

Toimus avarii ja teatasin politseile, kes tuli kohale ja fikseeris õnnetuse ning täitsime liiklusõnnetusjuhtumi paberid kus tunnistasin end liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi. Peale paberite täitmist lubas politsei mul lahkuda ja paberid jäid kannatanule. Ei teatanud sellest oma kindlustusandjat kuna sain aru, et sellega tegeleb vastaspool kui kahjunõudja. Nüüd, kuus kuud hiljem tuli mulle kindlustusandjalt rahaline nõue, kuna ma ei teatanud õnnetusjuhtumist neid. Kas kindlustusandjal on õigus minult nõuda liikluskindlustuse olemasolul lisaks veel rahalist kompensatsiooni?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seadusest tuleb kahju põhjustaja kohustus teavitada juhtunust kindlustusandjat (vt liikluskindlustuse seadus § 37 lõige 1).

Teatud erandlikel juhtudel võib liikluskindlustuse kindlustusandja nõuda kannatanule makstud hüvitise tagasi. Tagasinõude võib esitada üksnes siis, kui esineb liikluskindlustuse seaduses sätestatud tagasinõude alus (vt seaduse 3. jagu).

Vaadake palun kindlustusandja tagasinõude kirja. Seal peab olema täpne viide liikluskindlustuse seaduse sättele, mille alusel teilt raha nõutakse.
 

Küsimus: Mitmendat päevast tekib sundkindlustus uuele liiklusregistrisse kantud sõidukile? 25.11.2019

Tere,

Alates mitmendat päevast tekib sundkindlustus uuele liiklusregistrisse kantud sõidukile?

Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sundkindlustus tekib kohe, kui kindlustuslepingu sõlmimise kohustus on täitmata. Kui registreerite sõiduki liiklusregistris ja jätate liikluskindlustuse lepingu sõlmimata, siis tekib kindlustamata sõiduki sundkindlustus (automaatne liikluskindlustus) alates sõiduki registreerimisest.

Sundkindlustuse tekkimisest ja lõppemisest vt üksikasjalikumalt siit https://www.lkf.ee/et/sundkindlustus.
 

Küsimus: Kas isa eluajal digiallkirjaga tehtud volitus "sõidukite omanditoimingud" annab õiguse kindlustushüvitisele?25.11.2019

Tere!
Kindlustusfirma on valmis hüvitama liiklusõnnetuses tekkinud sõidukikahju. Väidetavalt saavad nad selle kahju üle kanda sõidukiomaniku pangakontole, mida aga pole enam olemas.
Sõiduki omanik (minu isa) on paraku surnud. Maanteeameti registri järgi olen auto kasutaja ja isa eluajal on e-teeninduses tema digiallkirjaga tehtud mulle hetkel kehtiv volitus - sõidukite omanditoimingud sõiduki müümine. Kas selline kehtiv volitus annaks õiguse saada kahjuhüvitis minu kontole?
Kuidas edasi toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et sõiduk on hävinud ja kindlustusandja hüvitab sõiduki väärtuse. Sõiduki hävimise korral on õigus kindlustushüvitisele sõiduki omanikul. Kui sõiduki omanik on lahkunud enne hüvitise väljamaksmist, tekib õigus hüvitisele pärijatel. Teadmata küsimuses viidatud volituse üksikasju, tundub mulle, et see volitus ei pruugi olla piisav hüvitise oma pangakontole saamiseks.

Pöörduge palun kindlustusandja poole ja selgitage olukorda. Avaldage kindlustusandjale kõik asjasse puutuvad dokumendid. Kõiki üksikasju teades saab kindlustusandja lahenduse välja pakkuda.
 

Küsimus: Mis aja jooksul peab kindlustus liiklusavarii osas kirjale vastama?19.11.2019

Tere!
Juuli lõpus varastati mul X6. Käisin politseis ja kindlustuses ütlusi andmas augustis. Olen tänaseks neile kurjutanud ja uurinud, et mis saab edasi, aga kirjadele ega kõnedele ei vastata.
Mis ajajooksul peab kindlustus kirjale vastama?
Või siis mingi otsuse tegema?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuse pealkirjas küsite liiklusavarii kohta, kuid küsimuse sisus on jutt sõiduki vargusest. Seetõttu ei ole aru saada, mis kindlustusteenusest käib jutt. Eeldan, et tegu on vabatahtliku sõidukikindlustusega. Sel juhul maksaks teil vastust otsida eelkõige oma kindlustuslepingust. Kui lepingus vastust ei ole, siis vaadake palun võlaõigusseaduse § 450.