Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida teha, kui kahtlustan, et kindlustusele esitati andmeid auto värvimise osas, mida ilmselt ei teostatud?26.11.2018

Tere
Olen osalenud liiklusõnnetuses ning kindlustus maksis kinni kõik remonditööd minu valitud töökojas. Kindlustuses edastatud arves on näha töid (värvimistöid), mille puhul esineb kahtlus, et neid ei ole üldse tehtud kuigi raha küsiti. Mida antud olukorras on võimalik ette võtta? Kuidas saan oma kahtlusi tõendada või ümber lükata?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Pöörduge kindlustusandja poole, kes vastava remonditöö eest tasus. Selgitage olukorda ning püüdke koos kindlustusandjaga leida probleemile lahendus.
 

Küsimus: Kas pärast avariid ja remonti kehtib ka mingi garantii?26.11.2018

Tere
Eelmise aasta Novembris sattusin avariisse, kus polnud süüdi ning pöördusin algselt kindlustusseltsi partneri poole kalkulatsiooni tegemiseks ning hiljem valisin sobivama asukohaga töökoja kus remont teostati.
Auto vanus on 18 aastat ning kahjustada saanud kereosa taastati, mitte ei asendatud uuega. Vähem kui pool aastat hiljem märkasin, et taastatud osast hakkas värv maha kooruma ning et see on roostetama hakkanud.
Pöördusin algselt kaupleja poole, kes loobus asja parandamisest, selgitades, et rooste olevat juba enne remonttööde teostamist olnud (selle teadmisel oleksin nõus vajalikke töid kinni maksma) ja taastatud varuosale selle vanuse auto puhul garantii ei kehti. Hiljem pöördusin kindlustusseltsi poole, kus öeldi, et kuna töökoja olin vabalt valinud, siis ei ole see nende mure.
Kas sellises olukorras on mul õigus nõuda garantiikorras parandamist, või tuleb nõustuda? Ning kas on üldse võimalik saada ekspert hinnangut teostatud tööde kvaliteedi kohta?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja on kahju hüvitanud – hüvitise eest tellisite remonditöö enda valitud autoremondiettevõttest. Mõistlik on küsida hinnangut auto keretöö asjatundjalt. Näiteks maksaks abi küsida Autode Keretööde Liidust. See on Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu alaliit, kontakti leiate lehelt www.amtel.ee.
 

Küsimus: Kui ma ei katkesta lepingut ega tee uut liikluskindlustust, kas võidakse keelduda kahju hüvitamisest?22.11.2018

Tere!
Kui on toimunud omanikuvahetus, kas kindlustusandjal on õigus nõuda poliisi ümber tegemist (Kindlustusandja kiri mulle, kui teavitasin omanikuvahetusest : "Vastaval LK seadusele peab sõiduki uus omanik vormsitama endale uue poliisi 30 päeva jooksu peale teh. passi vormistamist.")? Küsimuse peale, kas kindlustusleping ei lähegi automaatselt üle uuele omanikule vastas kindlustusandja, et:
"Ei lähe, kuna liikluskindlustuse tariifide võrdluse aluseks on sama mudeli, vanuse ja võimsusklassiga sõidukid ja isikuandmetes arvestatakse sõiduki omanike vanuseklasse ja kindlustuse ajalugu (kahjudeta perioodid)."
Kui ma ei katkesta kehtivat lepingut ega tee nendega uut, kas siis nad võivad keelduda kahju hüvitamisest (kui selline situatsioon peaks tekkima)?
Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et küsimus puudutab liikluskindlustust. Leping läheb uuele kindlustuskohustusega isikule automaatselt üle. Väide nagu leping automaatselt üle ei lähe, ei ole õige. Automaatselt üle minevas kindlustuslepingus võib olla kokku lepitud, et riskiasjaolude muutumisest tuleb teavitada ning omaniku vahetus on riskiasjaolu muutus.

Kuna leping läheb automaatselt seaduse alusel üle, siis ei saa kindlustusandja keelduda kehtiva lepingu kindlustusperioodil tekitatud kahju hüvitamisest seetõttu, et kindlustusvõtja ei ole sõlminud peale omaniku vahetumist uut liikluskindlustuse lepingut.
 

Küsimus: Kes hüvitab remondikulud, kas teelt välja sõitnud juht, kõrval istunud auto omanik või liikluskindlustuse fond?20.11.2018

Juht põhjustas avarii, sõitis teelt ära, rohkem auto polnud osalenud avariis. Sõiduki omanik oli autos kõrvalistmes. Nüüd auto vajab remondi. Kes hüvitab kulusid, kas avarii põhjustaja, auto omanik või liikluskindlustuse fond?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Juhtum, kus sõiduk sõidab teelt välja nii, et kahjustada saab vaid seesama sõiduk, ei ole liikluskindlustuse juhtum. Seega liikluskindlustuse kindlustusandja ega Eesti Liikluskindlustuse Fond seda kahju ei hüvita.

Kui sõidukil oli vabatahtlik sõidukikindlustus ehk kasko, siis hüvitab kõnealusel juhul kahju sõidukikindlustuse kindlustusandja.

Kui sõidukikindlustust ei olnud, siis saab auto omanik nõuda kahju hüvitamist kahju põhjustajalt.
 

Küsimus: Kas avarii metsloomadega on kaetud liikluskindlustusega voi kaskoga?16.11.2018

Kas avarii metsloomadega on kaetud liikluskindlustusega või kaskoga?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Metsloomale otsasõiduki korral hüvitab auto kahjustumise või hävimise kulu vabatahtliku sõidukikindlustuse (ehk kasko) kindlustusandja. Kui sõidukikindlustust ei ole, siis jääb see kahju auto omaniku kanda.

Liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki juhi vastutus kolmandale isikule tekitatud kahju eest, st liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja õnnetuse teise osapoole kahju, mille eest sõiduki juht vastutab.
 

Küsimus: Kas sõiduki omanikuvahetuse puhul on kindlasti vaja liikluskindlustus ümber registreerida uueomaniku nimele?14.11.2018

Kas sõiduki omanikuvahetuse puhul on kindlasti vaja liikluskindlustus ümber registreerida uueomaniku nimele? Kui vajalik, siis kuidas toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse leping läheb automaatselt uuele kindlustuskohustusega isikule üle alates hetkest, mil liiklusregistri andmetes on uus kindlustuskohustusega isik. Kindlustuskohustusega isik on liiklusregistrisse kantud sõiduki vastutav kasutaja, kui vastutavat kasutajat ei ole, siis sõiduki omanik.

Lepingu kehtib edasi ka siis, kui omanikuvahetusest kindlustusandjat ei teavitata.

Samas selleks, et kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel saaks asjakohane kliendisuhe tekkida, on vaja, et sõiduki omandanud isik teavitab sellest kindlustusandjat. Näiteks ei tea kindlustusandja, kuhu saata lepingu lõppemise eel teave lepingu uuendamise vajadusest jmt.

Samuti võib liikluskindlustuse lepingus, mis sõiduki omandanud isikule tervikuna üle läks, olla kokku lepitud, et omanikuvahetusest tuleb teavitada.

Kokkuvõtvalt – teavitage kindlustusandjat, kui olete liikluskindlustusega sõiduki omandanud. Kindlustusandja leiab päringuga LKF-i lehelt sõiduki registreerimismärgi järgi, vt https://www.lkf.ee/et/kindlustusekehtivus.
 

Küsimus: Kas puu omanikul tekib tsiviilvastutus, kui täis elujõus puu kukub tugeva tuulega naabri aiale?07.11.2018

Kui täis elujõus puu kukub tugeva tuulega naabri aiale, siis kas tekib puu omanikul tsiviilvastutus? Kui jah siis mille alusel? Puu ei ole mäda vaid on nö oma "parimates aastates" ja elujõuline. Lihtsalt tuul oli tugev ja murdis maha.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esitatud küsimusele ei ole ühest vastust, vastus sõltub paljudest üksikasjadest.

Üldiselt võib arvata, et tormi tõttu langenud puu või okste tekitatud kahju eest vastutab kinnistu, millel puu asus, omanik. Erandiks võib olla näiteks olukord, mida saab lugeda vääramatuks jõuks. Tavaline tugev tuul ei ole vääramatu jõud. Võib arvata, et ka tavaline iga-aastane torm mitte. Tähendust võib omada ka see, kas ja kuidas on murdunud puu kinnistu omanik puud hooldanud või kontrollinud selle ohutust.
 

Küsimus: Kelle poole pöörduda, et saada kindlustuse aktsepteeritavat hindamist auto avariieelse turuväärtuse teadasaamiseks?24.10.2018

tere.
Sattusin kevadel liiklusõnnetusse ja lahend tuli sellel kuul. Olen kannatanu pool ja kindlustusselts teatas, et minu sõidukit pole majanduslikult otstarbekas taastada. Seega pakuti sõiduki eest hüvitist ja auto kantakse maha. Probleem selles, et kindlustuse pakutud summa tundub ilmselgelt alla turuhinna. Kas ja kelle poole peaksin pöörduma, kui ma sooviks erapooletut hindamist auto avariieelse turuväärtuse teadasaamiseks nii, et seda aktsepteeriks ka kindlustusseltsid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Pöörduge kindlustusandja poole, selgitage, et Te ei ole hüvitise suurusega nõus. Tooge välja põhjused, miks peaks hüvitis suurem olema.

Kui Te ei jõua summa osas kindlustusandjaga kokkuleppele, siis leppige kindlustusandjaga kokku, kes võiks olla ekspert, kelle arvamust mõlemad pooled aktsepteerivad. Võimalike eksperte võite küsida kindlustusandjalt või ka ise interneti otsingu abil.
 

Küsimus: Kuidas liikluskahju korvamiseks hindu endale soodsamaks ja mõistlikuks saada?23.10.2018

Põhjustasin liiklusõnnetuse kerge joobega ja nüüd pean tasuma kahju. Kahjunõudes on aga paljud asjad kohati ca 8 kordse hinnaga. Kas mul on võimalik neid hindu lasta erapooletult kellegi hinnata, et kas need summad on reaalsed ja kes annaks mulle ka vastava dokumendi mida kindlustusele edastada.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui auto juht põhjustab alkoholijoobes liiklusõnnetuse, siis kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju ja nõuab väljamakstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi.

On selge, et kahju põhjustaja vastutus ei saa olla tekkinud kahjust suurem. Kui kindlustusandja on kannatanule maksnud tekkinud kahjust suurema hüvitise, siis tagasinõue piirneb tekkinud kahjuga.

Kindlasti on igal alal eksperte, kes erineva kahju suurust oskavad hinnata. Küsimuses ei ole toodud, mis asjad hävisid, kannatada said või oli hoopis tegu isikukahjuga. Seetõttu ei saa väga konkreetset vastust anda. Näiteks, kui kindlustusandja hüvitas sõiduki taastamise kulu, kuid Teie hinnangul oli see mõistlikust taastamishinnast kõrgem, siis leidke internetiotsingut kasutades mõni teenusepakkuja, kes hindab sõiduki remondi maksumust. Näiteks, kui kahjustada sai ehitis otsige ehitise taastusremondi maksumuse hindajat.

Enne, kui hindamise teenuse tellite, rääkige kindlasti kindlustusandjaga läbi. Esitage oma argumendid ja selgitage, miks on Teie hinnangul nõutud summa tegelikust kahjust suurem.
 

Küsimus: Kas kannatanul on õigus minult asendusauto kulu korvamist nõuda?18.10.2018

Toimus liiklusõnnetus, milles olin süüdi. Nüüd nõuab kannatanu minult nädalaks ajaks asendusauto hüvitamist. Isik ei kasuta autot töö jaoks. Kas tal on õigus seda sel juhul nõuda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Asendusauto kulu hüvitamise kohustus sõltub väga paljudest üksikasjadest, eriti juhul, kui sõiduk ei olnud kannatanule vajalik tema majandus- või kutsetegevuseks või tööks. Näiteks võib kannatanu õigus asendusauto kulu hüvitisele sõltuda sellest, mis on kannatanu liikumisvajadus, kas kannatanu saab mõistlikult liikumiseks kasutada muid alternatiive jne.

Seega ei ole võimalik anda küsimusele – kas kannatanul on õigus asendusauto kulu nõuda – üldist vastust, mis on õige igas olukorras.