Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui kaua kehtib minule avariist tingitud ca kahekordne kindlustuse tariif?17.02.2017

Tere!
Tülitan Teid mõne küsimusega seoses kohustusliku liikluskindlustusega. Olen uus autoomanik ja noor juht Tallinnas ning hiljuti sattus minu auto avariisse nii, et selle põhjustas mu tuttav, kes oli tol hetkel minu auto roolis.
Ostsin hiljuti uue kindlustuse ning tundub, et hind on läinud rohkem kui kahe kordseks ning seega on minu ühe kuu kindlustuse hind samaväärne minu vanemate aastase kindlustuse hinnaga (12-kordne vahe).
Minu küsimused on:
1) Kui kaua kehtib minule see ca kahekordne hind, mis oli tingitud kõnealusest liiklusõnnetusest (arvestades, et selliseid juhtumeid enam ei tule)?
2) Millal väljun vanuse või sõidukogemuse poolest noore juhi riskigrupist?
3) Kas eelnevat kahte ajahulka mõjutab see, kas olen autoomanik või kindlustuse ostja (näiteks kui müün nüüd auto maha ning ei oma ega kindlusta ühtegi sõidukit aasta jooksul)?
4) Kuidas mõjutaks minu kindlustuse hinda minu elukoht või aadress, kuhu auto on registreeritud (näiteks Pärnu vs Tallinn)?
5) Kas liiklusõnnetuse puhul, kus mina süüdi ei jää, tõuseb minu koefitsient?
6) Kas kindlustushuviga inimene peab tingimata olema kindlustatava sõiduki omanik või vastutav kasutaja, et kindlustuspoliisi sõlmida (nt ergo lehel ja lkf hermes lehel nõuti, et kindlustaja oleks üks kahest)?

Tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Ületurulisi ühtseid reegleid kindlustusmakse arvutamiseks ei ole. Iga kindlustusandja rakendab omi reegleid. Seega ei ole üheseid vastuseid teie küsimustele 1 kuni 5. Kindlustusmakse arvutamise reeglid on kindlustusandja määrata. Ei saa öelda, et need on valed või õiged. Kui Teile ühe kindlustusandja metoodika järgi arvutatud makse ei sobi, siis valige teine kindlustusandja.

Liikluskindlustuse lepingu võib sõlmida iga kindlustushuviga isik. Ei ole nii, et lepingu saab sõlmida vaid sõiduki omanik või vastutav kasutaja. See, et kalkulaator nõuab omaniku isikukoodi ei tähenda, et keegi teine lepingut sõlmida ei võiks.
 

Küsimus: Mis saab edasi, kui algselt on asjad justkui fikseeritud ja soome kodanikust süüdlase kindlustusselts on ka teada?17.02.2017

16.01 toimus liiklusõnnetus, mille põhjustas soome kodanik, minu auto sai kannatada. Kohapeal nö õigeid liiklusõnnetuse pabereid täitmiseks polnud, küll aga kirjutas õnnetuse põhjustaja oma andmed mulle tavalisele paberile, millega tunnistas oma süüd ja millega saaksin kindlustusse pöörduda. Õnnetuse põhjustaja autost on ka pilt.
Sellest on nüüd kuu aega juba möödas, kuid endiselt olen vastuseta, mis saab edasi, kuna väidetavalt seisab asi selle taga, et õnnetuse põhjustaja kindlustusselts ei ole saanud süüdlasega kontakti, et temapoolset selgitust saada.
Kaua ma siis veel ootama pean ja kui süüdlane jääbki nüüd tabamatuks, siis mis saab minu autost, mis sai märgatavaid kahjusid? Või kui süüdlane peaks nüüd oma süüd eitama, siis millised õigused mul siiski on? Ühesõnaga mis saab edasi, kui algselt on asjad justkui fikseeritud ja süüdlase kindlustusselts on ka teada? Kuidas on võimalik, et sellegipoolest asjad kuskile ei liigu?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Suhelge kindlustusandjaga üle saamaks teada, mis asjaolud täpselt takistavad kindlustusandjal kahju hüvitamast. Kindlustusandja peab nõude käsitlemisel selgeks tegema, kes kellele kahju põhjustas ja kes kahju hüvitamise eest vastutab. Kui juhtunu on ebaselge, siis ei saa otsust teha.

Teie küsimuses toodud olukord: juhtum on justkui fikseeritud, õnnetuse põhjustaja kirjutas oma andmed paberile, on vaid üks pilt sõidukist, millega kahju tekitati, viitab, et olukord võib olla siiski ebaselge ning kahju põhjustaja selgitus tooks asja selguse.

Antud asjas ei ole sellest enam abi, kuid edaspidiseks. Kandke alati autos kaasas isekopeeruvat liiklusõnnetuse teate blanketti (näidis vt siit https://lkf.ee/images/files/Teade_liiklusonnetusest_2015_A4.pdf). Selle sate oma kindlustusandjalt. Sellele saate juhtumi korrektselt vormistada. Samuti maksab juhtunust teha rohkem, kui ühe pildi.
 

Küsimus: Kas auto maha kandmisel peaks kindlustus hüvitama auto ostu hinna või arvestama ka olukorda turul?14.02.2017

Tere!
Antud teemal on kindlasti palju räägitud, kuid küsin siiski veel üle. Kui olen ostnud auto soodsamalt, kui hetkel turul olevad sarnased autod, siis kas auto maha kandmisel peaks kindlustus hüvitama auto ostu hinna või arvestama ka olukorda turul? Kas hüvitise arvestamisel peab lähtuma asjaolust, et summa eest peaks saama turult samaväärse auto? Samuti, mis juhtub siis, kui ekspert hindab auto odavamaks, hoolimata turul valitsevatest hindadest? Siinkohal lähtun automüügiportaalides pakutava võrdlemisega.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Ei oma tähendust, kui palju kannatanu on sõidukile kulutanud, arvestada tuleb samalaadsete sõidukite turuhinda.

Kui asjatundja hinnang sõiduki väärtusele on väiksem Teie hinnangust, siis tuleb hinnata, millest erinevus tuleb. Kui hävinud sõidukil oli puudusi võrreldes müügis olevate sõidukitega, siis on mõistlik, et hinnang hävinud sõidukile on parasjagu müügil olevate sõidukite hindadest väiksem.
 

Küsimus: Kas saab vaidlustada kindlustuse sõiduki taastamise otsust, kui see tundub mõttetu ja auto ju endiseks ei saa?14.02.2017

Tere, kindlustus on otsustanud sõiduki taastada, kas seda annab ka vaidlustada ja nõuda sõiduki hüvitamist vastavalt turu hinnale?
Sõiduki taastamine maksaks c 13000 ja turuhind on võib-olla 17000 eurot.
Taastamisega autot enam selliseks 100% nagunii ei saa ja sõiduki hilisem väärtus väheneb oluliselt, pealegi võtab taastamine minimaalselt kuu aega aega.
Kaotajaks jään nagunii, aga sõidukit taastades kaotan oluliselt rohkem, kannatab sõiduki väärtus ja ajal mil sõidukit taastatakse min 1 kuu pean kasutama rendiautot oma kuludega.
Mille järgi üldse otsustatakse, kas sõidukit taastada või mitte, olen kuulnud, et mõned hüvitavad sõiduki väärtuse juba kui taastamiseks kulub üle 50% sõiduki väärtusest, vahest 60-70%, antud juhul on remondi kulud juba pea 80%.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse juhtumi puhul lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatud kahju hüvitamise üldreeglitest. Kui asja taastamine on võimalik ja see on asja asendamisest odavam, siis on kahju hüvitise suuruseks asja taastamise mõistlik kulu. Küsimuses toodud näite puhul on sõiduki taastamine sõiduki väärtusest odavam, seega ei ole alust nõuda sõiduki väärtuse hüvitamist.

Kannatanul on õigus kahju tekitajalt nõuda ka sõiduki väärtuse vähenemise läbi tekkinud kahju hüvitamist. Samuti kahju, mis tekib sellest, et kahjustunud sõidukit ei saa selle remondi ajal kasutada, hüvitamist. Väärtuse vähenemise hüvitist saab erandjuhul nõuda ja kindlustusandjalt, vt https://lkf.ee/images/files/Vaartuse_vahenamisehyvitamine_metoodika10.pdf.

Sõidukikindlustuse juhtumi puhul võib olla kindlustuslepingus kokku lepitud erireeglid.
 

Küsimus: Kui kaua on aega kindlustusfirmal õigus esitada kahjude hüvitamise tagasinõuet?10.02.2017

Kui kaua on aega kindlustusfirmal õigus esitada kahjude hüvitamise tagasinõuet?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

On mõistlik, et kindlustusandja esitab tagasinõude viivituseta. Samas ei ole seaduses sätestatud aega, mille jooksul tuleb tagasinõue esitada.

Küll võib tagasinõude saaja keelduda tagasinõude tasumisest, kui nõude aegumistähtaeg on möödunud. Tavaliselt on nõude aegumistähtaeg kolm aastat alates ajast, mil nõue muutus sissenõutavaks. Kindlustusandja tagasinõue muutub tavaliselt sissenõutavaks alates kannatanule hüvitise väljamaksmisest.

Seega, kui ei esine erandlikke asjaolusid on tagasinõude aegumistähtaeg saabunud siis, kui kindlustusandja ei ole esitanud tagasinõuet kolme aasta jooksul alates kannatanule hüvitise väljamaksmisest.
 

Küsimus: Kas saan auto omanikuna karistada, kui ekskaasa sõidab autoga, mida ma enam edasi ei kindlusta ja tema ka ei soovi maksta?09.02.2017

Tere!
Olen sõiduki omanik, kuid sõidukit on kasutanud ja kasutab jätkuvalt minu ekskaasa. Kätte on jõudnud aeg pikendada liikluskindlustust, kuid ekskaasa ei soovi selle eest maksta, mistõttu kaalun kindlustuse lõpetamist. Küsimus: kui mina sõiduki omanikuna ei sõlmi enam liikluskindlustuse lepingut kõne all olevale sõidukile, kas kindlustuseta auto kasutamise eest teise isiku poolt saaksin karistada mina või see kes autot kasutab? Ta on kasutajana kirjas auto passis.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Trahvi liikluskindlustuseta auto juhtimise eest saab auto juht.

Kui liikluskindlustuseta autoga tekitatakse kahju ja viimase lepingu lõpust ei ole aasta möödas, siis hüvitab kannatanule kahju viimase lepingu kindlustusandja. Kindlustusandja küsib väljamakstud hüvitise kindlustuskohustusega isikult tagasi. Kindlustuskohustusega isik on sõiduki omanikuna või vastutava kasutajana liiklusregistrisse kantud isik.

Kui viimase liikluskindlustuse lepingu lõpust möödub aasta, siis rakendub liikluskindlustus automaatselt sundkindlustusena. Sundkindlustuse makse tasumise kohustus on kindlustuskohustusega isikul.

Kokkuvõtvalt:
- liikluskindlustuseta autot ei tohi kasutada;
- trahvi liikluskindlustuseta auto kasutamise eest saab auto juht;
- auto registrijärgne omanik või vastutav kasutaja võib saada trahvist palju suurema kahju hüvitamise nõude ja sundkindlustuse makse tasumise kohustuse.
 

Küsimus: Kas saan kasutada ja kindlustada autot, mille omanik on surnud?08.02.2017

Tere! Kas ma saan kasutada ja kindlustada autot, mille registreerimistunnistusel olen kirjas kasutajana, kuid omanik on surnud? Pärimisprotsess ei ole veel toimunud. Praegune kindlustus kehtib veel 1 kuu. Kas saan seda seejärel enda nimele teha.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepingu saab sõlmida iga kindlustushuviga isik.

Liikluskindlustuse lepingu sõlmimise huvi on kindlasti registreerimistunnistusel märgitud sõiduki kasutajal või muul inimesel, kes autot kasutab.

Ka vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingu sõlmimise huvi on küsimuses kirjeldatud juhul auto kasutajal.
 

Küsimus: Kas loeb ka see, kui küsin lisaks kindlustusseltsile auto turuväärtuse kohta hinnangut ka mujalt, ja kust seda küsida?07.02.2017

Tere,
Meil oli liikluskindlustusjuhtum ja kindlustusandja hinnangul autot remontida pole mõistlik. Praegu aga oleme eriarvamusel hüvitatava turuväärtuse üle. Kas on olemas mingi hea tava või üldised reeglid auto turuväärtuse määramiseks? Näiteks kas väärtuse arvutamiseks tuleb/tohib arvesse võtta sama margi ja aasta luukpära ja sedaani variante? Või kas on õige võtta arvesse hindu 7 kuud tagasi või peaks ikka antud hetkel turul olevate autode hindadest lähtuma? Kas ja kuidas peaks kindlustusandja põhjendama konkreetse hinna arvutust?
Teine küsimus veel - kui soovin teise eksperdi hinnangut lisaks, kust oleks kõige arukam seda eksperti otsida, kelle poole pöörduda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Kui uue samaväärse sõiduki soetamine ei ole võimalik, hüvitab kindlustusandja sõiduki väärtuse. Täpseid reegleid, milline sõiduk on hävinud sõidukiga samaväärne, ei ole. See on alati hinnangu küsimus.

Üks viis selle vaidluse lahendamiseks on leida asjatundja, keda usaldate Teie ja keda usaldab ka kindlustusandja. Leppige kindlustusandjaga kokku, et küsite selle asjatundja arvamust ja kahju hüvitamisel lähtutakse sellest arvamusest. Asjatundja leidmisel võite küsida kindlustusandja nõu, samuti leiab vastava teenuse pakkujaid interneti otsinguga.
 

Küsimus: Kas seaduses on sätestatud, mis aja jooksul peab kindlustusselts avarii osas asjaga ühele poole saama?07.02.2017

Tere, liiklusõnnetus juhtus juba enam kui 30 päeva tagasi. Õnnetusjuhtumist sai teavitatud kindlustusseltsi samal päeval. Osapooled jõudsid kokkuleppele kumb kannatanu(mina) ja kumb põhjustaja.
Nüüd kindlustus ei anna mulle infot. Ei tea mis edasi saab.
Kas seaduses on kuidagi sätestatud kord või tähtajad mis perioodil kindlustusselts peaks asjaga ühele poole saama?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab nõude ära käsitlema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. Kui see ei ole mõjuval ja kindlustusandjast olenemata põhjusel võimalik, siis peab kindlustusandja sellest kannatanut teavitama ja takistusi selgitama. Need reeglid on liikluskindlustuse seaduse paragrahvis 39.

Küsige kindlustusandjalt selgitusi. Kui kindlustusandja selgitusi ei anna, siis pöörduge vaidluse lahendamiseks liikluskindlustuse lepitusorgani poole, vt http://lkf.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas ehitamisel olevat maja, millel puudub veel kasutusluba aga kus inimesed juba elavad, saab kindlustada?06.02.2017

Tere! Mure seisneb selles, et maja on alles ehitamisel ja sellel puudub kasutusluba, aga inimesed elavad juba elamus sees. Kas kindlustusfirma on nõus kindlustama maja ning kui peaks majaga juhtuma kindlustusjuhtum, kas nad ka hüvitavad kahju või võib neile ette jääda kasutusloa puudumine? Tänud!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kasutusloata maja kasutamine võib osutuda oluliseks asjaoluks. Seetõttu teavitage kindlustusandjat kasutusloa puudumisest enne kindlustuslepingu sõlmimist. Samas märkige ära, et majas elatakse sees.

Tavaliselt ei oma kindlustusjuhtumi puhul kasutusloa puudumine kahju hüvitamisel tähendust. Erandiks võib olla näiteks olukord, kus lepingu sõlmimisel kasutusloa puudumisest ei teavitatud. Samuti võib näiteks kahju hüvitist vähendada, kui kahju tekkis asjaolu tõttu, mis oli kasutusloa saamise takistuseks.